This site is also available in English

Først og fremmest undskylder vi for de handlinger og beslutninger, som blev taget i banken i fortiden, og for de konsekvenser, det har haft for de berørte kunder. Det er dybt beklageligt, at der ikke blev lyttet til de medarbejdere og samarbejdspartnere, der rejste problemerne i banken, og det er et ledelsesmæssigt svigt, at medarbejderne ikke blev bakket op, når de har sagt fra. Vi skylder ligeledes de medarbejdere, som ikke blev lyttet til, en uforbeholden undskyldning.

Vi kan desværre ikke lave om på de fejl, der er begået, og vi kan heller ikke garantere, at der ikke vil ske nye, men vi kan og vil sørge for at håndtere alle problemer, der kan dukke op, så hurtigt som muligt.

Det handler sagen om
I 2004 indførte vi et nyt system til behandling af inkassosager. Det medførte en række fejlregistreringer, som har betydet, at vi desværre i nogle tilfælde har opkrævet gæld, der var forældet, eller i nogle tilfælde opkrævet mere gæld, end de berørte kunder skyldte. Vi har, siden den øverste ledelse i maj 2019 blev opmærksomme på sagen, arbejdet på at rette fejlene, gennemgå sagerne og kompensere de berørte kunder fuldt og helt. Vi undersøger alle kundesager i vores gældssystemer. Ud af dem har 108.000 kunder størst risiko for overbetaling, og vi forventer, at 10.000-15.000 kunder skal kompenseres. 

Læs mere om fejlene i inkassosystemet her, og hvordan du skal forholde dig som kunde.

Kritikpunkter i medierne

I en række artikler og nyhedsudsendelser retter medierne en række kritikpunkter og anklager mod Danske Bank og Danske Banks ledelse.
Danske Bank kritiseres blandt andet for at have kendt til problemerne i bankens inkassoafdeling i årevis, at banken gennem årene har overhørt advarsler om de omfattende problemer samt at forsøge at hemmeligholde sagen for offentligheden. 

De beskyldninger vil vi gerne svare på her.

Som vi har sagt tidligere, skulle fejlene aldrig være sket, og vi beklager dybt, at de overhovedet er forekommet. Danske Bank har aldrig påstået, at problemet ikke var kendt. Tværtimod har vi sagt meget klart, at problemet netop er, at der ikke blev grebet ind, selvom der gennem årene var kendskab til problemet på forskellige niveauer i organisationen. Vi har ligeledes erkendt, at banken burde have reageret på den viden og rettet op på fejlene langt tidligere. 

Den øverste ledelse i Danske Bank blev opmærksom på problemstillingen i maj 2019. Siden har vi arbejdet målrettet på at rydde op og kompensere de berørte kunder. Vi har løbende informeret myndighederne og kommunikeret til de berørte kunder i takt med, at vi har samlet den fornødne viden til at kunne give retvisende information. Vi skulle have været hurtigere til at informere de berørte kunder, men vi afviser fuldstændigt anklagerne om, at vi bevidst skulle have forsøgt at hemmeligholde de fejl, der er sket. 

Sagen er kompleks og går mange år tilbage i tiden. I takt med at vi har undersøgt problemerne, har vi fået ny viden om sagens omfang og fundet relaterede problemstillinger, der også skulle løses. Havde vi haft den viden om sagens omfang, som vi har nu, er der en række ting, som vi kunne have gjort bedre og hurtigere - men det ændrer ikke ved det faktum, at vi er, og hele tiden har været, fast besluttet på at korrigere alle fejl og kompensere alle berørte kunder. 

Vores fokus er fortsat at få ryddet op og sikre, at alle kunder, der måtte have lidt tab som følge af vores fejl, bliver kompenseret fuldt og helt. Vi kan ikke udelukke, at der vil dukke nye problemstillinger op, efterhånden som vi arbejder os igennem sagen, men vi kan garantere, at de bliver håndteret, hvis det sker.

Her kan du læse Danske Banks redegørelse til Finanstilsynet vedrørende fejlene i bankens inkassosystem fra d. 11. september.

Læs vores svar på mediernes konkrete kritik i Q&A nedenfor.

Danske Bank får påbud af Finanstilsynet
Finanstilsynet har den 26. november 2020 påbudt Danske Bank at få foretaget en uvildig undersøgelse af de foranstaltninger, som banken har iværksat i inkassosagen. Vi hilser påbuddet velkommen. Vi er enige med Finanstilsynet i, at det er helt afgørende, at man kan være sikker på, at de skridt, vi tager for at rydde op i denne sag, har den ønskede effekt. Det er en kompleks sag, og derfor hilser vi tilsynets beslutning om at få en ekstern partner med de rigtige kompetencer til at gennemgå de skridt, vi har og vil tage, velkommen. Vores klare fokus har hele tiden været at undersøge sagen til bunds, rette fejlene og kompensere alle berørte kunde. Danske Bank modtog fire andre påbud i sagen i september. Læs mere her.