Danske Bank Thyssenkrupp Autocallable 2019

Danske Bank udsteder Danske Bank Thyssenkrupp Autocallable 2019.

Danske Bank introducerer en autocallable obligation på Thyssenkrupp aktien.

Dette produkt er således egnet for investorer, som søger et alternativ til en direkte investering i det underliggende Referenceaktiv, og som forventer en moderat kursudvikling i det underliggende Referenceaktiv, dvs. hverken betydelige fald eller store stigninger tillægges nævneværdig sandsynlighed.

Prospektet kan findes under Vilkår.

Læs Statusrapporten   Læs Brochuren


Oversigt 

Danske Bank Thyssenkrupp Autocallable 2019

UdstederDanske Bank A/S
Fondskode
DK0030428396
Udstedelseskurs
100,00 EUR - franko kurtage
Valuta
Euro (EUR)
Indfrielsesbeløb

Indfrielseskursen fastsættes til 100%, hvis obligationen bliver førtidig indfriet. Er obligationen ikke blevet førtidigt indfriet, fastsættes Indfrielseskursen som følger.

1) hvis kursen på det Underliggende Referenceaktiv er på eller over Risiko-barrieren 100%

2) hvis det underliggende Referenceaktiv er under Risiko-barrieren 100% + Performance

Betinget Kupon2,88% 
Autocall  Barriere

100% af start niveau

Risiko og Kupon Barriere
80% af start niveau
Mindste indfrielsesbeløb
EUR 0,-
Stykstørrelsen
EUR 1.000,- 
Startdato
Den 20. september 2018
Udløbsdato
Senest den 1. oktober 2019
TegningsperiodeFra den 10. september 2018 til og med den 14. september 2018 kl 14.00
Underliggende aktiv
Thyssenkrupp, Bloomberg TKA GY Equity, Fondskode: DE0007500001
StartværdiFastsat den 17. september 2018 til 19,2450
SlutværdiFastsat den 17. september 2019 til 12,89 
Indfrielseskurs 66,98
Omkostninger

Højst 1,00% af det investerede beløb, svarende til årlige omkostninger i procent (ÅOP) på 0,97% (afrundet til 2 decimaler), hvis obligationen holdes til udløb. Eventuelt salg eller indfrielse (autocall) før udløb vil medføre en højere ÅOP. Bankens fee fordeles med 2/3-del til salgsenheden og 1/3-del til handelsområdet. Der kan forekomme yderligere omkostninger for investor i forbindelse med evt. omveksling af betalinger fra EUR til anden valuta, samt depotgebyrer.

Risikomærkning
Rød

Historik og vilkår

 

Grafen viser sammenhængen mellem kursudvikling i aktien og obligationens indfrielseskurs.
Denne sammenhæng gælder kun på udløbstidspunktet og kan ikke bruges som illustration af sammenhængen mellem det underliggende indeks og obligationens kurs undervejs.

 

 

Vilkår

Obligationen udstedes af Danske Bank A/S. Investor har derfor en kreditrisiko på Danske Bank A/S, der er kreditvuderet hos Moody´s Investors Service (A2), S&P (A) og Fitch (A) på bankens langfristede usikrede gældsforpligtelser.

Obligationerne kan kun tegnes på grundlag af Preliminary Final Terms.

Læs Preliminary Final Terms (PDF 361 KB)
Læs Danske Bank Structured Note Prospectus

Fastsættes 6. november 2017