Danske Bank US High Yield 2019

Danske Bank udsteder Danske Bank US High Yield 2019.

DB US High Yield 2019 er interessant og relevant for investorer, som:

  • søger efter et kreditprodukt med god risikospredning, enten som supplement til deres eksisterende beholdning eller som alternativ til investering i enkelte selskabers kreditobligationer.
  • tror på fortsat lavt niveau for misligholdelse af gæld blandt selskaberne i indekset
  • kan tåle, forstå og acceptere risikoen for at tabe hele eller dele af det investerede beløb
  • foretrækker et løbende afkast på sine investeringer
  • har en investeringshorisont, der er mindst lige så lang som produktets løbetid, og
  • vurderer, at denominering i USD ikke udgør en væsentlig gene eller  risiko.

Prospektet kan findes under Vilkår

Læs statusrapporten   Læs brochure

 

Oversigt 

Danske Bank US High Yield 2019

UdstederDanske Bank A/S
Fondskode
XS1078029326
Udstedelseskurs
99,70 USD - franko kurtage
Valuta
US Dollar (USD)
Nedskrivning af hovedstol

Hovedstol nedskrives med 1/99-del for hvert selskab i indekset, som har været involveret i en Kreditbegivenhed.

Nedskrevet hovedstol for kuponbetaling opgøres hvert år den 20 juni og offentliggøres efterfølgende i forbindelse med rentebetaling.

Indfrielsesbeløb
Indfrielsesbeløbet ved udløb fastsættes som Nedskrevet Hovedstol for Kuponbetaling, som opgjort på Sidste Vurderingsdag.
Kreditbegivenheder

8 pr. 13. december 2018 - Største indfrielseskurs er derefter 91,9192
9/2-2015 RadioShack Corp.
16/1-2015 Caesars Entertainment Operating Company
28/5-2015 Sabine Oil and Gas Corp
21/12-2016 iHeart Communications
9/9-2017 Toys 'R' Us, Inc
6/4-2018 Jones Group Inc.,
15/10-2018 Sear Roebuck Acceptance Corp
13/12-2018 Parker Drilling Company

Mindste indfrielsesbeløb
USD 0,-
Største indfrielsesbeløb
USD 5.000,-
Stykstørrelsen
USD 5.000,-
Startdato
Den 2. juli 2014
Udløbsdato
Den 15. juli 2019
TegningsperiodeFra den 16. juni 2014 til og med den 27. juni 2014
Underliggende aktiv
Markit CDX North America High Yield Index Serie 22, version 2.
Kuponrente6,28% p.a.
Kuponrente beregnes af den nedskrevne hovedstol, som er gældende den 20. juni i samme år, som den relevante rentebetalingsdag.
Kreditbegivenhed
1. Konkurs eller 2. Betalingsstandsning.
Det er Beregningsagenten, som suverænt og endegyldigt træffer afgørelse om, hvorvidt der er indtruffet en kreditbegivenhed, med mindre afgørelsen åbenlyst strider med de faktiske forhold.
Rentebetalingsdage15. juli 2015, 15. juli 2016, 15. juli 2017, 15. juli 2018 og 15. juli 2019.
 Omkostninger
Højst 3,0% af det investerede beløb, svarende til årlige omkostninger i procent (ÅOP) på 0,62% (afrundet til 2 decimaler), hvis obligationen holdes til udløb. Eventuelt salg før udløb vil medføre en højere ÅOP.
Der kan forekomme yderligere omkostninger for investor i forbindelse med eventuel omveksling af betalinger fra USD til DKK.
 RisikomærkningRød
Fastsættes 6. november 2017

Historik og vilkår

Nedenstående figur illustrerer Indfrielsesbeløb og Kuponbetaling givet 0-99 Kreditbegivenheder frem til Sidste Vurderingsdag, under antagelse af, at alle Kreditbegivenheder indtræffer i løbet af år 1.

Figuren viser Kuponbetaling og Indfrielsesbeløb i forskellige scenarier for Kreditbegivenheder.

 

 

 

Vilkår

Obligationen udstedes af Danske Bank A/S. Investor har derfor en kreditrisiko på Danske Bank A/S, der er kreditvuderet hos Moody´s Investors Service (A2), S&P (A) og Fitch (A) på bankens langfristede usikrede gældsforpligtelser.

Obligationerne kan kun tegnes på grundlag af Preliminary Final Terms.

Læs Preliminary Final Terms (PDF 898 KB)
Læs Danske Bank Structured Note Prospectus

Antal kredit-begivenheder

0

5

10

20

30

 Kupon år 2015 USD 290,00 USD 287,07 USD 284,14 USD 278,28 USD 272,42
Kupon år 2016 USD 300,00 USD 293,94 USD 287,88 USD 275,76 USD 263,64
Kupon år 2017 USD 300,00 USD 290,91 USD 281,82 USD 263,64 USD 245,45
Kupon år 2018 USD 300,00 USD 287,88 USD 275,76 USD 251,52 USD 227,27
Kupon år 2019 USD 300,00 USD 284,85 USD 269,70 USD 239,39
USD 209,09
 IndfrielsesbeløbUSD 5.000,00USD 4.747,47USD 4.494,95USD 3.989,90USD 3.484,85
 Effektiv rente5,97%4,89%3,76%1,36%-1,29%
Ovenstående fem eksempler på kuponrenter og indfrielsesbeløb på et investeret beløb på USD 5.000, hvis der er hhv. 0, 5, 10, 20 eller 30 Kredit-begivenheder i løbet af obligationernes levetid. Beregningerne er lavet ud fra en kuponrente på 6,00%, og Kreditbegivenheder, som antages at være jævnt fordelt over levetiden.

 

Nedenfor i tabellen vises eksempler på USDDKK-kursens indvirkning på afkastet, målt i DKK.

Ingen kreditbegivenhed Værdi i DKK hvis USDDKK er uændret Værdi i DKK hvis USDDKK er steget med 10% Værdi i DKK hvis USDDKK er faldet med 10%
Kupon år 2015 USD 290,00 DKK 1.595,00 DKK 1.754,50 DKK 1.435,50
Kupon år 2016 USD 300,00 DKK 1.650,00 DKK 1.815,00 DKK 1.485,00
Kupon år 2017 USD 300,00 DKK 1.650,00 DKK 1.815,00 DKK 1.485,00
Kupon år 2018 USD 300,00 DKK 1.650,00 DKK 1.815,00 DKK 1.485,00
Kupon år 2019USD 300,00DKK 1.650,00DKK 1.815,00DKK 1.485,00
IndfrielsesbeløbUSD 5.000,00DKK 27.500,00 DKK 30.250,00DKK 24.750,00
Effektiv rente5,97%5,97%8,24%3,54%