”Min forventning er, at inflationen om et år er kommet nogenlunde under kontrol, fordi der i øjeblikket er så meget modvind i økonomien, der hæmmer efterspørgslen. Dog sagt med det forbehold, at jeg og mange andre sagde noget tilsvarende for et år siden – og det afspejler jo, hvor meget centralbankerne i den grad er blevet taget på sengen. 
Lige nu er centralbankerne så fokuserede på at få inflationen ned, om de så skal slå økonomien ihjel med renteforhøjelser, at de nok skal få banket den inflation ned.Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank.
Først skyldtes inflationen nogle midlertidige stød på grund af Covid-19, og det blev så afløst af nogle nye midlertidige stød på grund af krigen i Ukraine.

Men hvis der kommer tilstrækkeligt mange midlertidige stød, og vi begynder at tænke ’hey, hvis priserne stiger 10 pct. om året, vil jeg da også have lidt mere i lønstigning’, jamen så bider inflationen sig fast og bliver en ond såkaldt pris-løn-spiral. 
Det ser vi fx tegn på i USA, hvor de har et meget stramt arbejdsmarked med rift om arbejdskraften, og folk derfor kan tillade sig at kræve mere i løn. I Europa er inflationen i højere grad forårsaget af den kraftige stigning i energipriserne, mens lønvæksten fortsat er moderat. 

Lige nu er centralbankerne dog så fokuserede på at få inflationen ned, om de så skal slå økonomien ihjel med renteforhøjelser, at de nok skal få banket den inflation ned. Det bliver ikke nødvendigvis kønt, men jeg tror, at det vil lykkes. Det bliver dog næppe uden konsekvenser for økonomien, beskæftigelsen og aktiemarkedet. Stigende renter presser aktiemarkedet nedad og er med til at dæmpe efterspørgslen fra både husholdningerne og virksomhederne. 

Varigheden af den høje inflation er afgørende for investorer

Som investor er det ifølge chefstrateg Frank Øland afgørende, om inflationen snart kommer ned, eller om vi står foran en lang periode med høj inflation:

 Hvis vi får en årrække med meget høj inflation, er det bedst at investere i reale aktiver som fx ejendomme samt i aktier, da de kan bevare deres reale værdi (dvs. værdien, når der tages højde for inflation), hvorimod værdien af fx obligationer gradvist bliver udhulet af inflationen. 

 Står vi derimod foran en kort periode med høj inflation, bør man som investor fokusere mere på konsekvenserne af de stigende renter, som kan ramme aktier og ejendomme, mens obligationer med kort løbetid påvirkes mindre. 
Jeg forventer, at inflationen inden for det kommende år kommer ned på et markant lavere niveau omkring 3-4 pct. både i USA og euroområdet – og måske helt ned omkring 2 pct., som er centralbankernes målsætning. Vi kan endda komme til at opleve en kort periode med deflation, dvs. inflation under nul, hvis der kommer recession, og energipriserne på et tidspunkt bevæger sig hurtigt ned mod mere normale niveauer.
 
Så om et år taler vi nok mere om recession end om inflation. Men det kan også være, at det går så hurtigt, at inflationen er kommet ned, og økonomien har været igennem en lille recession, så vi er videre til at snakke om noget helt andet. Det kan vi jo håbe på.”
 

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder