Danske Bank Banks and Insurance Booster 2019

Danske Bank udsteder Danske Bank Banks and Insurance Booster 2019.

 DB Banks and Insurance Booster 2019 er interessant og relevant for investorer, som:

  • søger et alternativ til en direkte investering i europæiske bank og forsikringsaktier, og som forventer en kursstigning.
  • kan tåle, forstå og acceptere risikoen for at tabe hele eller dele af det investerede beløb
  • ikke forventer afkast på sine investeringer inden udløb
  • har en investeringshorisont, der er mindst lige så lang som produktets løbetid, og
  • vurderer, at denominering i EUR ikke udgør en væsentlig gene eller risiko

Prospektet kan findes under Vilkår

Læs Statusrapporten   Læs brochure

 

Oversigt 

Danske Bank Banks and Insurance Booster 2019

UdstederDanske Bank A/S
Fondskode
DK0030431184
Udstedelseskurs
100,00 EUR - franko kurtage
Valuta
Euro (EUR)
Indfrielsesbeløb

Indfrielseskursen ved udløb fastsættes som følger.

1) Indekskurvens Performance er nul eller positiv: 100%+Deltagelsesgrad*Maksimum(Indekskurvens Performance , 0%)
2) Indekskurvens Performance er negativ: 100% + Indekskurvens Performance
Deltagelsesgrad
165%
Mindste indfrielsesbeløb
EUR 0,-
StykstørrelsenEUR 1.000,- 
Startdato
Den 22. november 2018
Udløbsdato
Den 3. december 2019
Tegningsperiode
Fra den 12. november 2018 til og med den 16. november 2018 kl 16.00
Underliggende aktiv50% EURO STOXX Banks Indeks (SX7E Index) og 50% STOXX Europe 600 Insurance Indeks (SXIP Index)
Startværdi
Banks Indeks (SX7E Index): 96,85
Insurance Indeks (SXIP Index): 276,26
Fastsat den 19. november 2018
SlutværdiBanks Indeks (SX7E Index): 93,39
Insurance Indeks (SXIP Index): 314,63
Indfrielseskurs:108,511
Omkostninger
Højst 1,00% af det investerede beløb, svarende til årlige omkostninger i procent (ÅOP) på 0,97% (afrundet til 2 decimaler), hvis obligationen holdes til udløb. Eventuelt salg eller indfrielse før udløb vil medføre en højere ÅOP. Bankens fee fordeles med 2/3-del til salgsenheden og 1/3-del til handelsområdet.
RisikomærkningRød


Fastsættes 6. november 2017

Historik og vilkår

Grafen viser sammenhæng mellem kursudviklingen på det underliggende Referenceaktiv og obligationens indfrielseskurs (givet en Deltagelsesgrad på 150% (indikativt)).
Denne sammenhæng gælder kun på udløbstidspunktet og kan ikke bruges som illustration af sammenhængen mellem det underliggende indeks og obligationens kurs undervejs.

 

 Vilkår

Obligationen udstedes af Danske Bank A/S. Investor har derfor en kreditrisiko på Danske Bank A/S, der er kreditvuderet hos Moody´s Investors Service (A2), S&P (A) og Fitch (A) på bankens langfristede usikrede gældsforpligtelser.

Obligationerne kan kun tegnes på grundlag af Preliminary Final Terms.

Læs Preliminary Final Terms (PDF 994 KB)
Læs Danske Bank Structured Note Prospectus

Fastsættes 6. november 2017