Gå til hovedindhold

Vi er forsigtige optimister trods virusfrygt

INVESTMENT INSIGHT: På 12 måneders sigt forventer vi fornuftige afkast fra aktier, men de seneste ugers markedsudsving har vist, hvorfor obligationer også udgør en vigtig del af en stabil portefølje af investeringer.2019 var et rigtig godt år for investorer, og indtil for få uger siden fortsatte de positive takter i 2020. Men så begyndte coronavirussen at sprede sig rundt omkring i verden, og investorer blev i stigende grad bekymrede for virussens negative effekter på global økonomi. Det udløste store aktiekursfald, som siden har fået yderligere næring af et kæmpe dyk i oliepriserne, der har forstærket nervøsiteten på de finansielle markeder.

Der er da heller ingen tvivl om, at coronavirussen vil få en negativ effekt på den økonomiske vækst og virksomhedernes indtjening. Det har vi tydeligst set i Kina, hvor forbrugerne bliver hjemme af frygt for smitte, mens mange arbejdspladser har været lukket ned i kortere eller længere perioder. I en globaliseret verden har det også ramt virksomheder, der andre steder i verden er afhængige af underleverandører eller produktion i Kina – eller salg på det kinesiske marked.

Selv om coronavirussen i øjeblikket stikker en kæp i hjulet på økonomien, forventer vi at komme tilbage på sporet igen.Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Danske Bank. 

Forventer kun midlertidig tilbagegang
I Kina forventer vi et markant fald i den økonomiske vækst i årets første kvartal, og også i de andre store økonomier – USA, Europa og Japan – forventer vi nedgang i væksten set i forhold til vores forventninger ved årets begyndelse. Ikke mindst servicesektoren bliver ramt, når folk fx holder igen med at rejse, og stribevis af store arrangementer lige fra fodboldkampe til konferencer aflyses.

I Danske Bank har vi dog en forventning om, at de negative økonomiske effekter af coronavirussen vil være midlertidige, og at vi derefter vil se en kraftig genopretning af den økonomiske aktivitet. I øjeblikket er vores hovedscenarie, at virussens negative effekter vil strække sig ind i andet kvartal, og at vi vil se en genopretning af økonomien i andet halvår af 2020.

Derfor har vi også en forventning om, at den senere tids kursfald på aktiemarkederne er midlertidige. På kortere sigt risikerer vi fortsat stor usikkerhed på de finansielle markeder, og det kan sagtens blive værre, før det bliver bedre – afhængig af coronavirussens videre udvikling. Med de seneste ugers kursfald er der dog indregnet en del negativt i aktiekurserne, og på et års sigt ser vi faktisk et ganske fornuftigt afkastpotentiale i aktier. Derfor har vi i Danske Bank en lille overvægt i aktier – dvs. en lidt højere andel af aktier i vores porteføljer, end vi forventer at have på lang sigt. Modsat har vi en lidt lavere andel af obligationer.

Obligationer har vist deres værd under coronakrisen
Mens aktierne har oplevet betydelige kursfald de seneste uger, er kurserne steget på de mest sikre obligationer som fx danske, tyske og amerikanske statsobligationer. De stigende obligationskurser er helt efter bogen og skyldes blandt andet, at investorer traditionelt søger sikker havn i obligationer i perioder med øget usikkerhed på aktiemarkederne. 

Har du både aktier og obligationer i din portefølje, kan obligationerne dermed bidrage til at øge stabiliteten i dit samlede afkast, fordi de ofte vil give positive afkast i perioder med større aktiefald.
 

I Danske Bank anbefaler vi derfor også langt de fleste investorer at have en større eller mindre andel af obligationer i deres portefølje. Den optimale fordeling mellem aktier og obligationer vil altid afhænge af din investeringsprofil, herunder din risikovillighed og tidshorisonten for dine investeringer.

De positive faktorer
Der er flere årsager til vores positive forventninger til aktier:

Før udbruddet af coronavirussen i Kina viste en række økonomiske indikatorer tegn på stabilisering af den globale vækst efter en periode med nedgang og recessionsfrygt i 2019. Selv om virussen i øjeblikket stikker en kæp i hjulet på denne stabilisering, forventer vi at komme tilbage på sporet igen.

Inden coronavirussen stjal billedet, nød økonomien blandt andet godt af aftagende frygt for eskalering af handelskrigen mellem USA og Kina, og dertil kommer, at stærke arbejdsmarkeder, stigende lønninger og lave renter – og dermed lave boligudgifter – sikrede et solidt privatforbrug. Vi forventer, at privatforbruget fortsat vil være en central drivkraft for økonomien, når vi kommer om på den anden side af virussen.

Andre væsentlige faktorer er den begrænsede inflation og den moderate økonomiske vækst. Det giver fortsat centralbankerne mulighed for at understøtte økonomien med lempelig pengepolitik – dvs. lave renter og opkøb af obligationer – uden frygt for økonomisk overophedning eller løbsk inflation. Senest har vi blandt andet set den amerikanske centralbank sænke renten yderligere for at give den amerikanske økonomi en ekstra vitaminindsprøjtning.


De væsentligste risici
Selv om vi fastholder en forsigtig optimisme på lidt længere sigt, skal man dog ikke være blind for de risici, der potentielt kan forværre nervøsiteten og udsvingene på de finansielle markeder i den kommende tid.

Foruden fortsat usikkerhed om coronavirussen risikerer vi blandt andet, at den politiske risiko blusser op igen på de finansielle markeder – både i forhold til handelskrigen mellem USA og Kina samt Brexit. Godt nok indgik amerikanerne og kineserne en delaftale i januar – den såkaldte fase 1-aftale – men der er stadig lang vej igen til en mere omfattende handelsaftale, og selv om briterne forlod EU ved udgangen af januar i år, risikerer vi fortsat et hårdt Brexit, når den nuværende overgangsperiode udløber ved nytår. Briterne og EU har nemlig stadig til gode at blive enige om de samarbejdsvilkår, der skal gælde i fremtiden.

Samtidig vil coronavirussen utvivlsomt give sig udslag i en periode med skuffende økonomiske nøgletal og skuffende indtjening i mange virksomheder, og det kan øge investorernes bekymring for den økonomiske udvikling.

Her ser vi interessant afkastpotentiale i øjeblikket

  • AMERIKANSKE AKTIER: Et godt sted at være i øjeblikket
  • EMERGING MARKETS-AKTIER: Gode forudsætninger for at forløse potentialet
  • EMERGING MARKETS-OBLIGATIONER: Fortsat jagt på højere afkast
    Læs mere her

Aktier er det bedste alternativ
Trods disse risici betragter vi alligevel aktier som den mest attraktive aktivklasse. Her spiller det naturligvis også ind, at obligationer aktuelt giver særdeles lave renter til investorer, og får vi en genopretning af økonomien senere i år, forventer vi et løft i renterne, der vil presse obligationskurserne nedad. Det vil i så fald yderligere udvande afkastpotentialet fra obligationer.

Med andre ord er aktier efter vores opfattelse det bedste alternativ for investorer, og når den værste usikkerhed om coronavirussen lægger sig, forventer vi, at der vil være den fornødne økonomiske vækst samt efterspørgsel efter aktier til at understøtte stigende aktiekurser på 12 måneders sigt.

 

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.