Gå til hovedindhold
Del

Større potentiale i aktier end i obligationer

INVESTMENT INSIGHT: Danske Banks strategiteam opridser deres forventninger til de finansielle markeder i den kommende tid – herunder hvor de ser de mest interessante investeringsmuligheder.

 

For et år siden faldt globale aktier med mere end 30 pct., da coronavirussen spredte sig over hele verden – i dag har aktierne indhentet det tabte og mere til.

Trods vinterens nye omfattende nedlukninger rundt omkring i verden er aktiekurserne ufortrødent fortsat op. Investorerne har i stedet haft fokus på de bedre tider, der venter forude, i takt med at coronavaccinerne bliver rullet ud i løbet af foråret og sommeren.

Med de store kursstigninger siden bunden i marts 2020 vurderer vi dog, at investorerne allerede har taget forskud på en stor del af det forventede økonomiske opsving i 2021. Der er indregnet meget positivt i aktiekurserne, og de største stigninger ligger formentlig bag os i denne omgang. Mindre kan dog også gøre det, og vi forventer fortsat, at aktier vil give et fornuftigt afkast i løbet af det kommende år.

Aktuelle anbefalinger

Ser fortsat et solidt afkastpotentiale
OVERVÆGT I EMERGING MARKETS

Attraktive obligationer i økonomiske opgangstider
OVERVÆGT I HIGH YIELD-OBLIGATIONER

Kan nyde godt af et globalt opsving
OVERVÆGT I EMERGING MARKETS-OBLIGATIONER

En dårlig kombination af egenskaber
UNDERVÆGT I STATSOBLIGATIONER

Svækkelse af yen kan udhule afkastet
UNDERVÆGT I JAPAN

Læs mere her

Gøder jorden for et stærkt comeback

Økonomisk vækst er en central drivkraft for stigende aktiekurser – i perioder med tiltagende vækst klarer aktier sig typisk godt. Derfor peger pilen overordnet set fortsat opad for aktier i 2021.

Der er nemlig ingen tvivl om, at vi vil se et markant løft i den økonomiske vækst, i takt med at samfund genåbner rundt omkring i verden, og vi begynder at forbruge som før. Samtidig vurderer vi, at de langvarige restriktioner og nedlukninger har medført en ophobning af udskudt forbrug, som venter på at blive aktiveret, ligesom mange virksomheder har holdt igen med at foretage nye investeringer. Sammenholdt med fortsat lave renter og nye økonomiske hjælpepakker i blandt andet USA gøder det jorden for et stærkt comeback for global økonomi i år og et stort løft i virksomhedernes indtjening.

Der vil dog utvivlsomt indtræffe perioder med uro og markedsudsving undervejs – fx hvis der opstår usikkerhed om tempoet og styrken i det økonomiske opsving eller frygt for, at stigende renter kan afspore den økonomiske fremgang. Vi vurderer dog ikke, at det for alvor vil trække tæppet væk under aktierne.


Moderat overvægt i aktier

Netop stigende renter har i den senere tid givet lidt usikkerhed på de finansielle markeder, men som udgangspunkt ser vi ikke rentestigninger som et større problem for aktierne, så længe de blot stiger af de rette årsager – nemlig på grund af øget økonomisk vækst.

Alt i alt anbefaler vi generelt investorer at have en moderat overvægt i aktier i deres porteføljer i øjeblikket – dvs. en lidt højere andel af aktier i deres investeringer, end de forventer at have på lang sigt. Modsat anbefaler vi at have en moderat undervægt i obligationer.

På obligationssiden kan et økonomisk opsving presse inflationen og de lange renter yderligere lidt i vejret i det kommende år – en tendens vi som nævnt allerede har set den seneste tid. Det vil være ensbetydende med faldende obligationskurser, og det vil dermed udhule investorers afkast fra obligationer, der i forvejen blot giver begrænsede rentebetalinger.

Begrænset potentiale i obligationer

Selv om centralbankernes lempelige pengepolitik med lave renter og store obligationsopkøb lægger et låg over, hvor meget renterne kan stige i den nærmeste fremtid, er afkastpotentialet fra obligationer efter vores opfattelse yderst begrænset. På trods af vi ser et bedre potentiale i aktier end i obligationer, bør obligationer dog stadig udgøre en større eller mindre del af de fleste investorers porteføljer, da de bidrager til at sprede risikoen og sikre et mere stabilt afkast over tid.

Vi ser aktuelt det mest attraktive afkastpotentiale i de mest risikofyldte obligationstyper, som vil drage mest fordel af et økonomisk opsving i 2021. Konkret er det emerging markets-obligationer samt high yield-obligationer, som er virksomhedsobligationer med lav kreditkvalitet. Den type obligationer vil dog typisk blive hårdest ramt i perioder med markedsuro, og derfor er det også vigtigt at have andre mere sikre og likvide obligationer i porteføljen, selv om de giver en lavere rente.

DISCLAIMER: Husk altid risikoen som investor
Udgangspunktet for dette materiale er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og de finansielle markeder. Hvis udviklingen afviger fra vores forventninger, kan det potentielt påvirke afkastet på eventuelle investeringer negativt og give tab. Danske Bank har alene udarbejdet dette materiale til orientering, og det udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering på baggrund af dette materiale, og få afdækket, om en given investering passer til din investeringsprofil, herunder din risikovillighed, tidshorisont og tabsevne.

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.