Danske Bank European Banks Autocallable 2020

Danske Bank udsteder Danske Bank European Banks Autocallable 2020.

Danske Bank introducerer en autocallable obligation på EURO STOXX Banks-indekset.

Dette produkt er således egnet for investorer, som søger et alternativ til en direkte investering i det underliggende Referenceaktiv, og som forventer en moderat kursudvikling i det underliggende Referenceaktiv, dvs. hverken betydelige fald eller store stigninger tillæges nævneværdig sandsynlighed. 

Prospektet kan findes under Vilkår

Læs statusrapporten   Læs brochure

 

Oversigt 

Danske Bank DAXK Sprinter 2018

UdstederDanske Bank A/S
Fondskode
DK0030356704
Udstedelseskurs
100,00 EUR - franko kurtage
Valuta
Euro (EUR)
Indfrielsesbeløb

Indfrielseskursen ved udløb fastsættes som følger.

Hvis det underliggende indeks er steget eller uændret
100%+Deltagelsesgrad*Procentvis ændring i det underliggende indeks, dog maksimalt 25% indeksstigning.

Hvis det underliggende indeks er faldet
100%+ Procentvis ændring i det underliggende indeks.

Deltagelsesgrad
205,50% Fastsat endelig den 10. februar 2015
Mindste indfrielsesbeløb

EUR 0,-

Største indfrielsesbeløb
 EUR 1.513,75
Stykstørrelsen
EUR 1.000,-
Startdato
Den 12. Februar 2015 
Udløbsdato
Den 12. Februar 2018
Tegningsperiode
Fra den 26. januar 2015 til og med den 6. februar 2015
Underliggende aktivDAXK
I udgangspunktet er der 30 selskaber i Referenceaktivet.
Startværdi
5.601,70
Omkostninger
Højst 2,5% af det investerede beløb, svarende til årlige omkostninger i procent (ÅOP) på 0,83% (afrundet til 2 decimaler), hvis obligationen holdes til udløb. Eventuelt salg før udløb vil medføre en højere ÅOP.

Der kan forekomme yderligere omkostninger for investor i forbindelse med eventuel omveksling af betalinger fra EUR til DKK.
Risikomærkning
Rød
Fastsættes 6. november 2017

Historik og vilkår

 

Grafen viser sammenhængen mellem kursudvikling i det underliggende indeks og obligationens indfrielseskurs (givet en deltagelsesgrad på 205,50%).
Denne sammenhæng gælder kun på udløbstidspunktet og kan ikke bruges som illustration af sammenhængen mellem det underliggende indeks og obligationens kurs undervejs.

 

Vilkår

Obligationen udstedes af Danske Bank A/S. Investor har derfor en kreditrisiko på Danske Bank A/S, der er kreditvuderet hos Moody´s Investors Service (A2), S&P (A) og Fitch (A) på bankens langfristede usikrede gældsforpligtelser.

Obligationerne kan kun tegnes på grundlag af Preliminary Final Terms.

Læs Preliminary Final Terms (PDF 734 KB)
Læs Danske Bank Structured Note Prospectus

Afkast

Kursudvikling i underliggende

 -100%

-50% 

Uændret 

+10% 

+25% 

 Indfrielseskurs 0%50% 100%120,55%151,375%
Indfrielsesbeløb EUR 0EUR 500EUR 1.000EUR 1.205,50EUR 1.513,75
Afkast i procent -100%-50%0%+20,55%+51,375%
Afkastbeløb EUR -1.000EUR -500EUR 0EUR 205,50EUR 513,75
Effektivrente pr. år -100,00%-20,63%0,00%+6,43%+14,82%
Fastsættes 6. november 2017


Tabel 1. Afkast i scenariet før indfrielse.
 

Kursudvikling

- 100%

-30,0001%

30%

Uændret eller over

Indfrielseskurs 0% 70% 100% 100%
Indfrielsesbeløb EUR 0 EUR 700 EUR 1.000 EUR 1.000
Betinget kupon, antal 0 0 0 6
Betinget kupon, beløb EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 330
Afkast i procent -100% -25% 0% +33,00%
AfkastbeløbEUR -1.000%EUR -300EUR 0EUR +330
Effektiv rente-100%-11,10%+0%+9,86%


Tabel 2. Afkast i scenariet med førtidig indfrielse.

Kursudvikling

1. halvår

2. halvår

3. halvår

4. halvår

5. halvår

6. halvår

Indfrielseskurs 100% 100% 100% 100% 100%  100%
Indfrielsesbeløb EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000
Betinget kupon, antal 1 2 3 4 5  6
Betinget kupon, beløb EUR 55 EUR 110 EUR 165 EUR 220 EUR 275  EUR 330
Afkast i procent+5,50%  +11,00% +16,50% +22,00% +27,50%  +33,00%
AfkastbeløbEUR 55EUR 110EUR 165EUR 220EUR 275 EUR 330
Effektiv rente10,60%10,66%10,49%10,29%10,07% 9,86%