Kort fortalt

  • Innovativ sundhed er en interessant langsigtet trend.
  • Behovet for at "digitalisere" vores sundhed vil blive større og større.
  • Kunstig intelligens kan give udviklingen yderligere medvind.
  • For investorer kan det give interessante investeringsmuligheder.

ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer, så du ikke selv behøver at foretage dig noget.Bankkriser har de seneste uger stjålet de fleste overskrifter i finansmedierne, men har du et langsigtet fokus som investor, er det vigtigt at holde blikket på bolden og ikke lade dig distrahere alt for meget. Og en af de interessante langsigtede trends, jeg har meget fokus på i øjeblikket – bankkrise eller ej – er krydsfeltet mellem sundhed og IT, også betegnet innovativ sundhed. Her kan en række af fremtidens vindere på aktiemarkederne meget vel gemme sig.

Det store potentiale skyldes groft sagt, at kundegrundlaget bliver stadig større. Vi bliver flere ældre og lever længere, og det giver os behov for mere hjælp i form af medicin og pleje. Og mens andelen af ældre stiger i mange lande, bliver andelen af arbejdsdygtige, skattebetalende personer modsat mindre.

Dermed er der færre personer til at betale regningen, ligesom der er færre hænder til at udføre arbejdet. Det giver unikke muligheder for selskaber, der kan afhjælpe disse udfordringer, og her er der blandt andet masser af muligheder og et stort kommercielt potentiale i at digitalisere vores sundhed.
Med Chatbotten ChatGPT, der kan svare på alverdens spørgsmål, har den bredere befolkning stiftet bekendtskab med AI, men det er kun toppen af kransekagen.   Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank
Automatisk overvågning af din krop
Et af de områder inden for innovativ sundhed, hvor der sker en rivende udvikling, er for såkaldt telemedicin. Det omfatter fx digitale løsninger, hvor borgere kan undgå at møde fysisk op hos lægen eller på hospitalet, hvis det ikke er nødvendigt, og pleje og behandling i stedet kan foregå online. En afart af telemedicin er forskellige former for monitorering af din krop, hvor smart watches og andet tracking-udstyr kan give dig og evt. udbydere af overvågningen af disse data et hint om ting, du skal være opmærksom på.

Digitaliseringen af vores sundhed omfatter også udviklingen af fysiske robotter, der kan hjælpe med at aflaste de varme hænder, ligesom Covid-19-pandemien viste, hvor effektivt sundhed og IT i forening var i stand til at nå i mål med udviklingen af vacciner på kort tid.
I 1970 udgjorde udgifterne til sundhed 6,9 pct. af BNP i USA. I 2021 var tallet 18,3 pct. af BNP.
Kilde: www.healthsystemtracker.org

I USA bruges der 3,5 gange så mange penge på sundhed for personer på 70 år end personer på 35 år.
Kilde: Center for Medicare and Medicaid Services

Markedet for digital sundhed forventes at vokse med 30 pct. om året fra 2018 til 2025.
Kilde: Global Market Insights
AI er en vitaminindsprøjtning
Dertil kommer kunstig intelligens – også kendt som AI for artificial intelligence – som kan blive den store fremtidige vitaminindsprøjtning for såvel sundhedssektoren som mange andre områder af vores samfund. Med Chatbotten ChatGPT, der kan svare på alverdens spørgsmål, har den bredere befolkning stiftet bekendtskab med AI, men det er kun toppen af kransekagen.

AI er ikke nyt for sundhedssektoren, men der er et enormt potentiale for videreudvikling. AI-software kan i fremtiden blive et helt centralt værktøj til at give svar og stille diagnoser inden for sundhedssektoren – eller i hvert fald indsnævre mulighederne og fremhæve mulige diagnoser, der ellers kunne blive overset.

AI-software kan dermed også blive en af nøglerne til AT behandle flere med færre hænder, uden at det går ud over kvaliteten.

Interessante investeringsmuligheder
Digitaliseringen af vores sundhed kan således både forbedre diagnosticering, monitorering og sikring af patientforløb via automatiske opfølgninger. Samtidig kan digitaliseringen blive et vigtigt værktøj til at sikre god og hurtig information om effekten af medicin, ligesom det kan gøre os i stand til at udvikle de rette lægemidler hurtigere og mere effektivt end i dag.

For investorer giver grænselandet mellem sundhed og IT dermed interessante investeringsmuligheder med udviklingen inden for AI som en spændende tilføjelse til en allerede stærk langsigtet trends.

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores konkrete anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige aktier og obligationer mv.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder