Danske Bank Europa Sprinter 2018

Danske Bank udsteder Danske Bank Europa Sprinter 2018.

 

DB Europa Sprinter 2018 er interessant og relevant for investorer, som:

  • søger et alternativ til en direkte investering i europæiske aktier, og som forventer en moderat kursstigning i aktier.
  • kan tåle, forstå og acceptere risikoen for at tabe hele eller dele af det investerede beløb
  • ikke forventer afkast på sine investeringer inden udløb
  • har en investeringshorisont, der er mindst lige så lang som produktets løbetid, og
  • vurderer, at denominering i EUR ikke udgør en væsentlig gene eller risiko.

 

 Prospektet kan findes under Vilkår

Læs statusrapporten   Læs brochure

 

Oversigt 

Danske Bank Europa Sprinter 2018

UdstederDanske Bank A/S
Fondskode
DK0030401351
Udstedelseskurs
100,00 EUR - franko kurtage
Valuta
Euro (EUR)
Indfrielsesbeløb

Indfrielseskursen ved udløb fastsættes som følger.

Hvis det underliggende Referenceaktiv er steget eller uændret:

100%+Deltagelsesgrad*Minimum(Performance, Performanceloft)

Hvis det underliggende Referenceaktiv er faldet:

100% + Performance

Deltagelsesgrad
200% Fastsat endelig den 30. juni 2017
Performanceloft

10%

Mindste indfrielsesbeløb
 EUR 0,-
Største indfrielsesbeløb
EUR 120,-
Stykstørrelsen
EUR 1.000,- 
Startdato
Den 5. juli 2017
Udløbsdato
Den 13. juli 2018
TegningsperiodeFra den 23. juni 2017 til og med den 30. juni 2017 kl. 14.00
Underliggende aktiv
EURO STOXX 50
Startværdi
Fastsat den 30. juni 2017 til 3.441,88
SlutværdiFastsat den 29. juni 2018 til 3.395,60
Indfrielseskurs98,66
Omkostninger

Højst 1,00% af det investerede beløb, svarende til årlige omkostninger i procent (ÅOP) på 0,98% (afrundet til 2 decimaler), hvis obligationen holdes til udløb. Eventuelt salg før udløb vil medføre en højere ÅOP.

Bankens fee fordeles med 2/3-del til salgsenheden og 1/3-del til handelsområdet.

Der kan forekomme yderligere omkostninger for investor i forbindelse med evt. omveksling af betalinger fra EUR til DKK, samt depotgebyrer

Fastsættes 6. november 2017

Historik og vilkår

Grafen viser sammenhæng mellem kursudviklingen på det underliggende Referenceaktiv og obligationens indfrielseskurs (givet en Deltagelsesgrad på 180% (indikativt) og et Performanceloft på 15%).
Denne sammenhæng gælder kun på udløbstidspunktet og kan ikke bruges som illustration af sammenhængen mellem det underliggende indeks og obligationens kurs undervejs.

 

Vilkår

Obligationen udstedes af Danske Bank A/S. Investor har derfor en kreditrisiko på Danske Bank A/S, der er kreditvuderet hos Moody´s Investors Service (A2), S&P (A) og Fitch (A) på bankens langfristede usikrede gældsforpligtelser.

Obligationerne kan kun tegnes på grundlag af Preliminary Final Terms.

Læs Preliminary Final Terms (PDF 734 KB)
Læs Danske Bank Structured Note Prospectus

Afkast

Kursudvikling i underliggende

 -100%

-50% 

-20% 

Uændret

+5% 

>+10% 

 Indfrielseskurs 0%50% 80% 100%109%118%
Indfrielsesbeløb EUR 0EUR 500EUR 800EUR 1.000 EUR 1.090EUR 1.180
Afkast i procent -100%-50%-20%0% +9%+18%
Afkastbeløb EUR -1.000EUR -500EUR -200EUR 0 EUR 90EUR 180
Effektivrente pr. år -100,00%-49,24%-19,61%0% +8,80%+17,58%
Fastsættes 6. november 2017