Certifikater

Bull og Bear certifikater udstedes af Danske Bank A/S. Begreberne Bull og Bear anvendes inden for finansverdenen til at beskrive et marked, der er enten i en positiv eller en negativ udviklingsfase. Med et Bull certifikat tjener man penge, når markedet stiger, mens man med et Bear certifikat tjener penge, når markedet falder.

Certifikaterne udstedes og markedsføres af Danske Bank A/S.


Bull and Bear