Danske Bank Europa High Yield 2020 EUR

Danske Bank udsteder Danske Bank Europa High Yield 2020 i EUR.

DB Europa High Yield 2020 i EUR er interessant og relevant for investorer, som:

  • søger efter et kreditprodukt med god risikospredning, enten som supplement til deres eksisterende beholdning eller som alternativ til investering i enkelte selskabers kreditobligationer.
  • tror på fortsat lavt niveau for misligholdelse af gæld blandt selskaberne i indekset
  • kan tåle, forstå og acceptere risikoen for at tabe hele eller dele af det investerede beløb
  • foretrækker et løbende afkast på sine investeringer
  • har en investeringshorisont, der er mindst lige så lang som produktets løbetid, og
  • vurderer, at denominering i EUR ikke udgør en væsentlig gene eller risiko.

Prospektet kan findes under Vilkår

Læs statusrapporten   Læs brochure

 

Oversigt 

Danske Bank Europa High Yield 2020 i EUR

UdstederDanske Bank A/S
Fondskode
DK0030360813
Udstedelseskurs
100,00 EUR - franko kurtage
Valuta
Euro (EUR)
Nedskrivning af hovedstol

Hovedstol nedskrives med 1/75-del for hvert selskab i indekset, som har været involveret i en Kredit-begivenhed (oprundes til 1,334%, på nær den sidste 2/3-del af navnene i indekset i alfabetisk orden. Disse rundes ned til 1,333%. Se også tabel i brochuren).

Nedskrevet hovedstol for kuponbetaling opgøres hvert år den 20 juni og offentliggøres efterfølgende i forbindelse med rentebetaling.

Indfrielsesbeløb
89,33
Kreditbegivenheder

8/12-2015 Abengoa SA.
22/4-2016 Norske Skog
20/6-2016 Portugal Telecom International Finance B.V.
5/8-2016 Grupo Isolux Corsan Finance B.V.
27/9-2018 Astaldi S.p.A
24
/5-2019 Rallye SA
17/7-2019 Galapagos Holding SA
28/8-2019 Top Gun Realisations 61 Limited

Mindste indfrielsesbeløb
EUR 0,-
Største indfrielsesbeløb
EUR 1.000,-
Stykstørrelsen
EUR 1.000,-
Startdato
Den 1. april 2015
Udløbsdato
Den 15. juli 2020
TegningsperiodeFra den 23. marts 2015 til og med den 27. marts 2015
Underliggende aktiv
Markit iTraxx Europe Crossover Index Serie 23
Kuponrente4,02% p.a.
Kuponrente beregnes af den nedskrevne hovedstol, som er gældende den 20. juni i samme år, som den relevante rentebetalingsdag.
Kreditbegivenhed
1. Konkurs, 2. Betalingsstandsning eller 3. Restrukturering.
Det er Beregningsagenten, som suverænt og endegyldigt træffer afgørelse om, hvorvidt der er indtruffet en kreditbegivenhed, med mindre afgørelsen åbenlyst strider med de faktiske forhold.
Rentebetalingsdage15. juli 2015, 15. juli 2016, 15. juli 2017, 15. juli 2018, 15. juli 2019 og 15. juli 2020.
 Omkostninger
Højst 3,0% af det investerede beløb, svarende til årlige omkostninger i procent (ÅOP) på 0,57% (afrundet til 2 decimaler), hvis obligationen holdes til udløb. Eventuelt salg før udløb vil medføre en højere ÅOP.
Der kan forekomme yderligere omkostninger for investor i forbindelse med eventuel omveksling af betalinger fra EUR til DKK.
 RisikomærkningRød
Fastsættes 6. november 2017

Historik og vilkår

 

Nedenstående figur illustrerer Indfrielsesbeløb og Kuponbetaling givet 0-75 Kreditbegivenheder frem til Sidste Vurderingsdag, under antagelse af, at alle Kreditbegivenheder indtræffer inden 20. juni 2015.

 

 

 

Vilkår

Obligationen udstedes af Danske Bank A/S. Investor har derfor en kreditrisiko på Danske Bank A/S, der er kreditvuderet hos Moody´s Investors Service (A2), S&P (A) og Fitch (A) på bankens langfristede usikrede gældsforpligtelser.

Obligationerne kan kun tegnes på grundlag af Preliminary Final Terms.

Læs Preliminary Final Terms (PDF 790 KB)
Læs Danske Bank Structured Note Prospectus

Antal kredit-begivenheder

0

3

6

12

18

 Kupon år 2015 EUR 8,12 EUR 8,11 EUR 8,09 EUR 8,06 EUR 8,04
Kupon år 2016 EUR 37,00 EUR 36,65 EUR 36,31 EUR 35,65 EUR 34,93
Kupon år 2017 EUR 37,00 EUR 36,37 EUR 35,74 EUR 34,48 EUR 33,22
Kupon år 2018 EUR 37,00 EUR 36,09 EUR 35,17 EUR 33,35 EUR 31,52
Kupon år 2019 EUR 37,00 EUR 35,80 EUR 34,61 EUR 32,21 EUR 29,82
 Kupon år 2020EUR 37,00 EUR 35,52EUR 34,04EUR 31,08EUR 28,12 
 IndfrielsesbeløbEUR 1.000,00EUR 960,00EUR 920,00EUR 840,00EUR 760,00
 Effektiv rente3,65% 2,85% 2,03% 0,30% -1,56%
Ovenstående fem eksempler på kuponrenter og indfrielsesbeløb på et investeret beløb på EUR 1.000, hvis der er hhv. 0, 3, 6, 12 eller 18 Kredit-begivenheder i løbet af obligationernes levetid. Beregningerne er lavet ud fra en kuponrente på 3,70%, og Kreditbegivenheder, som antages at være jævnt fordelt over levetiden.

Nedenfor i tabellen vises eksempler på EURDKK-kursens indvirkning på afkastet, målt i DKK.

Ingen kreditbegivenhed Værdi i DKK hvis
EURDKK er uændret
Værdi i DKK hvis
EURDKK er steget med 10%
Værdi i DKK hvis
EURDKK er faldet med 10%
Kupon år 2015 EUR 8,12 DKK 60,57 DKK 54,51 DKK 54,51
Kupon år 2016 EUR37,00 DKK 276,02 DKK 303,62 DKK 248,42
Kupon år 2017 EUR37,00 DKK 276,02 DKK 303,62 DKK 248,42
Kupon år 2018 EUR 37,00 DKK 276,02 DKK 303,62 DKK 248,42
Kupon år 2019EUR 37,00DKK 276,02 DKK 303,62 DKK 248,42
Kupon år 2020EUR 37,00DKK 276,02 DKK 303,62 DKK 248,42
IndfrielsesbeløbEUR 1.000,00DKK 7.460,00 DKK 8.206,00 DKK 6.714,00
Effektiv rente3,65%3,65% 5,68% 1,45%