Danske Bank S&P 500 Buffer 2020

Danske Bank udsteder Danske Bank S&P 500 Buffer 2020.

DB S&P 500 Buffer 2020 er interessant og relevant for investorer, som:

  • søger et alternativ til en direkte investering i amerikanske aktier, og som forventer en moderat kursstigning i US aktier.
  • kan tåle, forstå og acceptere risikoen for at tabe hele eller dele af det investerede beløb
  • ikke forventer afkast på sine investeringer inden udløb
  • har en investeringshorisont, der er mindst lige så lang som produktets løbetid, og
  • vurderer, at denominering i USD ikke udgør en væsentlig gene eller risiko

Prospektet kan findes under Vilkår.

Læs statusrapporten   PRIIPs KID documents   Læs brochure

Oversigt 

Danske Bank S&P 500 Buffer 2020

UdstederDanske Bank A/S
Fondskode
XS1875338649
Udstedelseskurs
100,00 USD - franko kurtage
Valuta
dollar (USD)
Indfrielsesbeløb

Indfrielseskursen ved udløb fastsættes som følger.

Hvis det Underliggende Referenceaktiv er steget eller uændret: 100%+Deltagelsesgrad*Min(Performance, Performanceloft)

Hvis det Underliggende Referenceaktiv er faldet men er over Put-barriere: 100%

Hvis det Underliggende Referenceaktiv er faldet og er under Put-barriere: 100%+Performance

Deltagelsesgrad
100%
Put-barriere72% Fastsat endelig den 17. september 2018
Performanceloft 20%
Mindste indfrielsesbeløb
 USD 0,-
Stykstørrelsen
USD 2.000,- 
Startdato
Den 20. september 2018
Udløbsdato
Den 1. oktober 2020
Tegningsperiode
Fra den 5. september 2018 til og med den 14. september 2018 kl 14.00
Underliggende aktivS&P 500 Indekset
Startværdi
Fastsat den 17. september 2018 til 2.888,80
SlutværdiFastsat den 17. september 2020 til 3.357,01
Indfrielseskurs 116,208
Omkostninger
Højst 1,00% af det investerede beløb, svarende til årlige omkostninger i procent (ÅOP) på 0,97% (afrundet til 2 decimaler), hvis obligationen holdes til udløb. Eventuelt salg eller indfrielse før udløb vil medføre en højere ÅOP. Bankens fee fordeles med 2/3-del til salgsenheden og 1/3-del til handelsområdet.
RisikomærkningRød


Historik og vilkår

Grafen viser sammenhæng mellem kursudviklingen på det underliggende Referenceaktiv og obligationens indfrielseskurs (givet en Deltagelsesgrad på 100%, et performanceloft på 20% samt en Put-barriere på 73% (indikativt)).
Denne sammenhæng gælder kun på udløbstidspunktet og kan ikke bruges som illustration af sammenhængen mellem det underliggende indeks og obligationens kurs undervejs.

 

 Vilkår

Obligationen udstedes af Danske Bank A/S. Investor har derfor en kreditrisiko på Danske Bank A/S, der er kreditvuderet hos Moody´s Investors Service (A2), S&P (A) og Fitch (A) på bankens langfristede usikrede gældsforpligtelser.

Obligationerne kan kun tegnes på grundlag af Preliminary Final Terms.

Læs Preliminary Final Terms (PDF 442 KB)
Læs Danske Bank Structured Note Prospectus

Fastsættes 6. november 2017