Danske Bank European Autocallable 2026

Danske Bank udsteder Danske Bank Europa Autocallable 2026.

Danske Bank introducerer en autocallable obligation på EURO STOXX 50-indekset.

Dette produkt er således egnet for investorer, som søger et alternativ til en direkte investering i det underliggende Referenceaktiv, og som forventer en moderat kursudvikling i det underliggende Referenceaktiv, dvs. hverken betydelige fald eller store stigninger tillægges nævneværdig sandsynlighed.

Prospektet kan findes under Vilkår

  PRIIPS  Læs brochure

Oversigt 

Danske Bank European Autocallable 2026

UdstederDanske Bank A/S
Fondskode
DK0030492723
Udstedelseskurs
100,00 EUR - franko kurtage
Valuta
Euro (EUR)
Indfrielsesbeløb

Indfrielseskursen fastsættes til 100%, hvis obligationen bliver førtidig indfriet.
 
Er obligationen ikke blevet førtidigt indfriet, fastsættes Indfrielseskursen som følger. 
1) hvis kursen på det underliggende Referenceaktiv er over eller på Risiko-barrieren: 100%
2) hvis det underliggende Referenceaktiv er under Risiko-barrieren: 100% + Performance (som i dette tilfælde vil være negativt og derfor medføre et tab)

Kupon, årlig observation5,60 p.a., med memory funktion
Udbetales såfremt EURO STOXX 50-indekset på observationsdagene ligger på eller højere end Kupon Barrieren
Autocall og Kupon Barriere

100% af start niveau

Risiko Barriere
70% af start niveau
Mindste indfrielsesbeløb
EUR 0,-
Stykstørrelsen
EUR 1.000,- 
Startdato
Den 1. juli 2021
Udløbsdato
Senest den 12. juli 2026
TegningsperiodeFra den 14. juni 2021 til og med den 25. juni 2021 (kl. 14:00)
Underliggende aktiv
EURO STOXX 50-indekset, Bloomberg SX5E Index, Fondskode: EU0001836572
Startværdi4.089,91 Fastsat 28. juni 2021
Omkostninger

Højst 2,50% af det investerede beløb, svarende til årlige omkostningier i procent (ÅOP) på 0,50% (afrundet til 2 decimaler), hvis obligationen holdes til udløb. Eventuelt salg eller førtidig indfrielse (autocall) før udløb vil medføre en højere ÅOP.

Bankens fee fordeles med 2/3-del til salgsenheden og 1/3-del til handelsområdet.

Der kan forekomme yderligere omkostninger for investor i forbindelse med evt. omveksling af betalinger fra EUR til anden valuta, samt depotgebyrer.

Risikomærkning
Rød
Fastsættes 6. november 2017

Historik og vilkår

 

Grafen viser sammenhæng mellem kursudviklingen på det underliggende Referenceaktiv og obligationens indfrielseskurs på udløbstidspunktet, samt eventuelle kuponbetalinger.
Denne sammenhæng gælder kun på udløbstidspunktet og kan ikke bruges som illustration af sammenhængen mellem det underliggende indeks og obligationens kurs undervejs.

 

 

Vilkår

Obligationen udstedes af Danske Bank A/S. Investor har derfor en kreditrisiko på Danske Bank A/S, der er kreditvuderet hos Moody´s Investors Service (A3), S&P (A) og Fitch (A) på bankens langfristede usikrede gældsforpligtelser.

Obligationerne kan kun tegnes på grundlag af Preliminary Final Terms.

Læs Preliminary Final Terms (PDF 234 KB)
Læs Danske Bank Structured Note Prospectus

Fastsættes 6. november 2017