Aktiemarkedet er stedet at være i øjeblikket. Det vurderer Danske Banks chefstrateg Tine Choi, og derfor har Danske Bank netop øget sin overvægt i aktier fra 5 pct. til 10 pct.

”Solid økonomisk vækst og stærk indtjening i selska­berne gør aktier mere attraktive end obligationer, og derfor har vi nu en aktieovervægt på 10 pct. i forhold til den andel af aktier, vi forventer at have på lang sigt. Tilsvarende undervægter vi obligationer med 10 pct.,” fortæller Tine Choi.

De kommende 12 måneder forventer hun, at globale aktier vil give et afkast på 8-12 pct. målt i lokal valuta. Som dansk investor vil afkastet dog også afhænge af, hvordan valutakurserne udvikler sig. Falder dollarkursen eksempelvis, vil det som europæisk investor reducere værdien af afkastet fra amerikanske aktier.

Når det gælder obligationer, er afkastet stadig hæmmet af det lave renteniveau, og Tine Choi forventer yderligere svagt stigende renter, hvilket er ensbetydende med faldende obligationskurser.

Kunstigt åndedræt bærer frugt
Tine Chois positive syn på aktier bunder blandt andet i, at den globale vækst har accelereret siden begyndelsen af 2016 og i første halvår af 2017 nåede op på hele 3,4 pct. Det er næsten et procentpoint over den vækst, Danske Bank forventer på lang sigt. Arbejdsmarkederne er i fremgang, privatforbruget er stærkt, og virksom­hederne skruer op for investeringerne.

”Kort sagt befinder vi os nu i den fase af opsvinget, hvor væksten endelig ser ud til at være selvbærende og ikke længere afhængig af kunstigt åndedræt fra cen­tralbankerne. Det er ekstremt positivt og understøtter aktiekurserne, selv om vi forventer, at væksten vil være lidt lavere næste år,” siger Tine Choi.

Det kunstige åndedræt, hun henviser til, er centralbankernes negative rentesatser og deres enorme opkøb af især statsobligationer de senere år. Siden finanskrisen i 2008-2009 har centralbankerne i EU, USA, Japan og England brugt næsten 15.000 milliarder dollar på at købe værdipapirer op for at presse renterne ned, sende flere penge ud i omløb og stimulere økonomien.

”Vi har siden finanskrisen været vidner til et kæmpe pengepolitisk eksperiment uden historisk sidestykke, men nu ser vi ud til at høste frugterne af det,” siger Tine Choi.

Investeringslyst skaber positiv cirkel
Chefstrategen peger på virksomhedernes stigende investeringslyst som en vigtig parameter for fortsat fremgang.

”Vi ser i øjeblikket, at virksomhederne skruer op for deres investeringer i blandt andet nyt produktionsapparat, og det er en positiv cirkel. Investeringerne skaber flere job, hvilket fører til stigende privatforbrug, så virksomhederne skal producere mere og potentielt investere endnu mere, og dermed er vi inde i et selvbærende økonomisk opsving, som også kan smitte positivt af på aktiemarkedet,” forklarer Tine Choi.
 
Set på selskabsniveau giver det økonomiske opsving sig udslag i en relativt høj indtjeningsvækst i virksomhederne. De omsætter mere – og tjener mere.

”Konsensusforventningen til indtjeningsvæksten pr. aktie er på godt 12 pct. i løbet af de kommende 12 måneder, og højere indtjening i selskaberne er altid den primære forudsætning for højere aktiekurser,” fortæller Tine Choi.

Hun gør dog opmærksom på, at der er flere begivenheder, der potentielt kan slå markedet ud af kurs. Det gælder fx Nordkorea-krisen, hvor en yderligere eskalering kan ramme aktiemarkedet negativt, lige som en potentiel nedgang i den økonomiske vækst i Kina vil kunne forplante sig negativt til de finansielle markeder.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.