Danske Bank Banks and Insurance Buffer 2021

Danske Bank udsteder Danske Bank Banks and Insurance Buffer 2021.

 DB Banks and Insurance Buffer 2021 er interessant og relevant for investorer, som:

  • søger et alternativ til en direkte investering i europæiske bank og forsikringsaktier, og som forventer en kursstigning.
  • kan tåle, forstå og acceptere risikoen for at tabe hele eller dele af det investerede beløb
  • ikke forventer afkast på sine investeringer inden udløb
  • har en investeringshorisont, der er mindst lige så lang som produktets løbetid, og
  • vurderer, at denominering i EUR ikke udgør en væsentlig gene eller risiko

Prospektet kan findes under Vilkår

Læs Statusrapporten  PRIIPs   Læs brochure

 

Oversigt 

Danske Bank Banks and Insurance Buffer 2021

UdstederDanske Bank A/S
Fondskode
DK0030453311
Udstedelseskurs
100,00 EUR - franko kurtage
Valuta
Euro (EUR)
Indfrielsesbeløb

Indfrielseskursen ved udløb fastsættes som følger.

1) Indekskurvens Performance er nul eller positiv: 100%+Deltagelsesgrad*Min(Indekskurvens Performance, Performanceloft)
2) Hvis Indekskurvens Performance er negativ men Indekskurvens Kursudvikling er på eller over Put-barriere: 100%
3) Hvis Indekskurvens Performance er negativ og Indekskurvens Kursudvikling er under Put-barriere: 100%+Indekskurvens Performance
Deltagelsesgrad
100%
Performanceloft 40% Fastsat den 25. november 2019
Mindste indfrielsesbeløb
EUR 0,-
StykstørrelsenEUR 1.000,- 
Startdato
Den 28. november 2019
Udløbsdato
Den 9. december 2021
Tegningsperiode
Fra den 13. november 2019 til og med den 22. november 2019 kl 14.00
Underliggende aktiv50% EURO STOXX Banks Indeks (SX7E Index) og 50% STOXX Europe 600 Insurance Indeks (SXIP Index)
Startværdi
Fastsat den 25. november 2019
EURO STOXX Banks Indeks (SX7E Index): 94,60
STOXX Europe 600 Insurance indeks (SXIP Index): 314,59
Omkostninger
Højst 2,00% af det investerede beløb, svarende til årlige omkostninger i procent (ÅOP) på 0,98% (afrundet til 2 decimaler), hvis obligationen holdes til udløb. Eventuelt salg eller indfrielse før udløb vil medføre en højere ÅOP. Bankens fee fordeles med 2/3-del til salgsenheden og 1/3-del til handelsområdet. Der kan forekomme yderligere omkostninger for investor i forbindelse med evt. omveksling af betalinger fra EUR til anden valuta, samt depotgebyrer.
RisikomærkningRød


Fastsættes 6. november 2017

Historik og vilkår

Grafen viser sammenhæng mellem kursudviklingen på det underliggende Referenceaktiv og obligationens indfrielseskurs (givet en Deltagelsesgrad på 100% og et performance loft på 30% (indikativt)).
Denne sammenhæng gælder kun på udløbstidspunktet og kan ikke bruges som illustration af sammenhængen mellem det underliggende indeks og obligationens kurs undervejs.

 

 Vilkår

Obligationen udstedes af Danske Bank A/S. Investor har derfor en kreditrisiko på Danske Bank A/S, der er kreditvuderet hos Moody´s Investors Service (A2), S&P (A) og Fitch (A) på bankens langfristede usikrede gældsforpligtelser.

Obligationerne kan kun tegnes på grundlag af Preliminary Final Terms.

Læs Preliminary Final Terms (PDF 273 KB)
Læs Danske Bank Structured Note Prospectus

Fastsættes 6. november 2017