Danske Bank EUROSTOXX Banks Sprinter 2018

Danske Bank udsteder Danske Bank EURO STOXX Banks Sprinter 2018.

DB EURO STOXX Banks Sprinter 2018 er interessant og relevant for investorer, som:

  • søger et alternativ til en direkte investering i banker, og som forventer en moderat kursstigning i banker.
  • kan tåle, forstå og acceptere risikoen for at tabe hele eller dele af det investerede beløb
  • ikke forventer afkast på sine investeringer inden udløb
  • har en investeringshorisont, der er mindst lige så lang som produktets løbetid, og
  • vurderer, at denominering i EUR ikke udgør en væsentlig gene eller risiko.

Prospektet kan findes under Vilkår

Læs statusrapporten   Læs brochure

 

Oversigt 

Danske Bank EURO STOXX Banks Sprinter 2018

UdstederDanske Bank A/S
Fondskode
DK0030407390
Udstedelseskurs
100,00 EUR - franko kurtage
Valuta
Euro (EUR)
Indfrielsesbeløb
Indfrielseskursen ved udløb fastsættes som følger.
 
Hvis det underliggende Referenceaktiv er steget eller uændret:
100%+Deltagelsesgrad*Minimum(Performance, Performanceloft)
 
Hvis det underliggende Referenceaktiv er faldet:
100% + Performance
Deltagelsesgrad
251% Fastsat endelig den 17. november 2017
Performanceloft

10%

Mindste indfrielsesbeløb
EUR 0,-
Største indfrielsesbeløb
EUR 123,-
Stykstørrelsen
EUR 1.000,- 
Startdato
Den 22. november 2017
Udløbsdato
Den 3. december 2018
TegningsperiodeFra den 13. november 2017 til og med den 17. november 2017 kl 14.00
Underliggende aktiv
EURO STOXX Banks
Startværdi
Fastsat 17. november 2017 til 130,87
Slutværdi
Fastsat 19. november 2018 til 96,85 hvilket giver en indfrielseskurs på 74,00
Omkostninger
Højst 1,00% af det investerede beløb, svarende til årlige omkostninger i procent (ÅOP) på 0,97% (afrundet til 2 decimaler), hvis obligationen holdes til udløb. Eventuelt salg før udløb vil medføre en højere ÅOP.
 
Bankens fee fordeles med 2/3-del til salgsenheden og 1/3-del til handelsområdet.
Der kan forekomme yderligere omkostninger for investor i forbindelse med evt. omveksling af betalinger fra USD til DKK, samt depotgebyrer.
RisikomærkningRød
Fastsættes 6. november 2017

Historik og vilkår

 

Grafen viser sammenhæng mellem kursudviklingen på det underliggende Referenceaktiv og obligationens indfrielseskurs (givet en Deltagelsesgrad på 230% og et Performanceloft på 10%).
Denne sammenhæng gælder kun på udløbstidspunktet og kan ikke bruges som illustration af sammenhængen mellem det underliggende indeks og obligationens kurs undervejs.

 

Vilkår

Obligationen udstedes af Danske Bank A/S. Investor har derfor en kreditrisiko på Danske Bank A/S, der er kreditvuderet hos Moody´s Investors Service (A2), S&P (A) og Fitch (A) på bankens langfristede usikrede gældsforpligtelser.

Obligationerne kan kun tegnes på grundlag af Preliminary Final Terms.

Læs Preliminary Final Terms (PDF 681 KB)
Læs Danske Bank Structured Note Prospectus

Afkast

Kursudvikling i underliggende

 -100%

-50% 

-20% 

 Uændret

+5% 

>+10% 

 Indfrielseskurs 0%50% 80%100%111,50%123%
Indfrielsesbeløb EUR 0EUR 500EUR 800EUR 1.000EUR 1.115,50EUR 1.230
Afkast i procent -100%-50%-20%%+0%+11,50%+23%
Afkastbeløb EUR -1.000EUR -500EUR -200EUR 0EUR 115EUR 230
Effektivrente pr. år -100,00%-48,96%-19,47% +0%+11,14%+22,25%
Fastsættes 6. november 2017