Del

Så faldt boligskattereformen på plads

Som boligejer vil du ikke mærke ændringerne i dit budget, når vi overgår til det nye skattesystem. Men på sigt vil aftalen give skattestigninger, hvis boligpriserne stiger. Overvejer du for tiden at købe eller sælge bolig, er der ingen grund til at lade det nye skattesystem påvirke din beslutning.

Et bredt flertal i folketinget har netop vedtaget en ny aftale om boligskatterne. Aftalen ændrer på, hvordan boligskatterne bliver reguleret efter 2021.

”I Danmark har vi siden 2002 haft et skattestop på ejendomsværdiskatten og et loft over, hvor meget grundskylden kunne stige med år for år. Når den nye skatteaftale træder i kraft, vil boligejerne opleve, at grundskylden og ejendomsværdiskatten løbende stiger og falder i takt med de nye ejendomsvurderinger, som ændrer sig i takt med boligpriserne,” fortæller Christian Heinig, som er cheføkonom i Realkredit Danmark.

Nye og bedre vurderinger

De nye vurderinger bliver lavet i et helt nyt ejendomsvurderingssystem, som gerne skulle være mere retvisende end det tidligere system, som er blevet kritiseret meget.

”Men fordi ejendomsvurderinger aldrig kan blive helt præcise, har politikerne bag aftalen besluttet, at der skal trækkes 20 % fra de nye vurderinger, når skatten beregnes. Det er en ekstra sikkerhed for, at folk ikke kommer til at betale for meget,” siger han.

En ret nænsom overgang

I tiden frem mod 2021, hvor det nye system træder i kraft, fortsætter skattestoppet på ejendomsværdiskatten som hidtil. Grundskylden vil derimod godt kunne stige, efter at den har været fastfrosset i både 2016 og 2017. Men de nuværende boligejere vil ikke mærke ændringerne i deres daglige økonomi, når det nye system tager over.

”Overgangen til det nye skattesystem bliver gennemført på en ret nænsom måde, så det i første omgang hverken ryster boligejernes økonomi eller boligmarkedet som helhed. Både med hensyn til grundskylden og ejendomsværdiskatten er det nye system sådan indrettet, at den skat, som boligejerne tilsammen skal betale, bliver omtrent den samme før og efter de nye vurderinger træder i kraft,” forklarer Christian Heinig.

Stiger skatten, får du rabat

For den enkelte boligejer kan der dog godt ske både fald og stigninger i boligskatterne – men er der tale om en stigning, kommer du ikke til at mærke den i husholdningsbudgettet.

”Hvis dine boligskatter stiger, sikrer det nye system dig en såkaldt ’skatterabat’, så ingen kommer til at betale mere i 2021, end de gjorde med det gamle system i 2020. Men skatterabatten forsvinder, hvis du sælger sin bolig i 2021 eller årene efter,” siger Christian Heinig.

Lad ikke aftalen påvirke dine planer

Cheføkonomen anbefaler i det hele taget både nuværende og kommende boligejere til at handle præcis, som de ville have gjort, før den nye skatteaftale blev vedtaget.

”Skatteaftalen ændrer ikke ved de råd, som vi har til hverken købere eller sælgere i forhold til deres beslutninger på boligmarkedet. Det ville være ren spekulation, for vi kender ikke reformens effekt på boligpriserne eller den fremtidige udvikling i renterne, dansk økonomi eller danskernes syn på fremtiden, som også påvirker priserne. Som altid bør det være dit boligbehov, der er i centrum, hvis du køber en ny bolig – og så skal du samtidig sikre dig, at der er et fornuftigt råderum i din økonomi til de udsving, der kan komme,” anbefaler Christian Heinig.

Skatteaftalen er overordnet set godt nyt for boligmarkedet, fordi den skaber afklaring på, hvad fremtiden bringer på dette område,” understreger han. 

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.