Danske Bank Novo Nordisk Autocallable 2019

Danske Bank udsteder Danske Bank Novo Nordisk Autocallable 2019.

Danske Bank introducerer en autocallable obligation på Novo Nordisk B aktien.

Dette produkt er således egnet for investorer, som søger et alternativ til en direkte investering i det underliggende Referenceaktiv, og som forventer en moderat kursudvikling i det underliggende Referenceaktiv, dvs. hverken betydelige fald eller store stigninger tillægges nævneværdig sandsynlighed.

Prospektet kan findes under Vilkår.

PRIIPs   Læs Brochuren

 

Oversigt 

Danske Bank Novo Nordisk Autocallable 2019

UdstederDanske Bank A/S
Fondskode
DK0030428040
Udstedelseskurs
100,00 EUR - franko kurtage
Valuta
Euro (EUR)
Indfrielsesbeløb

Indfrielseskursen fastsættes til 100%, hvis obligationen bliver førtidig indfriet. Er obligationen ikke blevet førtidigt indfriet, fastsættes Indfrielseskursen som følger.

1) hvis kursen på det Underliggende Referenceaktiv er på eller over Risiko-barrieren 100%

2) hvis det underliggende Referenceaktiv er under Risiko-barrieren 100% + Performance

Betinget Kupon1,55%
Autocall  Barriere

100% af start niveau

Risiko og Kupon Barriere
80% af start niveau
Mindste indfrielsesbeløb
EUR 0,-
Stykstørrelsen
EUR 1.000,- 
Startdato
Den 20. september 2018
Udløbsdato
Senest den 1. oktober 2019
TegningsperiodeFra den 10. september 2018 til og med den 14. september 2018 kl 14.00
Underliggende aktiv
Novo Nordisk B, Bloomberg NOVOB DC Equity, Fondskode: DK0060534915
StartværdiFastsat den 17. september 2018 til 303,20
SlutværdiFastsat den 17. december 2018 til 305,00, indfriet 1. januar 2019
Omkostninger

Højst 1,00% af det investerede beløb, svarende til årlige omkostninger i procent (ÅOP) på 0,97% (afrundet til 2 decimaler), hvis obligationen holdes til udløb. Eventuelt salg eller indfrielse (autocall) før udløb vil medføre en højere ÅOP. Bankens fee fordeles med 2/3-del til salgsenheden og 1/3-del til handelsområdet. Der kan forekomme yderligere omkostninger for investor i forbindelse med evt. omveksling af betalinger fra EUR til anden valuta, samt depotgebyrer.

Risikomærkning
Rød

Historik og vilkår

 

Grafen viser sammenhængen mellem kursudvikling i aktien og obligationens indfrielseskurs.
Denne sammenhæng gælder kun på udløbstidspunktet og kan ikke bruges som illustration af sammenhængen mellem det underliggende indeks og obligationens kurs undervejs.

 

 

Vilkår

Obligationen udstedes af Danske Bank A/S. Investor har derfor en kreditrisiko på Danske Bank A/S, der er kreditvuderet hos Moody´s Investors Service (A2), S&P (A) og Fitch (A) på bankens langfristede usikrede gældsforpligtelser.

Obligationerne kan kun tegnes på grundlag af Preliminary Final Terms.

Læs Preliminary Final Terms (PDF 346 KB)
Læs Danske Bank Structured Note Prospectus

Fastsættes 6. november 2017