Del

Her ser vi interessant afkastpotentiale

En overvægt betyder, at vi aktuelt har en større andel af disse aktiver i vores porteføljer, end vi forventer at have på lang sigt.

Gode vækstudsigter og attraktive sektorer

OVERVÆGT I USA
Det amerikanske aktiemarked har klaret sig godt gennem coronakrisen, hvilket også har ført til en relativt høj værdiansættelse på amerikanske aktier. Set i forhold til Europa rummer det amerikanske aktiemarked dog en langt større andel af vækstselskaber inden for blandt andet sektorerne teknologi og kommunikationsservice, hvilket er med til at trække den samlede værdiansættelse op.

Denne sektorfordeling er samtidig med til at gøre det amerikanske aktiemarked interessant, da vi generelt ser attraktive langsigtede vækstmuligheder inden for teknologi- og internetselskaber, og vi forventer også en højere vækst i indtjeningen i de amerikanske selskaber. Derudover nyder amerikansk økonomi godt af den meget lempelige pengepolitik i USA, og amerikanske aktier er typisk lidt mere robuste i perioder med stor usikkerhed.

Kina bidrager til at løfte de asiatiske markeder

OVERVÆGT I EMERGING MARKETS
Aktierne i emerging markets bliver understøttet af genopretningen af væksten i Kina, lempelig global pengepolitik, øget risikoappetit samt en svagere amerikansk dollar, der gør det billigere for selskaber at servicere deres gæld i dollar. Vi forventer, at det på kortere sigt fortsat vil være positive drivkræfter for emerging markets-aktier, som samtidig er relativt billigt værdiansat.

Emerging markets-landene er generelt følsomme over for den økonomiske aktivitet i Kina. Går det godt i Kina, har det en positiv afsmitning på en lang række andre lande, som kineserne handler med – ikke mindst i Asien – og målt efter 2020-standarder har vi i den senere tid set en forholdsvis stærk økonomisk udvikling i Kina. Får vi et globalt økonomisk opsving i det kommende år – og potentielt med højere vækst end ventet – kan det yderligere understøtte emerging markets-aktier. Vores overvægt i emerging markets er med fokus på asiatiske aktier.

Vi ser potentiale for yderligere fremgang

OVERVÆGT I EMERGING MARKETS-OBLIGATIONER
Siden foråret har vi set en markant indsnævring af kreditspændet på emerging markets-obligationer – dvs. en reduktion i den merrente, de giver i forhold til mere sikre statsobligationer. Det har været ensbetydende med stigende obligationskurser og dermed gode afkast til investorerne. Indsnævringen af kreditspændet har været drevet af en gradvis genopretning af den økonomiske aktivitet, positiv markedsstemning samt en svækkelse af den amerikanske dollar, der har gjort det billigere for emerging markets-lande at servicere deres gæld i dollar.

Vi forventer, at genopretningen af den økonomiske aktivitet vil fortsætte, og sammenholdt med den lempelige globale pengepolitik vil det fortsat kunne understøtte emerging markets-obligationer, hvor vi ser yderligere afkastpotentiale. Inden for den mere risikofyldte del af obligationsmarkedet fastholder vi derfor vores overvægt i emerging markets-obligationer. Vi er dog meget opmærksomme på de store finanspolitiske omkostninger forbundet med coronavirussen, ligesom vi kan få en modreaktion i dollarkursen efter den markante svækkelse hidtil i år.

Obligationsopkøb lægger bund under obligationerne

OVERVÆGT I INVESTMENT GRADE-OBLIGATIONER
Vi har også set en indsnævring af kreditspændet inden for investment grade, som er virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet – og vi ser potentiale for yderligere indsnævring af spændet. Centralbankernes store obligationsopkøb lægger en bund under investment grade, og i investorernes søgen efter afkast er de meget lave eller negative renter på mange statsobligationer yderligere en vigtig understøttende faktor for investment grade. Inden for den lidt mindre risikofyldte del af obligationsmarkedet fastholder vi derfor vores overvægt i investment grade.

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.