17.-23. august er det Copenhagen Pride Week – en menneskerettighedsfestival, der hylder mangfoldighed og retten til at være sig selv. 

I år byder ugen på en digital parade og ikke færre end 100 andre events. Og også i Danske Bank har et netværk af medarbejdere søsat en række aktiviteter, hvor kollegaer i banken kan vise deres støtte digitalt og fysisk i små grupper. 

Over 600 medarbejdere deltager i bankens aktiviteter, som bl.a. tæller oplæg om diversitet og et 5 kilometers løb med titlen ”Run with Pride”. 

Danske Bank bakker også op som sponsor for ugen– og nå ja; så har vi udsmykket vores hovedkvarter i paradens farver. 

Forskellighed er en styrke   
Danske Bank har over 20.000 medarbejdere, knap 3 millioner kunder og er til stede i 14 lande. Derfor mangfoldighed en stor del af vores hverdag – og det ser vi som en styrke, bl.a.  i vores arbejde med at skabe de bedste kundeoplevelser.   

Da vi allerede arbejder med at styrke diversitet og inklusion i banken, er det meget naturligt for os at støtte Copenhagen Pride Week. Det fortæller Karsten Breum, der er HR-direktør i Danske Bank:  

"Vi støtter Copenhagen Pride, fordi vi ønsker at bidrage til et samfund, hvor alle kan være frie til at være sig selv. Derudover er LGBTQ+ agendaen tæt forbundet med Danske Banks fokus på diversitet og inklusion, og det er en vigtig agenda, der vedrører os alle.”


Regnbueforældre får nu lige rettigheder til barsels- og forældreorlov som ansatte i Danske Bank

I denne uge fejrer vi Copenhagen Pride Week og markerer vigtigheden af mangfoldighed, inklusion og lige rettigheder for alle. I mange lande afspejler lovgivningen dog ikke regnbuefamilier og andre ikke-traditionelle familiestrukturer, når det drejer sig om forældre- og barselsorlov.

Men det bliver der nu lavet om på for medarbejdere i Danske Bank, hvor forældre i regnbuefamilier nu får samme rettigheder til barsels- og forældreorlov som 'traditionelle' far-og-mor-familier. Det betyder, at ansatte i banken, der eksempelvis har et forældre-lignende forhold til et barn, men som ikke nødvendigvis er biologiske forældre til barnet, nu får de samme barselsrettigheder som biologiske- og adoptivforældre. 

ad403077-00090249-e95a8136