Bæredygtighedshensyn er en naturlig del af dine investeringer

Når vi investerer på dine vegne, tager vi altid hensyn til bæredygtighedsforhold. Det kalder vi for ansvarlige investeringer og betyder, at vi analyserer de såkaldte ESG-forhold, der omfatter miljømæssige og sociale forhold samt god selskabsledelse. På den måde kan vi bedre udvælge investeringer, der kan skabe attraktive afkast til dig, på et ansvarligt grundlag.

Dine penge gør en forskel

Når vi investerer i selskaber på dine vegne, får du en stærk stemme, da vi har fokus på at påvirke selskaberne til at blive mere bæredygtige. Vi lægger pres på, så de bidrager til den grønne omstilling, respekterer menneskerettigheder, bekæmper korruption og har gode medarbejderforhold. Med andre ord er dine penge med til at skabe et bedre samfund.

Få mest muligt ud af dine investeringer

Hvordan selskaber klarer sig inden for bæredygtighedsforhold har betydning for, om de er gode investeringer eller ej. Hvordan forholdene er for medarbejdere, og om de tager hensyn til miljøet og klimaet, påvirker nemlig selskabernes evne til at tjene penge og levere afkast til dig. For at du kan få mest muligt ud af dine investeringer, tager vi altid hensyn til bæredygtighedsrisici, når vi investerer på dine vegne.

Læs mere hvordan vi inkluderer bæredygtighedsrisici ved udvælgelse af investeringsprodukter til brug for kunderådgivning i vores politik for ansvarlige investeringer

ESG-investeringsprodukter

Du kan investere i en række investeringsprodukter, der ikke kun tager hensyn til bæredygtighedsforhold, men også fremmer miljømæssige eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis. Det kalder vi for ESG-investeringsprodukter. Disse produkter fremmer ESG-forhold ved eksempelvis at investere i selskaber, der har fokus på klima- og medarbejderforhold, diversitet eller anti-korruption. De kan også arbejde aktivt for at påvirke selskaber til at blive mere bæredygtige eller afholde sig fra at investere i selskaber med stor, skadelig klimapåvirkning.

ESG-investeringsprodukterne opfylder artikel 8 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’.

Læs mere om ESG-produkter

Bæredygtige investeringsprodukter

Vi tilbyder produkter, der ud over at tage hensyn til bæredygtighedsrisici også har et eller flere bæredygtige investeringsmål. Det kalder vi for bæredygtige investeringsprodukter. Disse produkter investerer i aktiviteter, der bidrager til at løse nogle af klodens udfordringer og skabe et mere bæredygtigt samfund. De kan eksempelvis investere i selskaber, der arbejder for grøn omstilling og bekæmper klimaforandringerne, sikrer rent drikkevand, forebygger forurening, beskytter miljøet, fremmer biodiversiteten, sikrer større social lighed eller bidrager til FN’s Verdensmål på anden vis. Samtidig medfører investeringerne ikke væsentlig skade på andre bæredygtige mål.

Vores bæredygtige investeringsprodukter opfylder artikel 9 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’.

Læs mere om vores bæredygtige investeringsprodukter

Sådan vælger du investeringer med ESG Inside

Fonde, der arbejder aktivt og systematisk med bæredygtighed som en grundlæggende del af investeringsprocessen.

Læs mere

Fonde, der fravælger investeringer på baggrund af specifikke kriterier, som eksempelvis alkohol og gambling.

Læs mere

Fonde, der investerer og arbejder målrettet efter bæredygtige temaer, som eksempelvis klima eller FN’s verdensmål.

Læs mere

A+ karakter

FN-organisationen for ansvarlige investeringer giver os den højeste karakter A+ for vores arbejde med bæredygtighed.

Læs mere

Unikt analyseværktøj

Vores unikke ESG-værktøj giver os viden om, hvordan selskaber arbejder med bæredygtighed. Vi bruger værktøjet, når vi udvælger investeringer til dig.

Læs mere

Tager klimahensyn

Vi sørger for, at dine investeringer hos os tager hensyn til klimaforhold og den grønne omstilling. Det beskytter dine investeringer og gør en forskel for klimaet.

Læs mere

Vil du vide mere om ansvarlige investeringer?

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.