Gå til hovedindhold

Investeringsbeviser

Nem adgang til udvalgte investeringsområder for både frie midler og pensionsopsparing.

 • Nem adgang til det globale marked
 • Professionel pleje af investeringer
 • Spredning af risiko på mange værdipapirer

Book møde

– eller ring 70 123 456,
når du vil investere

Investeringsbeviser
Når du køber investeringsbeviser i en fond med aktier eller obligationer, investerer du i fællesskab med andre investorer i en lang række forskellige værdipapirer inden for fondens investeringsområde. Det kan fx være aktier fra udvalgte lande, regioner eller brancher – eller udvalgte typer af obligationer. I den enkelte fond sørger eksperter for den løbende pleje af investeringerne ud fra en fastlagt investeringsstrategi. 
Du kan både investere frie midler og din pensionsopsparing i investeringsbeviser i fonde, og du har adgang til mange forskellige børsnoterede fonde – også i udlandet.

Din risiko
I en fond får du en god risikospredning på tværs af værdipapirer inden for fondens investeringsområde, og det bidrager til at reducere din risiko. Den overordnede risiko i dine investeringer afhænger dog af, hvilke fonde du køber investeringsbeviser i. Fonde med aktier har som udgangspunkt en højere risiko end fonde med obligationer. Samtidig afhænger din risiko af, i hvilket omfang du spreder dine investeringer på tværs af fonde med forskellige investeringsområder.

Professionel pleje af investeringer
Når du har valgt den eller de fonde, du vil investere i, tager eksperter hånd om den løbende pleje af investeringerne i fondene. 

Slip for det administrative

Vi klarer alt det administrative med fx at indberette dine køb og salg af investeringsbeviser til Skat. Du kan selv vælge, om udbytter fra dine investeringer skal udbetales, eller om pengene automatisk skal geninvesteres i nye investeringsbeviser.

Fakta om Investeringsbeviser

 • Hvad er en investeringsforening

  Hvad er en investeringsforening

  En investeringsforening er en forening, hvor medlemmerne sammen investerer i bestemte typer af værdipapirer, et udvalgt geografisk område eller en særlig branche. 

  Foreningens eksperter udvælger og køber værdipapirerne på vegne af medlemmerne ud fra den investeringsstrategi, der er fastlagt for den enkelte afdeling.

  Medlemmerne kan komme med større eller mindre beløb, men skal mindst købe et investeringsbevis. Afkastet af investeringerne bliver fordelt mellem medlemmerne, så det svarer til hvert medlems andel af de samlede investeringer.
 • Her er fordelene

  Her er fordelene

  Med investeringsbeviser får du professionelle investorer til at vælge værdipapirer, der passer til en fastsat investeringsstrategi – uden at du behøver at gøre noget selv.

  Du spreder risikoen på dine investeringer, fordi foreningen har mulighed for at købe langt flere forskellige værdipapirer, end du kan alene. Og når du investerer sammen med andre, deler I desuden omkostningerne.

  Du kan nemt komme ud af investeringen ved at sælge investeringsbeviserne igen.

  Vi sørger for alt det administrative – og indberetter alle dine køb og salg til skattemyndighederne.
 • Din risiko og råderet

  Din risiko og råderet

  Risikoen afhænger af, hvilken type værdipapirer den enkelte investeringsforening investerer i. Ved at investere i mange forskellige værdipapirer spreder foreningen risikoen, men markedet kan naturligvis stadig bevæge sig både op og ned. 

  Du kan nemt komme ud af investeringen ved at sælge investeringsbeviserne igen, og det tager normalt fire dage, før pengene er på din konto. Men du får den bedste mulighed for at få et godt afkast, hvis du lader dine investeringer stå i en længere periode – fx 3-15 år. 

  Det er altid en god ide at tale med din rådgiver om, hvad der er den rigtige investering for dig. Sammen kan I finde frem til den risikoprofil, der passer bedst til dig – og tale om, hvornår du regner med at skulle bruge pengene. 

  Selv om banken rådgiver dig, så er det din egen beslutning, hvilke konkrete investeringsbeviser, du vil købe, og også kun dig, der bærer risikoen. 

