Gå til hovedindhold

Vi er moderate optimister efter en god sommer

INVESTMENT INSIGHT: Sommeren bød på positive afkast på tværs af de fleste aktie- og obligationsmarkeder. Når vi kigger fremad, er vi moderate optimister og ser et bedre afkastpotentiale fra aktier end obligationer, men flere risici trænger sig på.

 

De seneste tre måneder har generelt været positive for investorer. Globale aktier er steget, og faldende renter har været ensbetydende med stigende obligationskurser. 

Ved seneste regnskabssæson henover sommeren formåede virksomhederne generelt at overgå analytikernes meget positive forventninger til deres indtjening. Og selv om mange virksomheder signalerede, at de fremover forventer en mere moderat vækst i indtjeningen, var regnskaberne alt i alt med til at understøtte investorernes positive syn på aktier. 

Den største overraskelse var, at renterne faldt ganske betydeligt frem til starten af august – formentlig som følge af bekymringer om blandt andet faldende økonomisk vækst og deltavarianten af coronavirussen. De bekymringer formåede dog ikke at overskygge den positive stemning på aktiemarkederne, hvor især europæiske og amerikanske aktier klarede sig godt.

Emerging markets-aktier haltede efter og faldt. Deltavarianten har ramt hårdt i mange udviklingslande, der ikke er så langt fremme med udrulningen af vacciner. Dertil kom tegn på aftagende vækst i Kina, der er det ubetinget største og vigtigste emerging market, og samtidig strammede de kinesiske myndigheder reguleringen af blandt andet teknologisektoren. Det ramte giganter som Alibaba og Tencent hårdt.

Aktuelle anbefalinger

Et godt sted at være ved øget usikkerhed
OVERVÆGT I AMERIKANSKE AKTIER

Er ekstra sårbare over for coronavirussen
UNDERVÆGT I EMERGING MARKETS-AKTIER

En attraktiv balance mellem afkast og sikkerhed
OVERVÆGT I INVESTMENT GRADE-OBLIGATIONER

Fortsat begrænset potentiale i japanske aktier
UNDERVÆGT I JAPANSKE AKTIER


Læs mere her

Tror fortsat på aktier, men risikoen er øget

Løfter vi blikket fra de finansielle markeder, har den globale økonomiske vækst toppet. I foråret og forsommeren fik væksten et gevaldigt løft, da mange samfund gradvist åbnede op igen, men det har hele tiden været klart, at den meget høje vækst var midlertidig. 

Det betyder imidlertid ikke, at væksten er ved at gå i stå. Vi forventer, at det økonomiske boom fra genåbningerne bliver afløst af en mere normal højkonjunktur, og det bør fortsat understøtte mulighederne for fremgang på aktiemarkederne. Vi forventer dog et væsentligt lavere afkast end de seneste knapt halvandet år.

Afkastmulighederne i obligationer er imidlertid meget begrænsede, og hvis obligationerne har lang løbetid, er der også en betydelig kursrisiko i tilfælde af stigende renter.

Vores overordnede budskab er dermed følgende: Vi anbefaler investorer at have en lille overvægt i aktier – dvs. en lidt højere andel af aktier i deres porteføljer, end de forventer at have på lang sigt, og modsat en lidt mindre andel af obligationer. 

Efter vores opfattelse er det dog ikke nu, du som investor skal øge din risiko. På 12 måneders sigt forventer vi et afkast fra aktier på 0-5 pct. (opgjort i kr.), men ser samtidig en øget risiko for kursfald. Vi kan fx få perioder med kursfald, hvis deltavarianten rammer væksten hårdere end frygtet, eller hvis renterne pludselig stiger mere end ventet.


De største risici for de finansielle markeder

Der er ingen tvivl om, at coronavirussens udvikling fortsat vil være det helt centrale tema for de finansielle markeder i den kommende tid, men også renterne kan få meget opmærksomhed. Global økonomi er fortsat begunstiget med meget lave renter, understøttet af centralbankers ekstremt lempelige pengepolitik, men vi nærmer os det tidspunkt, hvor centralbankerne begynder at træde på bremsen.

Efter sommerens overraskende rentefald forventer vi, at de lange renter vil stige lidt igen – blandt andet fordi den amerikanske centralbank formentlig snart vil annoncere en nedtrapning af deres store opkøb af obligationer, som under coronakrisen har været med til at holde renterne nede og understøtte økonomien. Selv om det ikke vil være en overraskelse for de finansielle markeder, kan det alligevel potentielt give perioder med vigende aktiekurser – ikke mindst hvis renterne stiger hurtigere end forventet. Stigende renter vil også udhule afkastpotentialet fra obligationer.

Skal vi kort opsummere, forventer vi alt i alt en blød landing for både økonomien og aktiemarkederne efter en periode med et boom i den økonomiske vækst og store kursstigninger. Selv om vi fortsat forventer et positivt afkast fra aktier, vurderer vi dog ikke, at tidspunktet er det rette til at skrue op for risikoen i dine investeringer.

DISCLAIMER: Husk altid risikoen som investor
Udgangspunktet for dette materiale er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og de finansielle markeder. Hvis udviklingen afviger fra vores forventninger, kan det potentielt påvirke afkastet på eventuelle investeringer negativt og give tab. Danske Bank har alene udarbejdet dette materiale til orientering, og det udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering på baggrund af dette materiale, og få afdækket, om en given investering passer til din investeringsprofil, herunder din risikovillighed, tidshorisont og tabsevne.

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.