Gå til hovedindhold
Del

Her ser vi interessant afkastpotentiale

I Danske Bank overvægter vi blandt andet amerikanske aktier samt aktier og obligationer fra emering markets i vores porteføljer i øjeblikket, fordi vi forventer, at de i den kommende tid vil klare sig bedre end markederne generelt. En overvægt betyder, at vi aktuelt har en større andel af disse aktiver i vores porteføljer, end vi forventer at have på lang sigt.


EMERGING MARKETS-AKTIER: Gode forudsætninger for at forløse potentialet
Emerging markets-aktier er efter vores opfattelse attraktivt værdiansat sammenholdt med andre regioner, mens væksten i virksomhedernes indtjening generelt har været inde i en positiv trend. Sammenholdt med lempelig pengepolitik fra centralbankerne og forventninger om stabilisering af den globale økonomi senere på året, når usikkerheden om coronavirussen lægger sig, ser vi gode forudsætninger for at forløse potentialet i emerging markets-aktier. Det er dog hovedsageligt den asiatiske del af emerging markets-universet, vi finder interessant.

Udvikler udbruddet af coronavirus sig værre og trækker længere ud end forventet, kan det dog få en markant negativ effekt på væksten og aktierne i emerging markets, men p.t. er vores hovedscenarie, at de negative effekter af virussen vil være midlertidige, og vi derefter ser en genopretning af den økonomiske aktivitet. Derudover forventer vi, at økonomisk stimuli fra blandt andet de kinesiske myndigheder samt en række centralbanker vil udgøre en væsentlig stødpude mod de negative effekter af virussen.
Vi ser et attraktivt afkastpotentiale i IT-sektoren, som vægter tungt i USA.Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Danske Bank. 
AMERIKANSKE AKTIER: Et godt sted at være i øjeblikket
Indtil frygten for coronavirus udløste store kursfald på de globale aktiemarkeder, havde amerikanske aktier haft en stærk udvikling i 2020. Fremgangen var blandt andet båret af en god performance for IT-sektoren, stabilt hjemligt forbrug og lempelig pengepolitik fra den amerikanske centralbank, der netop har sænket renten yderligere for at understøtte økonomien. Samtidig ser vi fortsat et attraktivt afkastpotentiale i IT-sektoren, som vægter tungt i USA.

Dertil gør den udbredte globale usikkerhed om coronavirussen amerikanske aktier til et godt sted at være, da de ofte svinger mindre i kurs i urolige perioder. En risiko er, hvis global økonomi udvikler sig bedre end ventet, da det modsat kan få amerikanske aktier til at halte efter andre regioner med større følsomhed over for blandt andet den makroøkonomiske udvikling – som fx emerging markets. Selv i det scenarie vurderer vi dog, at det amerikanske aktiemarked med sine mange teknologiselskaber og andre cykliske sektorer vil udvikle sig godt.

EMERGING MARKETS-OBLIGATIONER: Fortsat jagt på højere afkast
Emerging markets-obligationer er understøttet af investorers jagt på obligationer med højere afkastpotentiale i det nuværende lavrentemiljø, hvor de mest sikre obligationer fra USA og Europa giver meget lave eller negative renter. Samtidig får emerging markets-obligationer medvind fra lempelig pengepolitik fra centralbanker i både emerging markets og udviklede markeder, og vi forventer, at disse faktorer fortsat vil sikre et godt fundament for aktivklassen. Dertil kommer, at vi i en række emerging markets ser potentiale for højere økonomisk vækst end i 2019, når de negative effekter af coronavirussen aftager.

Aktuelt er virussen dog en usikkerhedsfaktor, der kan ramme væksten og udløse perioder med volatilitet, hvor emerging markets-obligationer performer dårligere end mere sikre obligationer fra udviklede markeder. Emerging markets-obligationer giver imidlertid gode muligheder for stor spredning på tværs af lande, så afkastet bliver mindre sårbart over for negativ udvikling i enkelte økonomier.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.