Gå til hovedindhold
Del

Her ser vi interessant afkastpotentiale

I Danske Bank overvægter vi blandt andet amerikanske aktier samt investment grade-obligationer og obligationer fra emerging markets i vores porteføljer i øjeblikket, fordi vi forventer, at de i den kommende tid vil klare sig bedre end markederne generelt. En overvægt betyder, at vi aktuelt har en større andel af disse aktiver i vores porteføljer, end vi forventer at have på lang sigt.

Attraktiv sammensætning af sektorer

Overvægt: Amerikanske aktier

Selv om amerikanske aktier har klaret sig lidt bedre gennem coronakrisen end globale aktier, forventer vi fortsat, at de vil levere et merafkast i den kommende tid. Under coronakrisen har politikerne i USA vist større og mere resolut handlekraft end mange andre steder i verden, og den amerikanske centralbank har været hurtig med hjælpepakker af en størrelse, vi aldrig har set før i historien. Det bidrager til vores forventning om, at amerikansk økonomi vækstmæssigt står bedre end de fleste andre lande.

Samtidig er sammensætningen af det amerikanske aktiemarked interessant. Blandt andet udgør sektorerne IT og kommunikationsservice tilsammen omtrent en tredjedel af markedet, og det er to af de sektorer, vi aktuelt ser det mest attraktive potentiale i.

I USA finder man også mange såkaldte kvalitetsaktier, der blandt andet er kendetegnet ved stabil vækst i indtjeningen og begrænset gæld, og den type selskaber er typisk mere robuste i usikre tider.

God middelvej på obligationsmarkedet

Overvægt: Investment grade-obligationer

Investment grade-obligationer er virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet, og det er efter vores vurdering en interessant middelvej på obligationsmarkedet i øjeblikket. De tilbyder en højere rente end statsobligationer – ikke mindst efter coronakrisen har udvidet rentespændet – men har lavere risiko end mere risikofyldte kreditobligationer som fx high yield-obligationer. Da der stadig er stor økonomisk usikkerhed i den kommende tid, vurderer vi, at investment grade tilbyder den rette balance mellem afkastpotentiale og risiko. Derfor har vi overvægt.

Foretrukne obligationer med højere risiko

Overvægt: Emerging markets-obligationer

Selv om aktivklassen hidtil i år har givet et negativt afkast som følge af coronakrisen, ser vi et attraktivt potentiale på længere sigt. Kreditspændet – dvs. merrenten i forhold til de mest sikre statsobligationer – ligger efter vores vurdering på et attraktivt niveau i øjeblikket, og selv om nogle olieeksporterende lande er ramt af de lave oliepriser, har aktivklassen en god spredning på tværs af rigtig mange lande. Yderligere er den meget lempelige pengepolitik fra Den Europæiske Centralbank og centralbanken i USA en understøttende faktor for aktivklassen, da det – når nervøsiteten aftager på de finansielle markeder – relativt set gør emerging markets-obligationer mere attraktive for investorer, der søger et fornuftigt afkast i lavrentemiljøet. Emerging markets-obligationer er aktuelt vores foretrukne aktivklasse inden for den mest risikobetonede del af obligationsmarkedet.

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.