2022 har været et begivenhedsrigt år på de finansielle markeder, men desværre mest i negativ forstand. Først oplevede vi store kursfald på både aktier og obligationer frem mod midten af juni, derefter fik vi pæne stigninger henover sommeren, og den seneste måned har pilen desværre peget nedad igen.

Den høje inflation er fortsat det helt store smertensbarn – og en massiv hovedpine for centralbankerne, der har til opgave at holde inflationen under kontrol i niveauet omkring 2 pct. Centralbankerne i Europa, USA og mange andre lande bliver derfor fortsat nødt til at hæve renterne markant for at lægge en dæmper på den økonomiske aktivitet og prisudviklingen, og det kan være med til at sende global økonomi i recession.

Med andre ord vurderer vi, at obligationer vil være en bedre investering end aktier i den kommende tid, når man ser på forholdet mellem afkast og risiko. . Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank.

Deprimerende økonomisk cocktail
I øjeblikket vurderer vi, at vi har udsigt til en mild global recession, men i Europa kan det meget vel blive en dybere recession som følge af den accelererende energikrise, vi befinder os i. Den er selvfølgelig især drevet af manglen på russisk gas, men derudover har tørke og manglende vind reduceret energiproduktionen fra vand- og vindkraft og sendt energipriserne i vejret. Får vi en kold og opvarmningskrævende vinter i Europa, kan det komme til at gøre rigtig ondt og sætte sig dybe spor i væksten.

Derudover presser stigende priser og renter generelt både husholdninger og virksomheder – ikke mindst dem med høj gæld – og i den vigtige kinesiske økonomi fører udbrud af Covid-19 fortsat til betydelige nedlukninger rundt omkring i landet, ligesom ejendomsmarkedet er hårdt trængt.

Alt i alt har vi dermed ingredienserne til en ret deprimerende økonomisk cocktail, og selv om aktiekurserne allerede er faldet meget i år, ser vi en betydelig risiko for, at det bliver værre på aktiemarkedet, før det bliver bedre.

Aktuelle anbefalinger


OVERVÆGT I AMERIKANSKE AKTIER:
Vores foretrukne valg i aktiedelen af porteføljen

UNDERVÆGT I EUROPÆISKE AKTIER:
Her forventer vi størst modvind på aktiemarkedet

OVERVÆGT I INVESTMENT GRADE-OBGLIATIONER:
Fornuftigt valg af obligationer i et usikkert marked

UNDERVÆGT I EMERGING MARKETS-OBLIGATIONER:
Emerging markets-obligationer ramt af flere modvinde

OVERVÆGT I LOKALE OBLIGATIONER:
Obligationer med fornuftige renter og god kreditkvalitet

UNDERVÆGT I HIGH YIELD-OBLIGATIONER:
Recession kan gøre ondt på high yield-obligationer


Læs mere her

Anbefaler undervægt i aktier
I Danske Bank har vi derfor for nylig reduceret aktier fra neutral vægt til undervægt i vores rådgivningsporteføljer. Det betyder, at vi aktuelt anbefaler investorer at have en mindre andel af aktier i deres porteføljer, end de forventer at have på længere sigt. Det kan eksempelvis ske ved at reducere aktieandelen med 5 pct.-point. Modsat anbefaler vi investorer at overvægte obligationer.

Med andre ord vurderer vi, at obligationer vil være en bedre investering end aktier i den kommende tid, når man ser på forholdet mellem afkast og risiko. Det er i øvrigt ikke hverdagskost i Danske Bank, at vi ligefrem undervægter aktier og overvægter obligationer.

Et lille lyspunkt i mørket
Ser vi lidt mere nuanceret på global økonomi og aktiemarkedet, er det selvfølgelig ikke lige skidt det hele. Fx er USA fortsat et lille lyspunkt. Den amerikanske økonomi er ikke i samme grad som Europa påvirket af krigen i Ukraine og de høje energipriser, og et stærkt arbejdsmarked i USA og en solid opsparing gør, at de amerikanske forbrugere fortsat er relativt robuste, selv om de selvfølgelig også lider under stigende priser og renter.

Vi forventer derfor en mildere recession i USA end i andre regioner, ligesom vi også forventer, at amerikanske aktier vil udvikle sig bedre end andre regioner. Desuden forventer vi, at den amerikanske dollar vil styrkes yderligere over for euro og kroner. Derfor anbefaler vi aktuelt investorer at overvægte amerikanske aktier i aktiedelen af deres portefølje og modsat undervægte europæiske aktier.

I Europa kan et definitivt russisk stop for leverancer af gas resultere i en dybere og længere recession ledsaget af stigende arbejdsløshed og langvarig høj inflation, da mange virksomheder sandsynligvis ville være nødt til at skære ned i produktionen. Dette scenarie vil være særdeles negativt for især europæiske aktier.

Pas på de mest risikofyldte obligationer

Selv om vi generelt anbefaler en overvægt i obligationer, er der også stor forskel på, hvad vi finder mest interessant inden for obligationsmarkedet. Her har vi aktuelt en meget forsigtig tilgang til de mest risikofyldte obligationstyper, som erfaringsmæssigt risikerer at falde mest i kurs, hvis økonomien og turbulensen på de finansielle markeder forværres. Konkret anbefaler vi således investorer at undervægte emerging markets-obligationer og high yield-obligationer, dvs. virksomhedsobligationer med lav kreditkvalitet.

Modsat anbefaler vi overvægt i investment grade-obligationer, som er virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet, ligesom vi også finder danske realkreditobligationer interessante i øjeblikket. Efter rentestigningerne i år giver disse obligationer efterhånden en fornuftig løbende rente. Vi forventer, at markedsrenterne kan stige lidt, men at vi har lagt de største rentestigninger bag os, og dermed ser vi en mindre risiko for store kurstab for investorer. Ønsker man at minimere risikoen for kurstab, bør man investere i obligationer med kort løbetid. 

DISCLAIMER: Husk altid risikoen som investor
Udgangspunktet for dette materiale er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og de finansielle markeder. Hvis udviklingen afviger fra vores forventninger, kan det potentielt påvirke afkastet på eventuelle investeringer negativt og give tab. Dette materiale er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.