Danske Bank Apple Buffer Sprinter 2018

Danske Bank udsteder Danske Bank Apple Buffer Sprinter.

 DB Apple Buffer Sprinter 2018 er interessant og relevant for investorer, som:

  • søger et alternativ til en direkte investering i Apple, og som forventer en moderat kursstigning i Apple.
  • kan tåle, forstå og acceptere risikoen for at tabe hele eller dele af det investerede beløb
  • ikke forventer afkast på sine investeringer inden udløb
  • har en investeringshorisont, der er mindst lige så lang som produktets løbetid, og
  • vurderer, at denominering i USD ikke udgør en væsentlig gene eller risiko

 

Prospektet kan findes under Vilkår

Læs statusrapporten   Læs brochure

 

Oversigt 

Danske Bank Apple Buffer Sprinter 2018

UdstederDanske Bank A/S
Fondskode
XS1492800575
Udstedelseskurs
100,00 USD - franko kurtage
Valuta
dollar (USD)
Indfrielsesbeløb

Indfrielseskursen ved udløb fastsættes som følger.

Hvis det underliggende Referenceaktiv er steget eller uændret:
100%+Deltagelsesgrad*Minimum(Performance, Performanceloft)

Hvis Referenceaktiv er faldet, men over put-barriere 100%

 Hvis det underliggende Referenceaktiv er faldet, og er under put-barriere: 100% + Performance

Deltagelsesgrad
185% Fastsat endelig den 19. september 2016
Performanceloft

15%

Mindste indfrielsesbeløb
 USD 0,-
Største indfrielsesbeløb
USD 2.555,-
Stykstørrelsen
USD 2.000,- 
Startdato
Den 21.September 2016
Udløbsdato
Den 21. marts 2018
TegningsperiodeFra den 16. september 2016 til og med den 19. september 2016
Underliggende aktiv
Apple inc.
Startværdi
Fastsat den 19. september 2016 til 113,58
Omkostninger
Højst 1,50% af det investerede beløb, svarende til årlige omkostningier i procent (ÅOP) på 1,00% (afrundet til 2 decimaler), hvis obligationen holdes til udløb. Eventuelt salg før udløb vil medføre en højere ÅOP.
Fastsættes 6. november 2017

Historik og vilkår

Grafen viser sammenhæng mellem kursudviklingen på det underliggende Referenceaktiv og obligationens indfrielseskurs (givet en Deltagelsesgrad på 180% (indikativt) og et Performanceloft på 15%).
Denne sammenhæng gælder kun på udløbstidspunktet og kan ikke bruges som illustration af sammenhængen mellem det underliggende indeks og obligationens kurs undervejs.

 

Vilkår

Obligationen udstedes af Danske Bank A/S. Investor har derfor en kreditrisiko på Danske Bank A/S, der er kreditvuderet hos Moody´s Investors Service (A2), S&P (A) og Fitch (A) på bankens langfristede usikrede gældsforpligtelser.

Obligationerne kan kun tegnes på grundlag af Preliminary Final Terms.

Læs Preliminary Final Terms (PDF 734 KB)
Læs Danske Bank Structured Note Prospectus

Afkast

Kursudvikling i underliggende

 -100%

-50% 

Uændret 

 5%

+15% 

+25% 

 Indfrielseskurs 0%50% 100% 109,25%127,75%127,75%
Indfrielsesbeløb USD 0USD 1.000USD 2.000USD 2.185 USD 2.555USD 2.555
Afkast i procent -100%-50%0%+9,25% +27,75%+27,75%
Afkastbeløb USD -2.000USD -1.000USD 0USD 185 USD 555USD 555
Effektivrente pr. år -100,00%-37%0,00%+6,08% +17,74%+17,74%
Fastsættes 6. november 2017