Danske Bank Kurvestejler 2019

Danske Bank udsteder Danske Bank Kurvestejler 2019.

Danske Bank udsteder en renteindekseret obligation med en løbetid på fem år kaldet ”Kurvestejler 2019”.

Obligationen bliver udstedt til kurs 99,70 og bliver indfriet til kurs 100,00 ved udløb. Derudover modtages en rentebetaling på indfrielsesdagen afhængig af forskellen mellem den 10- og 2-årige svenske swaprente. Rentebetalingen kan blive op til 35,00 (indikativt) og er i værste fald nul.

Prospektet kan findes under Vilkår

Læs statusrapporten   Læs brochure

 

Oversigt 

Danske Bank Kurvestejler 2019

UdstederDanske Bank A/S
Fondskode
SE0005794872
Udstedelseskurs
99,70 SEK - franko kurtage
Valuta
Svenske kroner (SEK)
Indfrielseskurs
100 SEK
Stykstørrelsen
SEK 10.000,-
Startdato
Den 9. april 2014
Udløbsdato
Den 9. april 2019
TegningsperiodeFra den 17. marts 2013 til og med den 4. april 2014
Underliggende aktiv
Den 10-årige swaprente for betalinger i svenske kroner (SEK) (Rente 10) - Den 2-årige swaprente for betalinger i svenske kroner (SEK)  (Rente 2 )
Rentebetaling
100,00*Værdiudvikling. Rentebetalingen sker på Indfrielsesdagen og den maksimale Rentebetaling er 35,00
Værdiudvikling
Værdiudviklingen beregnes som Gns. Renteudvikling gange Gearingsfaktor
Gns. RenteudviklingGns. Renteudvikling beregnes som gennemsnittet af Renteudvikling observeret på de ti Observationsdage
Renteudvikling
Renteudvikling beregnes på hver Observationsdag som Rente 10-2 minus Grænse. Renteudviklingen kan på hver Observationsdag dog alene fastsættes til mindst nul og højst 0,25 pct.
Gearingsfaktor

140

Grænse
0,90 pct.
Observationsdage 
 DatoEK IRS 2 årSEK IRD 10 årSpread
 13/03/2019 0,0770%0,9050%0,8280%
14/03/20190,0770%0,9210%0,8440%
15/03/20190,0830%0,9400%0,8570%
 18/03/20190,0900%0,9370%0,8470%
 19/03/20190,0850%0,9350%0,8500%
 20/03/20190,0890%0,9440%0,8550%
 21/03/20190,0880%0,9100%0,8220%
 22/03/20190,0810%0,8600%0,7790%
 25/03/20190,0850%0,8620%0,7770%
 26/03/20190,0860%0,8480%0,7620%
 Gennemsnit0,0841%0,9062%0,8221%
 Obligationen indfries til kurs 100   
    
    
Omkostninger Højst 2,70 pct. af det investerede beløb svarende til årlige omkostninger i procent (ÅOP) på 0,54 pct. Risikomærkning Rød
Fastsættes 6. november 2017

Historik og vilkår

Med obligationen Danske Bank Kurvestejler 2019 betaler en rentebetaling på
Figuren viser den historiske udvikling i Rente 10-2 de seneste fem år . 

 

 

Kilde: Danske Bank A/S

Figuren viser den svenske swap kurve pr. 13/3-2014.

  

Vilkår

Obligationen udstedes af Danske Bank A/S. Investor har derfor en kreditrisiko på Danske Bank A/S, der er kreditvuderet hos Moody´s Investors Service (A2), S&P (A) og Fitch (A) på bankens langfristede usikrede gældsforpligtelser.

Obligationerne kan kun tegnes på grundlag af Preliminary Final Terms.

Læs Preliminary Final Terms (PDF 1.408 KB)
Læs Danske Bank Structured Note Prospectus

Afkast

I tabellen ses eksempler på beregning af rentebetalingen.

Rente 10-2 i pct.

Renteudvikling i pct.

rentebetaling ved gearingsfaktor 140.

Årlig effektiv rente før skat i pct. i DKK
 SEK svækket 10 pct.  SEK uændretSEK styrket 10 pct.
0,850,00--2,030,061,98
0,900,000,00-2,030,061,98
0,950,057,00-0,691,423,37
1,000,1014,000,572,724,69
1,050,1521,001,78  3,95 5,95 
1,10 0,20 28,00 2,93 5,12 7,14 
1,15  0,25  35,00  4,03  6,25  8,29 
 1,200,25 35,00 4,03 6,25 8,29 
Fastsættes 6. november 2017