Det får du svar på

  • Hvordan ser det overordnede billede for regnskaberne ud indtil videre?
  • Hvad er de vigtigste ting at holde øje med?
  • Hvilken betydning har regnskaberne for vores investeringsanbefalinger?
  • Hvad er vores aktuelle fokusområder på aktiemarkederne?


Efter et stærkt 2021 er stemningen for aktierne vendt i år på grund af stigende renter, forårsaget af fortsat høj inflation og centralbanker, der i stigende grad varsler pengepolitiske stramninger. Dertil kommer spændingerne mellem Rusland og Ukraine.

Sidste års store kursstigninger var især drevet af en voldsom vækst i selskabernes indtjening efter den store opbremsning i global økonomi i 2020. Nu har indtjeningsvæksten toppet – det kommer ikke som en overraskelse. Spørgsmålet er, om selskaberne fortsat kan levere indtjening på et tilstrækkeligt højt niveau til at understøtte aktiekurserne?

Vi har bedt Danske Banks seniorstrateg Natalia Setlak gøre foreløbig status på den igangværende regnskabssæson.
Overordnet set har regnskaberne ikke været fantastiske, men heller ikke dårlige, og de trækker på ingen måde tæppet væk under aktierne. 
Natalia Setlak, seniorstrateg i Danske Bank. 
Hvordan ser det overordnede billede for regnskaberne ud indtil videre?
”Indtil videre har 57 pct. af selskaberne i det amerikanske aktieindeks S&P 500 aflagt regnskaber for 4. kvartal 2021, og 79 pct. af dem har slået forventningerne fra analytikerne, der i parentes bemærket typisk er konservative i deres forventninger. Selv om det kan lyde godt, er det kun lidt over de seneste fem års gennemsnit på 76 pct. – og lavere end gennemsnittet på 84 pct. for de seneste fire kvartaler.

En del af de selskaber, der missede forventningerne og/eller kom med svag guidance – dvs. skuffende udmeldinger om den nærmeste fremtid – er blevet straffet gevaldigt. Især vækstselskaber inden for blandt andet tech er blevet straffet hårdt, hvis de har skuffet, med Netflix og Meta (Facebook) som oplagte eksempler. Vækstselskaber lider generelt mest under stigende renter, og hvis de så samtidig skuffer på regnskabssiden, giver det investorer yderligere incitament til at sælge ud.

Den europæiske regnskabssæson er ikke lige så langt fremme som den amerikanske, men her er indtjeningsvæksten også aftagende, og vi forventer, at dette mønster vil fortsætte i begge regioner over det kommende år. Man kan vel kalde det en forventelig – og nærmest uundgåelig – stabilisering og normalisering efter en usædvanlig optur siden midten af 2020,” siger Natalia Setlak.

Hvad er de vigtigste ting at holde øje med nu og i de kommende kvartaler?
”Vi holder især øje med selskabernes guidance for deres indtjeningsvækst og salgsvækst i de kommende kvartaler. Her kan en række selskaber se frem til aftagende vækst, nu hvor livet – og dermed vores forbrugsmønstre og arbejdsvaner – gradvist vender tilbage til noget mere normalt. Samtidig er vi spændte på, hvor meget stigende priser på råvarer og komponenter samt stigende lønninger kommer til at tynge selskabernes indtjeningsmarginer, og hvor godt selskaberne formår at håndtere det."
Højere renter har ramt vækstaktier hårdest
Hvor globale vækstaktier er faldet 9,5 pct. hidtil i år, er valueaktier blot faldet 0,5 pct. (se graf nedenfor). Når vækstaktier falder mere end valueaktier på grund af nervøsitet om stigende renter, så skyldes det blandt andet, at højere renter reducerer den såkaldte nutidsværdi af selskabers fremtidige indtjening. Og da vækstselskaber har en større del af deres forventede indtjening (langt) ude i fremtiden, mens valueselskaber har en større del af deres indtjening nu, lider de derfor mere under stigende renter.


Hvad betyder regnskaberne for jeres investeringsanbefalinger?
”Selv om nogle selskaber har skuffet stort, er vi generelt fortrøstningsfulde. Overordnet set har regnskaberne ikke været fantastiske, men heller ikke dårlige, og de trækker på ingen måde tæppet væk under aktierne. Kombineret med udsigten til solid økonomisk vækst i løbet af foråret, hvor Omikron forventes at slippe sit greb i os, ser vi muligheder i aktier. Men sidste års store kursstigninger afspejlede den høje indtjeningsvækst, og nu hvor indtjeningsvæksten bliver mere normal, må vi også forvente mere normale afkast i aktiemarkedet.

Her et par af vores aktuelle fokusområder:
• FOKUS PÅ KVALITET: Vi fokuserer på kvalitetsselskaber, dvs. virksomheder med stabil forretningsmodel, stærk kapitalstruktur mv. – og især dem, der har pricing power, så de kan sende højere omkostninger videre til kunderne.

• VARSOMME MED VÆKST OG FALDENDE KNIVE: Vi undgår de vækstselskaber, hvor værdiansættelsen er skudt mest i vejret de seneste år, fordi højere renter sandsynligvis vil ramme dem hårdest. Samtidig undlader vi generelt at forsøge at gribe de faldende knive – dvs. selskaber som bliver straffet hårdt for skuffende regnskaber.

• OVERVÆGTER FINANS: Vi fastholder vores overvægt i finanssektoren, som hidtil har været årets næstbedste sektor målt på afkast. Sektoren drager fordel af stigende renter og trives typisk rigtig godt i perioder med solid økonomisk vækst.

De urolige tider med høj volatilitet på aktiemarkederne kan dog sagtens fortsætte en tid endnu. Med aftagende støtte fra centralbankerne er de finansielle markeder mere følsomme overfor negative nyheder, og renteudviklingen bliver fortsat en vigtig faktor. Det kan give mulighed for at samle op i kvalitetsaktier, når de bliver ramt af perioder med generelle markedsfald.”


HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder