Danske Banks European Banks Buffer 2023

Danske Bank udsteder Danske Banks European Banks Buffer 2023.

 DB European Banks Buffer 2023 er interessant og relevant for investorer, som:

  • søger et alternativ til en direkte investering i europæiske bank aktier, og som forventer en kursstigning.
  • kan tåle, forstå og acceptere risikoen for at tabe hele eller dele af det investerede beløb
  • ikke forventer afkast på sine investeringer inden udløb
  • har en investeringshorisont, der er mindst lige så lang som produktets løbetid, og
  • vurderer, at denominering i EUR ikke udgør en væsentlig gene eller risiko

Prospektet kan findes under Vilkår

        PRIIPS    Læs brochure

 

Oversigt 

Danske Banks European Banks Buffer 2023

UdstederDanske Bank A/S
Fondskode
DK0030492806
Udstedelseskurs
100,00 EUR - franko kurtage
Valuta
Euro (EUR)
Indfrielsesbeløb

Indfrielseskursen ved udløb fastsættes som følger:
1) Hvis det Underliggende Referenceaktiv er steget eller uændret: 100%+Deltagelsesgrad*Min(Performance, Performanceloft)
2) Hvis det Underliggende Referenceaktiv er faldet men er over Put-barriere: 100%
3) Hvis det Underliggende Referenceaktiv er faldet og er under Put-barriere: 100%+Performance

Deltagelsesgrad
300% 
Performanceloft 10%
Put-barriere70%
Mindste indfrielsesbeløb
EUR 0,-
StykstørrelsenEUR 1.000,- 
Startdato
Den 1. juli 2021
Udløbsdato
Den 12. juli 2023
Tegningsperiode
Fra den 14. juni 2021 til og med den 25. juni 2021 kl 14.00
Underliggende aktiv

Euro STOXX Banks Indekset, Bloomberg Ticker: SX7E Index

Startværdi
93,96 Fastsat den 28. juni 2021
Omkostninger

Højst 2,00% af det investerede beløb, svarende til årlige omkostningier i procent (ÅOP) på 0,98% (afrundet til 2 decimaler), hvis obligationen holdes til udløb. Eventuelt salg eller indfrielse før udløb vil medføre en højere ÅOP.

Bankens fee fordeles med 2/3-del til salgsenheden og 1/3-del til handelsområdet.

Der kan forekomme yderligere omkostninger for investor i forbindelse med evt. omveksling af betalinger fra EUR til anden valuta, samt depotgebyrer.

RisikomærkningRød


Fastsættes 6. november 2017

Historik og vilkår

Grafen viser sammenhæng mellem kursudviklingen på det underliggende Referenceaktiv og obligationens indfrielseskurs (givet en Deltagelsesgrad på 275%
(indikativt) og et performance loft på 10%).
Denne sammenhæng gælder kun på udløbstidspunktet og kan ikke bruges som illustration af sammenhængen mellem det underliggende indeks og obligationens kurs undervejs.

 

 Vilkår

Obligationen udstedes af Danske Bank A/S. Investor har derfor en kreditrisiko på Danske Bank A/S, der er kreditvuderet hos Moody´s Investors Service (A3), S&P (A) og Fitch (A) på bankens langfristede usikrede gældsforpligtelser.

Obligationerne kan kun tegnes på grundlag af Preliminary Final Terms.

Læs Preliminary Final Terms (PDF 228 KB)
Læs Danske Bank Structured Note Prospectus

Fastsættes 6. november 2017