VM i lempelig pengepolitik er i fuld gang, og næsten hele verden deltager. Sådan virker det i hvert fald, når man kigger ud over alverdens centralbanker.

Hvor investorer for et år siden frygtede renteforhøjelser, er billedet nu vendt totalt på hovedet. I EU og USA varmer centralbankerne op til rentesænkninger senere i år, og ifølge en rapport fra investeringsbanken Bank of America Merrill Lynch har 37 emerging markets-lande en lempelig pengepolitik i ord eller handling – herunder også Kina.

Danske Banks investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen, giver sin vurdering af udviklingen og betydningen for investorer.

Hvorfor har alle centralbanker pludselig fokus på pengepolitiske lempelser i stedet for stramninger?
Det skyldes den senere tids opbremsning i den økonomiske vækst og den lave inflation rundt omkring i verden samt risikoen for, at Donald Trumps handelskrig vil forstærke usikkerheden og svække den globale økonomi yderligere. Det har fået centralbankerne til at revurdere deres pengepolitik. Det er jo ikke, fordi vi står lige på tærsklen til en økonomisk recession, men med en mere lempelig pengepolitik ønsker centralbankerne at stimulere væksten og inflationen samt forebygge, at vi ender i en recession i nærmeste fremtid.

De pengepolitiske lempelser er en form for forsikring. Jo mere den økonomiske vækst aftager i USA og Europa, jo større er risikoen for, at nye negative begivenheder – som fx en yderligere eskalering af handelskrigen – kan udløse en større økonomisk nedtur. Med den lempelige pengepolitik forsøger centralbankerne at reducere den risiko.
De pengepolitiske lempelser fra centralbankerne kan reducere investorernes usikkerhed og forlænge opsvinget.Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank
Hvad forventer I konkret af centralbankerne i resten af 2019?
Vi har især fokus på pengepolitikken i USA og Europa, og aktuelt forventer vi 3 rentesænkninger fra den amerikanske centralbank (Fed) inden årets udgang og 1 rentesænkning fra Den Europæiske Centralbank (ECB). Vi forventer yderligere, at ECB vil genoptage sit program for opkøb af obligationer for at presse renterne ned og forsyne markederne med likviditet.

Er det normalt, at centralbankerne bevæger sig i flok?
Ja, det ser man ofte. Dels er forskellige økonomier jo forbundne, så en nedgang i væksten i fx USA også vil have en negativ afsmittende effekt på andre økonomier. Og dels kan rentesænkninger i andre lande tilskynde en centralbank til at følge trop. Står et land pludselig tilbage med en strammere pengepolitik end andre lande, vil det typisk have den konsekvens, at landets valutakurs bliver styrket, og det svækker landets konkurrenceevne og rammer eksporten og dermed den økonomisk vækst negativt.
Hvad er lempelig pengepolitik?

Når centralbankerne fører en lempelig pengepolitik, stimulerer de den økonomiske vækst i samfundet ved at gøre det nemmere eller billigere for forbrugere og virksomheder at låne penge. Fx ved at sænke renten eller på anden vis lempe vilkårene for udlån. Siden finanskrisen har centralbankerne også foretaget store opkøb af obligationer for at presse renterne ned og sende mere likviditet ud i økonomien – dvs. øge pengemængden i samfundet.

Hvilken betydning har den lempelige pengepolitik set med investorøjne?

Vi befinder os i den sene fase af det globale økonomiske opsving, og vores vurdering er, at de pengepolitiske lempelser fra centralbankerne kan reducere investorernes usikkerhed og forlænge opsvinget – og dermed også forlænge perioden med stigende aktiekurser. De nye toner fra centralbankerne understøtter derfor også vores forventning om, at aktier vil give et fornuftigt afkast i løbet af det kommende år. Derfor fastholder vi vores moderate overvægt i aktier i vores porteføljer og vores tilsvarende undervægt i obligationer.

Er der nogle aktier, der især har fordel af lempelig pengepolitik?
De fleste selskaber nyder godt af lavere renter, men det kan i særdeleshed give medvind for udbytteaktier – dvs. aktier i selskaber, der løbende udbetaler pæne udbytter til aktionærerne. For investorer med fokus på investeringer, der genererer en løbende indkomst, er obligationer blevet mindre attraktive det seneste halve år, og det gør relativt set udbytteaktier til et mere interessant alternativ. De lempelige toner fra centralbankerne bidrager derfor også til, at vi i øjeblikket ser det mest attraktive afkastpotentiale i udbytteaktier.

LÆS OGSÅ: Derfor er udbytteaktier interessante lige nu

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.

 Book møde