  Investeringer i værdipapirer giver ofte et højere afkast end kontantrenten, men afkastet kan variere, og det kan betyde negativt afkast i nogle år.
 • Sådan følger du med

  Sådan følger du med

  Du kan følge med i dine investeringer i netbanken. Investeringsforeningen fortæller dig også løbende, hvordan det går med investeringerne, og hvad du får i afkast.

  Vi indberetter alle køb og salg til skattemyndighederne, og du kan se beløbene i dine årsopgørelser.
 • Geninvestér dit udbytte automatisk

  Geninvestér dit udbytte automatisk

  Når du får udbytte af dine investeringer i danske investeringsforeninger, har du ofte mulighed for at lave en aftale om ’automatisk geninvestering’.

  Det betyder, at dit udbytte fra den enkelte investeringsforening automatisk bliver investeret i flere investeringsbeviser i den samme forening. Men du behøver ikke at geninvestere hele udbyttet.
  Vælg mellem at geninvestere:

  • Det samlede udbytte
  • Hele udbyttet fra en eller flere afdelinger
  • Dele af udbyttet fra en afdeling eller flere afdelinger

  Automatisk geninvestering er en billig måde at geninvestere dit udbytte, idet du bl.a. sparer kurtagen – og du sparer tid, fordi ordningen kører automatisk, når du først har underskrevet aftalen med banken.
  Henvend dig til din rådgiver, hvis du vil høre mere eller ønsker at få en aftale om automatisk geninvestering – eller bestil og underskriv aftalen direkte i din netbank.

Tips & råd

 • Hvad er en aktie?
  En aktie giver dig en andel af ejerskabet i et aktieselskab. 

  Ejer du alle aktierne, ejer du hele virksomheden. Ejer du mere end 51 procent af aktierne, er du i realiteten den, der bestemmer over virksomheden. Som aktionær bliver du inviteret til generalforsamling i virksomheden, hvor du har medindflydelse ved afstemninger. 

  Når du køber aktien, betaler du en pris, der er fastsat af kursen på aktien. Kursen afspejler for godt markedet mener, at det går for virksomheden. Hvis vurderingen er høj, er kursen høj – og hvis vurderingen er lav, er kursen også lav.

  Kursen kan hele tiden ændre sig, og derfor kan værdien af din aktie også stige eller falde over tid. Du kan få del i virksomhedens overskud, hvis den udbetaler udbytte til aktionærerne.
 • Hvad er en investeringsforening?
  En investeringsforening er en forening, hvor medlemmerne sammen investerer i nogle bestemte typer af værdipapir, geografiske områder eller særlige brancher. Investeringsforeningen får investeringseksperter til at udvælge og købe værdipapirerne på vegne af medlemmerne.

  Medlemmerne kan komme med større eller mindre beløb, men et medlem skal mindst købe et investeringsbevis. Det samlede afkast bliver fordelt mellem medlemmernes i forhold til, hvor stor en andel af investeringerne de har.
 • Hvad er en investeringsprofil?

  Hvis du beslutter dig for at investere dine penge, skal du have en investeringsprofil, så du får rådgivning, der passer til din situation.

  Sammen med bank- eller investeringsrådgiveren skal du besvare tre spørgsmål:

  • Hvor robust er din økonomi? Hvor meget økonomisk overskud har du i hverdagen, hvad ejer du, og hvad skylder du væk.
  • Hvad er din holdning til risiko?
  • Hvornår skal du bruge pengene?

  Hvis der er lang tid, til du skal bruge pengene, betyder det mindre, hvis du oplever et år med tab. Så kan du bedre tåle at løbe en større risiko, som samtidigt over tid giver dig en større mulighed for et højt afkast.

 • Hvad er et depot?

  Et depot er det sted, hvor dine værdipapirer er registreret – altså en slags konto for værdipapirer. Hvis du har et depot, skal du også altid have en almindelig konto tilknyttet, hvor renter og afkast fx kan blive sat ind.

   

  Læs, om oprettelse af et nyt depot

 • Hvad er obligationer?
  Når du køber en obligation, låner du i princippet penge ud til den, der udsteder obligationen. Og som betaling for at låne dine penge ud, får du en rente. 

  Derudover får du tilbagebetalt ét eller flere afdrag på lånet på aftalte tidspunkter – senest når obligationen udløber. Obligationens udløbsdato svarer til den dag, hvor det lån, du har givet, skal være betalt tilbage. 

