BEAR CARL X2 DB

BEAR CARL X2 DB er et gearet certifikat, hvormed investor opnår eksponering mod aktiekursudviklingen i Carlsberg A/S B. (Carlsberg)

Certifikatet har en gearingsfaktor på 2, hvilket betyder at værdien af certifikatet udvikler sig i forholdet -2:1 relativt til aktiekursen for Carlsberg.

BEAR CARL X2 DB er for investorer, som tror på, at kursen på Carlsberg aktier vil falde over en kort investeringshorisont. BEAR CARL X2 DB er ikke egnet som langsigtet investering, og certifikatet er ikke et ’køb og behold’ produkt.

Læs faktaark (PDF)
Brochuren (PDF)
Prospekt
Final Terms

Stamdata

 

  Fondskode DK0060603660
 Underliggende aktiv  Carlsberg A/S B
Beviserne udstedt i Danske kroner (DKK)
 Retning Bear
 Gearing 2,00
 Rentemarginal  0,20%
 Løbende administrationsomkostninger1,80%
 Start dato 22. januar 2015
Fastsættes 6. november 2017