Danske Bank EUROSTOXX Banks Sprinter 2017

Danske Bank udsteder Danske Bank EUROSTOXX Banks Sprinter 2017.

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 er interessant og relevant for investorer, som:

  • søger et alternativ til en direkte investering i banker, og som forventer en moderat kursstigning i banker.
  • kan tåle, forstå og acceptere risikoen for at tabe hele eller dele af det investerede beløb
  • ikke forventer afkast på sine investeringer inden udløb
  • har en investeringshorisont, der er mindst lige så lang som produktets løbetid, og
  • vurderer, at denominering i EUR ikke udgør en væsentlig gene eller risiko.

Prospektet kan findes under Vilkår

Læs statusrapporten   Læs brochure


Oversigt 

Danske Bank EUROSTOXX Banks Sprinter 2017

UdstederDanske Bank A/S
Fondskode
DK0030398540
Udstedelseskurs
100,00 EUR - franko kurtage
Valuta
Euro (EUR)
Indfrielsesbeløb
Indfrielseskursen ved udløb fastsættes som følger.
 
Hvis det underliggende Referenceaktiv er steget eller uændret:
100%+Deltagelsesgrad*Minimum(Performance, Performanceloft)
 
Hvis det underliggende Referenceaktiv er faldet:
100% + Performance
Deltagelsesgrad
192,30% Fastsat endelig den 5. maj 2017
Performanceloft

10%

Mindste indfrielsesbeløb
EUR 0,-
Største indfrielsesbeløb
EUR 119,23
Stykstørrelsen
EUR 1.000,- 
Startdato
Den 10. maj 2017
Udløbsdato
Den 20. november 2017
TegningsperiodeFra den 2. maj 2017 til og med den 5. maj 2017 kl 14.00
Underliggende aktiv
EURO STOXX Banks
Startværdi
Fastsat 5. maj 2017 til 139,87
Slutværdi
Fastsættes 6. november 2017
Omkostninger
Højst 1,00% af det investerede beløb, svarende til årlige omkostningier i procent (ÅOP) på 1,89% (afrundet til 2 decimaler), hvis obligationen holdes til udløb. Eventuelt salg før udløb vil medføre en højere ÅOP.
 
Bankens fee fordeles med 2/3-del til salgsenheden og 1/3-del til handelsområdet.
Der kan forekomme yderligere omkostninger for investor i forbindelse med evt. omveksling af betalinger fra USD til DKK, samt depotgebyrer
Fastsættes 6. november 2017

Historik og vilkår

 

Grafen viser sammenhæng mellem kursudviklingen på det underliggende Referenceaktiv og obligationens indfrielseskurs (givet en Deltagelsesgrad på 190% og et Performanceloft på 10%).

Denne sammenhæng gælder kun på udløbstidspunktet og kan ikke bruges som illustration af sammenhængen mellem det underliggende indeks og obligationens kurs undervejs.

 

Vilkår

Obligationen udstedes af Danske Bank A/S. Investor har derfor en kreditrisiko på Danske Bank A/S, der er kreditvuderet hos Moody´s Investors Service (A2), S&P (A) og Fitch (A) på bankens langfristede usikrede gældsforpligtelser.

Obligationerne kan kun tegnes på grundlag af Preliminary Final Terms.

Læs Preliminary Final Terms (PDF 734 KB)
Læs Danske Bank Structured Note Prospectus

Afkast

Kursudvikling i underliggende

 -100%

-50% 

Uændret 

 +5%

+10% 

+25% 

 Indfrielseskurs 0%50% 100%109,50%119%119%
Indfrielsesbeløb EUR 0EUR 500EUR 1.000EUR 1.095EUR 1.190EUR 1.190
Afkast i procent -100%-50%0%+9,5%+19%+19%
Afkastbeløb EUR -1.000EUR -500EUR 0EUR 95EUR 190EUR 190
Effektivrente pr. år -100,00%-70,11%0,00% +18,76%+39,04%+39,04%
Fastsættes 6. november 2017