  Hvis du køber en obligation til kurs 95, betyder det, at du har betalt 95 procent af obligationens værdi. Hvis obligationen har en værdi på 100 kr., så har du betalt 95. kr. for den. 

  Når obligationen udløber, får du altid kurs 100 – så jo længere under kurs 100, du har købt den, des mere tjener du. Det kaldes en kursgevinst.

  Du kan altså både tjene renter og kursgevinster på obligationer. Obligationer kan være udstedt af enten stater, realkreditinstitutter eller virksomheder.
 • Hvad er udbytte?
  Hvis en virksomhed har overskud på årsregnskabet, kan den give noget af overskuddet videre til sine aktionærer. Det kalder man at udbetale eller udlodde udbytte. 

  Hvis du har aktier, bliver udbyttet automatisk sat ind på den konto, der er tilknyttet dit depot (hvor dine værdipapirer ligger). Det sker normalt lige omkring det tidspunkt, hvor virksomhedens generalforsamling finder sted.
 • Hvordan kommer jeg i gang med at investere?

  Først skal du have lavet en investeringsprofil – og når den er på plads, giver vi dig en konkret anbefaling om, hvilke typer af investeringer, der passer til dig og din situation.

  Anbefalingen tager højde for, hvor aktiv du vil være – dvs. om du selv vil passe dine investeringer, om vi skal gøre det sammen, eller om vi skal gøre det hele for dig.

  Du får også en anbefaling om, hvordan dine investeringer skal sættes sammen – og hvordan du kan begrænse risikoen – eller sprede risikoen, som man siger. Det kan du fx gøre ved at investere i flere typer værdipapirer.

  Ud fra anbefalingen kan du træffe en beslutning om, hvordan du gerne vil investere, og så kan du komme i gang.

 • Skat af investeringer
  Der er mange regler for betaling af skat, når du investerer i fx aktier. Reglerne kan ændre sig, og derfor anbefaler vi altid, at du kontakter skattemyndighederne eller får professionel hjælp, når du har spørgsmål til skattereglerne for investeringer.

  Du kan læse mere på skattemyndighedernes hjemmeside
   
 • Sådan får du en investeringsprofil

  Din investeringsprofil får du lavet i samarbejde med en professionel bank- eller investeringsrådgiver.

  Vi vil gerne hjælpe både med din investeringsprofil – og med at komme i gang med at investere.

  Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvilke investeringer, der passer til dig og din situation.

  Tal med os
  Eller ring til os på 70 123 456

 • Risikomærkning

  Risikomærkningsordningen omfatter produkttyper som f.eks. aktier, obligationer, investeringsforeningsbeviser eller valutaterminsforretninger. Ordningen mærker investeringsprodukttyper som enten ’grøn’, ’gul’ eller ’rød’. Risikomærkningen kombinerer den overordnede tabsrisiko med gennemskueligheden for hver produkttype.

  ’Grøn’: Risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, hvis du beholder investeringen, til den udløber. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.  
  ’Gul’: Der er risiko for, at du taber det investerede beløb helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.  
  ’Rød’: Der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller produkttyper som er vanskelige at gennemskue.

  Se risikomærkning af de produkttyper, der er mest anvendt i Danske Bank

  Se Finanstilsynets skema over produkttyper

 • Ansvarlige investeringer

  Investeringer handler om at skabe et godt afkast. Men investeringer handler også om ansvarlighed. Derfor er Danske Banks retningslinjer for investering baseret på FNs principper  for selskabers samfundsansvar.

  Vores mål om at sikre dig det bedst mulige afkast kan godt forenes med ambitionen om ansvarlige investeringer. Det er nemlig vores opfattelse, at ordentlig optræden er en forudsætning for langsigtet værdiskabelse i et selskab.

  Retningslinjerne gælder for en række produkter, hvor vi varetager vores kunders investeringer, og sikrer, at vi ikke investerer i selskaber, som overtræder ansvarlighedsprincipper for bl.a. menneskerettigheder, arbejdsforhold, våbensalg og klima- og miljø.

  Uafhængige eksperter vurderer løbende, at vores investeringer overholder retningslinjerne.

  Læs mere

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.