Danske Bank Capped Floater 2019

Danske Bank udbyder en capped floater obligation i danske kroner.

Obligationen har en kuponrente knyttet til udviklingen i den danske 3 måneders CIBOR rente.
Kuponrenten fastsættes som den 3 måneders CIBOR med et tillæg på 0,65 procent, dog højst 4,65 procent. 
Produktet er udstedt af Danske Bank og har en indfrielseskurs på 100,00 DKK.

Prospektet kan findes under Vilkår

Læs statusrapporten   Læs brochure

 

Oversigt 

Danske Bank Capped Floater 2019

UdstederDanske Bank A/S
Fondskode
DK0030330907
Udstedelseskurs
100,30 - franko kurtage
Valuta
Danske kroner (DKK)
Indfrielseskurs

100 DKK

Stykstørrelsen
DKK 10.000,-
Startdato

Den 15. januar 2014

Udløbsdato
Den 15. januar 2019
Tegningsperiode
Fra den 27. december 2013 til og med den 10. januar 2014
Underliggende aktiv
3 måneders CIBOR
Kupon
Kuponen beregnes fire gange om året som CIBOR 3 observeret 3 handelsdage før henholdsvis 15. januar, 15. april, 15. juli og 15. oktober, hvorefter et Kupontillæg på 0,65 pct. p.a. lægges til de respektive "CIBOR 3" -observationer. Den samlede Kupon er dog højst 4,65 pct. p.a. Den kvartalsvise Kupon er lig med den årlige Kupon ganget med Konventionsfaktoren.
Konventionsfaktoren 
Faktisk/360, hvilket betyder at det faktiske antal dage i perioden divideret med 360
BetalingsdageKuponbetalingen sker kvartalsvist 15. januar, 15. april, 15. juli og 15. oktober fra og med 15. april 2014 til og med 15. januar 2019
Underliggende aktiv
CIBOR 3
KuponrenteCopenhagen Interbank Offered Rate (CIBOR), hvilket er den rentesats, hvortil et pengeinstitut er villig til at udlåne DKK for en periode af 3 måneder til en primebank på usikret basis.
Omkostninger Højst 1,00 pct. af obligationens hovedstol svarende til en ÅOP på 0,20 pct.
 RisikomærkningRød
Fastsættes 6. november 2017

Historik og vilkår

Med obligationen Danske Bank Capped Floater 2019 betaler en Kupon på CIBOR 3 + et tillæg på 0,65 pct. p.a.

 

Kilde: Danske Bank A/S
Figuren viser sammenhængen mellem CIBOR 3 og den årlige kupon.

 

 Vilkår

Obligationen udstedes af Danske Bank A/S. Investor har derfor en kreditrisiko på Danske Bank A/S, der er kreditvuderet hos Moody´s Investors Service (A2), S&P (A) og Fitch (A) på bankens langfristede usikrede gældsforpligtelser.

Obligationerne kan kun tegnes på grundlag af Preliminary Final Terms.

Læs Preliminary Final Terms (PDF 373 KB)
Læs Danske Bank Structured Note Prospectus