Danske Bank Capped Floater III 2023

Danske Bank udsteder Danske Bank Capped Floater III 2023.

 DB Capped Floater III 2023 er interessant og relevant for investorer, som:

  • Investeringen er hensigtsmæssig for investorer med en forventning om, at CIBOR 3 stiger i obligationens løbetid eller investorer hvis alternativ er negative renter.
  • Obligationens hovedstolsbeskyttelse, udsteders kreditværdighed og det begrænsede maksimale tab betyder, at obligationen ligeledes er hensigtsmæssig for investorer med ønske om lav risiko.

Prospektet kan findes under Vilkår

PRIIPs KID Documents   Læs brochure

 

Oversigt 

Danske Bank Capped Floater III 2023

UdstederDanske Bank A/S
Fondskode
DK0030469077
Udstedelseskurs
100,00 DKK - franko kurtage
Valuta
DKK
Indfrielseskurs
100,-
Kupon
Kuponen beregnes fire gange om året som CIBOR 3 observeret 2 handelsdage før henholdsvis 10. januar, 10. april, 10. juli og 10. oktober. Kuponen bliver dog mindst fastsat til en værdi svarende til Rentebund og højst en værdi svarende til Renteloft. Den kvartalsvise Kupon er lig med den årlige Kupon ganget med Konventionsfaktoren.

 

Kuponen beregnet i januar vil blive lagt til grund for kuponbetalingen i april, mens kuponen beregnet i april vil blive lagt til grund for kuponbetalingen i juli. Ligeledes vil kuponen beregnet i juli blive lagt til grund for kuponbetalingen i oktober, mens kuponen beregnet i oktober lægges til grund for kuponbetalingen i januar.
Rentebund0,17 pct. p.a. Fastsat endeligt på Prisningsdagen.
RenteloftRenteloft fastsat som Rentebund tillagt 0,50 pct. p.a. (svarende til at Renteloft vil blive 0,67%)
Betalingsdage
Kuponbetalingen sker kvartalsvist 10. januar, 10. april, 10. juli og 10. oktober fra og med 10. oktober 2020 til og med 10. juli 2023.
Stykstørrelsen
DKK 10.000,-
Startdato
Den 6. juli 2020
Udløbsdato
Den 10. juli 2023
Tegningsperiode
Fra den 22. juni 2020 til og med den 3. juli 2020
Underliggende aktivCIBOR 3
PrisningsdagFastsættes den 6. juli 2020
Omkostninger
Højst 0,45 pct. af obligationens hovedstol svarende til årlige omkostninger i procent (ÅOP) på 0,15 pct. (afrundet til to decimaler). Omkostningerne er opgjort på pro-anno basis baseret på obligationens løbetid og afrundet til to decimaler. Et salg før udløb vil derfor medføre en højere ÅOP. Bankens fee fordeles med 2/3-del til salgsenheden og 1/3-del til handelsområdet. Der kan forekomme yderligere omkostninger for investor i forbindelse med evt. omveksling af betalinger fra DKK til anden valuta, samt depotgebyrer.
RisikomærkningGul


Historik og vilkår

Grafen viser sammenhæng mellem kuponen og CIBOR 3 (givet en rentebund på 0,10% og renteloft 0,60% (indikativt)).
 

 Vilkår

Obligationen udstedes af Danske Bank A/S. Investor har derfor en kreditrisiko på Danske Bank A/S, der er kreditvuderet hos Moody´s Investors Service (A3), S&P (A) og Fitch (A) på bankens langfristede usikrede gældsforpligtelser.

Obligationerne kan kun tegnes på grundlag af Preliminary Final Terms.

Læs Preliminary Final Terms (PDF 1.974 KB)
Læs Danske Bank Structured Note Prospectus

Fastsættes 6. november 2017