Danske Bank Europa High Yield 2019 i USD

Danske Bank udsteder Danske Bank Europa High Yield 2019 i USD.

DB Europa High Yield 2019 i USD er interessant og relevant for investorer, som:

  • søger efter et kreditprodukt med god risikospredning, enten som supplement til deres eksisterende beholdning eller som alternativ til investering i enkelte selskabers kreditobligationer.
  • tror på fortsat lavt niveau for misligholdelse af gæld blandt selskaberne i indekset
  • kan tåle, forstå og acceptere risikoen for at tabe hele eller dele af det investerede beløb
  • foretrækker et løbende afkast på sine investeringer
  • har en investeringshorisont, der er mindst lige så lang som produktets løbetid, og
  • vurderer, at denominering i USD ikke udgør en væsentlig gene eller  risiko.

Prospektet kan findes under Vilkår

Læs statusrapporten   Læs brochure

 

Oversigt 

Danske Bank Europa High Yield 2019 i USD

UdstederDanske Bank A/S
Fondskode
​XS1102202949
Udstedelseskurs
100,00 USD - franko kurtage
Valuta
US Dollar (USD)
Nedskrivning af hovedstol

Hovedstol nedskrives med 1/60-del for hvert selskab i indekset, som har været involveret i en Kredit-begivenhed (oprundes til 1,667%, på nær den sidste 1/3-del af navnene i indekset i alfabetisk orden. Disse rundes ned til 1,666%. Se også tabel i brochuren).

Nedskrevet hovedstol for kuponbetaling opgøres hvert år den 20 juni og offentliggøres efterfølgende i forbindelse med rentebetaling.

Indfrielsesbeløb
Indfrielsesbeløbet ved udløb fastsættes som Nedskrevet Hovedstol for Kuponbetaling, som opgjort på Sidste Vurderingsdag.
Kreditbegivenheder

8/12-2015 Abengoa SA.
22/4-2016 Norske Skogindustrier ASA
1/7-2016 Portugal Telecom
27/9-2018 Astaldi S.p.A
Største indfrielseskurs er derefter 93,332

Mindste indfrielsesbeløb
USD 0,-
Største indfrielsesbeløb
USD 2.000,-
Stykstørrelsen
USD 2.000,-
Startdato
Den 18. september 2014
Udløbsdato
Den 15. juli 2019
TegningsperiodeFra den 28. august 2014 til og med den 12. september 2014
Underliggende aktiv
Markit iTraxx Europe Crossover Index Serie 21
Kuponrente5,70% p.a.
Kuponrente beregnes af den nedskrevne hovedstol, som er gældende den 20. juni i samme år, som den relevante rentebetalingsdag.
Kreditbegivenhed
1. Konkurs, 2. Betalingsstandsning eller 3. Restrukturering.
Det er Beregningsagenten, som suverænt og endegyldigt træffer afgørelse om, hvorvidt der er indtruffet en kreditbegivenhed, med mindre afgørelsen åbenlyst strider med de faktiske forhold.
Rentebetalingsdage15. juli 2015, 15. juli 2016, 15. juli 2017, 15. juli 2018 og 15. juli 2019.
 Omkostninger
Højst 3,0% af det investerede beløb, svarende til årlige omkostninger i procent (ÅOP) på 0,63% (afrundet til 2 decimaler), hvis obligationen holdes til udløb. Eventuelt salg før udløb vil medføre en højere ÅOP.
Der kan forekomme yderligere omkostninger for investor i forbindelse med eventuel omveksling af betalinger fra USD til DKK.
 RisikomærkningRød
Fastsættes 6. november 2017

Historik og vilkår

Nedenstående figur illustrerer Indfrielsesbeløb og Kuponbetaling givet 0-60 Kreditbegivenheder frem til Sidste Vurderingsdag, under antagelse af, at alle Kreditbegivenheder indtræffer inden 20. juni 2015.

Figuren viser Kuponbetaling og Indfrielsesbeløb i forskellige scenarier for Kreditbegivenheder.

 

 

 

Vilkår

Obligationen udstedes af Danske Bank A/S. Investor har derfor en kreditrisiko på Danske Bank A/S, der er kreditvuderet hos Moody´s Investors Service (A2), S&P (A) og Fitch (A) på bankens langfristede usikrede gældsforpligtelser.

Obligationerne kan kun tegnes på grundlag af Preliminary Final Terms.

Læs Preliminary Final Terms (PDF 678 KB)
Læs Danske Bank Structured Note Prospectus

Antal kredit-begivenheder

0

3

6

12

18

 Kupon år 2015 USD 86,13 USD 85,45 USD 84,76 USD83,40 USD 82,03
Kupon år 2016 USD 114,00 USD 111,90 USD 109,79 USD 105,58 USD 101,37
Kupon år 2017 USD 114,00 USD 110,70 USD 107,39 USD 100,79 USD 94,18
Kupon år 2018 USD 114,00 USD 109,50 USD 105,00 USD 95,99 USD 86,99
Kupon år 2019 USD 114,00 USD 108,30 USD 102,60 USD 91,20
USD 79,80
 IndfrielsesbeløbUSD 2.000,00USD 1.900,00USD 1.800,00USD 1.600,00USD 1.400,00
 Effektiv rente5,61%4,50%3,34%0,87%-1,85%
Ovenstående fem eksempler på kuponrenter og indfrielsesbeløb på et investeret beløb på USD 2.000, hvis der er hhv. 0, 3, 6, 12 eller 18 Kredit-begivenheder i løbet af obligationernes levetid. Beregningerne er lavet ud fra en kuponrente på 5,70%, og Kreditbegivenheder, som antages at være jævnt fordelt over levetiden.

 

Nedenfor i tabellen vises eksempler på USDDKK-kursens indvirkning på afkastet, målt i DKK.

Ingen kreditbegivenhed Værdi i DKK hvis USDDKK er uændret Værdi i DKK hvis USDDKK er steget med 10% Værdi i DKK hvis USDDKK er faldet med 10%
Kupon år 2015 USD 86,13 DKK 487,00 DKK 535,70 DKK 438,30
Kupon år 2016 USD 114,00 DKK 644,56 DKK 709,01 DKK 580,10
Kupon år 2017 USD 114,00 DKK 644,56 DKK 709,01 DKK 580,10
Kupon år 2018 USD 114,00 DKK 644,56 DKK 709,01 DKK 580,10
Kupon år 2019USD 114,00DKK 644,56 DKK 709,01DKK 580,10
IndfrielsesbeløbUSD 2.000,00DKK 11.308,00 DKK 12.438,80DKK 10,177,20
Effektiv rente5,61%5,61% 7,95% 3,10%