Danske Bank S&P 500 Buffer III 2021

Danske Bank udsteder Danske Bank S&P 500 Buffer III 2021.

 DB S&P 500 Buffer III 2021 er interessant og relevant for investorer, som:

  • søger et alternativ til en direkte investering i amerikanske aktier, og som forventer en moderat kursstigning i US aktier.
  • kan tåle, forstå og acceptere risikoen for at tabe hele eller dele af det investerede beløb
  • ikke forventer afkast på sine investeringer inden udløb
  • har en investeringshorisont, der er mindst lige så lang som produktets løbetid, og
  • vurderer, at denominering i USD ikke udgør en væsentlig gene eller risiko

Prospektet kan findes under Vilkår

 PRIIPs KID Documents   Læs brochure

 

Oversigt 

Danske Bank S&P 500 Buffer III 2021

UdstederDanske Bank A/S
Fondskode
XS2177553281
Udstedelseskurs
100,00 USD - franko kurtage
Valuta
dollar (USD)
Indfrielsesbeløb Indfrielseskursen ved udløb fastsættes som følger:
1) Hvis det Underliggende Referenceaktiv er steget eller uændret: 100%+Deltagelsesgrad*Min(Performance, Performanceloft)

2) Hvis det Underliggende Referenceaktiv er faldet men Kursudvikling er over Putstrike: 100%

3) Hvis det Underliggende Referenceaktiv er faldet og Kursudvikling er under Putstrike: 100% - (Put-strike – Kursudvikling)
Deltagelsesgrad
100%
Put-barriere85,80% Fastsat endelig den 2. juni 2020
Performanceloft 10%
Mindste indfrielseskurs
 14,20%
Stykstørrelsen
USD 2.000,-
Startdato
Den 4. juni 2020
Udløbsdato
Den 16. juni 2021
Tegningsperiode
Fra den 25. maj 2020 til og med den 29. maj 2020 kl 14.00
Underliggende aktivS&P 500 Indekset
Startværdi
Fastsattes den 2. juni 2020 til 3.080,82
Omkostninger
Højst 1,00% af det investerede beløb, svarende til årlige omkostninger i procent (ÅOP) på 0,97% (afrundet til 2 decimaler), hvis obligationen holdes til udløb. Eventuelt salg eller indfrielse før udløb vil medføre en højere ÅOP. Bankens fee fordeles med 2/3-del til salgsenheden og 1/3-del til handelsområdet. Der kan forekomme yderligere omkostninger for investor i forbindelse med evt. omveksling af betalinger fra USD til anden valuta, samt depotgebyrer.
RisikomærkningRød


Historik og vilkår

Grafen viser sammenhæng mellem kursudviklingen på det underliggende Referenceaktiv og obligationens indfrielseskurs (givet en Deltagelsesgrad på 100%, et performanceloft på 10% samt en Put-barriere på 87% (indikativt)).
Denne sammenhæng gælder kun på udløbstidspunktet og kan ikke bruges som illustration af sammenhængen mellem det underliggende indeks og obligationens kurs undervejs.

 

 Vilkår

Obligationen udstedes af Danske Bank A/S. Investor har derfor en kreditrisiko på Danske Bank A/S, der er kreditvuderet hos Moody´s Investors Service (A3), S&P (A) og Fitch (A) på bankens langfristede usikrede gældsforpligtelser.

Obligationerne kan kun tegnes på grundlag af Preliminary Final Terms.

Læs Final Terms (PDF 260 KB)
Læs Danske Bank Structured Note Prospectus

Fastsættes 6. november 2017