Gå til hovedindhold
Del

Udsigter og muligheder som investor i coronavirussens skygge

INVESTMENT INSIGHT: Selv om der er meget stor usikkerhed om, hvordan økonomien vil udvikle sig herfra, vurderer vi ikke, at det i øjeblikket er den rette strategi at være alt for negativ og forsigtig i sine investeringer.

 

For blot tre måneder siden herskede der total panik på de finansielle markeder. Over hele verden lukkede økonomier ned på grund af coronavirussen, og i løbet af godt en måneds tid faldt globale aktier med mere end 30 pct. – langt hurtigere end under finanskrisen – og også de mere risikofyldte dele af obligationsmarkedet oplevede massive kursfald. Det gælder ikke mindst emerging markets-obligationer samt high yield-obligationer, der er virksomhedsobligationer med dårlig kreditkvalitet.

I dag har panikken og den værste krisestemning lagt sig. Vi er i fuld gang med gradvise genåbninger af økonomier, og samtidig har både politikere og centralbanker de seneste måneder lanceret historisk store hjælpepakker for at understøtte økonomierne. Det har medført, at aktiemarkederne har indhentet en stor del af det tabte, og også obligationsmarkederne har rettet sig en hel del.

Har taget forskud på glæderne

Foreløbig bekræfter udviklingen den grundopfattelse, vi i Danske Bank har udtrykt hele vejen gennem coronakrisen: At coronavirussen er et midlertidigt tilbageslag for global økonomi og de finansielle markeder, og at investorer burde holde fast i deres investeringsstrategi, selv om bølgerne gik højt.

Det betyder dog ikke, at alt er godt igen nu. Den globale økonomiske aktivitet er stadig hårdt ramt, og der er ingen tvivl om, at det også vil være tilfældet for mange selskabers indtjening i år. Men de finansielle markeder er typisk 6-9 måneder foran den økonomiske udvikling og tager således ofte både økonomiske sorger og glæder på forskud – og aktuelt har investorerne indpriset både de store hjælpepakker og forventede genåbninger af økonomierne i aktiekurserne.

Derudover har opløftende tillidsindikatorer (PMI) for den kinesiske fremstillingssektor yderligere forstærket investorernes optimisme og tro på, at der er lys for enden af coronakrisen. Kineserne var først til at lukke ned på grund af coronavirussen og først til at genåbne deres økonomi, og derfor er der ekstra meget fokus på udviklingen og erfaringerne i Kina. Samtidig er data for den kinesiske fremstillingsindustri en vigtig indikator for øget økonomisk aktivitet og efterspørgsel i resten af verden.

Her ser vi interessant afkastpotentiale i øjeblikket

  • AMERIKANSKE AKTIER: Attraktiv sammensætning af sektorer
  • INVESTMENT GRADE-OBLIGATIONER: God middelvej på obligationsmarkedet
  • EMERGING MARKETS-OBLIGATIONER: Foretrukne obligationer med højere risiko
Læs mere her

Risikerer nye tilbagefald

Med de store aktiekursstigninger siden bunden den 23. marts er det dog rigtig vigtigt, at vi i de kommende måneder fortsat ser fremgang i den globale økonomiske aktivitet, og at vi i løbet af andet halvår af 2020 gradvist vender tilbage til noget, der minder om normale tilstande. Trækker den økonomiske genopretning i langdrag, og lider selskabernes indtjening under coronakrisen mere og længere end forventet, kan vi få nye markante tilbageslag på de finansielle markeder.

Samtidig kan den kommende regnskabssæson meget vel vise, at nogle selskaber på kort sigt er steget mere, end indtjeningen og deres forventningerne til fremtiden aktuelt berettiger til, og det kan potentielt give uro på de finansielle markeder i de kommende måneder. Regnskabssæsonen skydes i gang i USA i midten af juli.

Generelt er der dog ingen tvivl om, at vi gradvist vil se en bedring i den økonomiske aktivitet i takt med genåbningen af økonomier rundt omkring i verden, og samtidig forventer vi, at de omfattende hjælpepakker fra politikere og centralbanker vil give et ekstra godt afsæt for en genrejsning af global økonomi. Endeligt er det vigtigt at huske, at coronakrisen i modsætning til fx finanskrisen ikke er udløst af en dybere strukturel krise, der bunder i store økonomiske ubalancer og kræver en smertefuld periode med økonomiske tilpasninger.

Moderat overvægt i aktier

Alt i alt giver det os en velbegrundet tro på, at vi kan undgå en længerevarende økonomisk recession, selv om coronakrisen har ramt global økonomi ekstremt hårdt. Og selv om investorerne allerede har indregnet meget positivt i aktiekurserne på nuværende tidspunkt, forventer vi ikke desto mindre fornuftige aktiestigninger på lidt længere sigt, i takt med at den økonomiske genrejsning gradvist materialiserer sig. Bliver der yderligere gjort markante fremskridt med udviklingen af en vaccine mod eller effektiv behandling af coronavirussen, kan det give de finansielle markeder ekstra medvind.

Generelt vurderer vi, at potentialet fra aktier på lidt længere sigt mere end opvejer de kortsigtede risici, og derfor fastholder vi i Danske Bank en moderat overvægt i aktier – dvs. at vi har en lidt højere andel af aktier i vores porteføljer, end vi forventer at have på længere sigt. Modsat har vi en moderat undervægt i obligationer.

3 væsentlige risici lige nu

  • CORONAVIRUS: Der er meget stor usikkerhed om, hvor hurtig og kraftig den økonomiske genopretning bliver efter coronakrisen, og får vi en anden bølge af spredning af coronavirus, risikerer vi at få et nyt stort tilbagefald i global økonomi.
  • HANDELSKRIG: Vi har i den senere tid set en skærpet retorik mellem USA og Kina – blandt andet fordi Donald Trump skyder skylden for coronavirussen på Kina og har antydet muligheden for nye handelsrestriktioner for at straffe kineserne for pandemien.
  • BREXIT: Briterne skal endegyldigt forlade EU ved udgangen af 2020, når den igangværende overgangsperiode udløber. EU og briterne har dog stadig ikke forhandlet de fremtidige samarbejdsvilkår på plads, og briterne skal bede om en evt. forlængelse af overgangsperioden inden udgangen af juni. Det kan give fornyet frygt for et såkaldt hårdt Brexit.

Meget lave afkast fra obligationer

Med til billedet hører dog også, at afkastpotentialet fra især statsobligationer er særdeles begrænset. Dels befinder renterne sig nær historiske bundniveauer, dels forventer vi, at en gradvis genopretning af økonomien og øget investorappetit på risiko efterhånden vil føre til lidt højere renter og dermed faldende obligationskurser.

På kortere sigt kan centralbankernes massive opkøb af obligationer dog forventes at holde renterne nede, og trods det beskedne forventede afkast fra de mest sikre obligationstyper har de stadig en værdifuld funktion i porteføljen, hvor de øger stabiliteten i det samlede afkast. Det har vi som bekendt senest set værdien af under coronakrisen.

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.