Danske Bank Tech Sprinter 2018

Danske Bank udsteder Danske Bank Tech Sprinter 2018.

DB Tech Sprinter er interessant og relevant for investorer, som:
  • søger et alternativ til en direkte investering i tech aktier, og som forventer en moderat kursstigning i aktier.
  • har en stærk tro på fortsat (omend moderat) stigende aktiekurser i de tyske aktier
  • kan tåle, forstå og acceptere risikoen for at tabe hele eller dele af det investerede beløb
  • ikke forventer afkast på sine investeringer inden udløb
  • har en investeringshorisont, der er mindst lige så lang som produktets løbetid, og
  • vurderer, at denominering i EUR ikke udgør en væsentlig gene eller risiko.

Prospektet kan findes under Vilkår.


Læs brochure


Oversigt 

Danske Bank Tech Sprinter 2018

UdstederDanske Bank A/S
Fondskode
DK0030404108
Udstedelseskurs
100,00 EUR - franko kurtage
Valuta
Euro (EUR)
Indfrielsesbeløb

Indfrielseskursen ved udløb fastsættes som følger.

Hvis det underliggende Referenceaktiv er steget eller uændret: 100%+Deltagelsesgrad*Minimum(Performance, Performanceloft) 

Hvis det underliggende Referenceaktiv er faldet: 100% + Performance

Deltagelsesgrad
189,00% Fastsat endelig den 13. september 2017
Mindste indfrielsesbeløb

EUR 0,-

Største indfrielsesbeløb
 EUR 118,90
Stykstørrelsen
EUR 1.000,-
Startdato
Den 18. september 2017
Udløbsdato
Den 27. september 2018
Tegningsperiode
Fra den 6. september 2017 til og med den 13. september 2017 kl 14.00
Underliggende aktiv20% ASML Holding, 20% Infineon Technologies AG, 20% Applied Materials Inc., 20% Intel Corp. and 20% NVIDIA Corp.
Startværdi
Fastsat 13. september 2017
ASML Holding 135,00
Infineon Technologies AG 20,48
Applied Materials Inc. 46,12
Intel Corp. 36,33
NVIDIA Corp. 170,37
Omkostninger

Højst 1,00% af det investerede beløb, svarende til årlige omkostninger i procent (ÅOP) på 0,98% (afrundet til 2 decimaler), hvis obligationen holdes til udløb. Eventuelt salg før udløb vil medføre en højere ÅOP.

Bankens fee fordeles med 2/3-del til salgsenheden og 1/3-del til handelsområdet.

Der kan forekomme yderligere omkostninger for investor i forbindelse med evt. omveksling af betalinger fra EUR til DKK, samt depotgebyrer

Risikomærkning
Rød

Historik og vilkår

Grafen viser sammenhæng mellem kursudviklingen på det underliggende Referenceaktiv og obligationens indfrielseskurs (givet en Deltagelsesgrad på 175% (indikativ) og et Performanceloft på 10%).
Denne sammenhæng gælder kun på udløbstidspunktet og kan ikke bruges som illustration af sammenhængen mellem det underliggende indeks og obligationens kurs undervejs.

 

Vilkår

Obligationen udstedes af Danske Bank A/S. Investor har derfor en kreditrisiko på Danske Bank A/S, der er kreditvuderet hos Moody´s Investors Service (A2), S&P (A) og Fitch (A) på bankens langfristede usikrede gældsforpligtelser.

Obligationerne kan kun tegnes på grundlag af Preliminary Final Terms.

Læs Preliminary Final Terms (PDF 990 KB)
Læs Danske Bank Structured Note Prospectus

Afkast

Nedenstående tabel viser sammenhæng mellem kursudviklingen på det underliggende Referenceaktiv, obligationens indfrielseskurs og afkast ud fra en Deltagelsesgrad på 175% og et Performanceloft på 10% og et investeret beløb på EUR 1.000.

Kursudvikling i underliggende

 -100%

-50% 

 -20%

Uændret 

+5% 

>+10% 

 Indfrielseskurs 0%50%  80%100%108,75%117,50%
Indfrielsesbeløb EUR 0EUR 500EUR 800 EUR 1.000EUR 1.087,50EUR 1.175,00
Afkast i procent -100%-50%-20% 0%+8,75%+17,50%
Afkastbeløb EUR -1.000EUR -500EUR -200 EUR 0EUR 87,50EUR 175
Effektivrente pr. år -100,00%-49,15%-19,56% 0,00%+8,53%+17,04%
Fastsættes 6. november 2017