Del

Vi er forsigtige optimister

INVESTMENT INSIGHT: Trods coronavirussen og andre usikkerheder forventer vi fortsat økonomisk fremgang og ser et mere attraktiv afkastpotentiale i aktier end i obligationer – og vi har højest forventninger til amerikanske aktier. Vi ser dog også interessante muligheder i obligationsmarkedet.

I foråret faldt globale aktier i løbet af en måned med mere end 30 procent – det hurtigste fald i den størrelsesorden nogensinde. Siden har globale aktier indhentet det hele igen på blot et halvt år, og det samme billede tegner sig, når vi ser på andre risikofyldte aktiver som fx virksomhedsobligationer og emerging markets-obligationer.

Coronavirussen har gjort 2020 til et usædvanligt og på mange måder forfærdeligt år. Men i det mindste lader det i øjeblikket til, at mange investorer kommer forholdsvis helskindede gennem året. Det havde de færreste nok forestillet sig tilbage i marts.

I Danske Bank har vi under hele coronakrisen fastholdt en moderat overvægt i aktier, fordi vi forventede, at forårets store kursfald ville være midlertidige. Vi er således ikke overraskede over det store comeback på de finansielle markeder, men vi havde nu ikke forventet, at det ville gå så stærkt.

Årsager til stigningerne

De store stigninger siden bunden i marts var i første omgang drevet af enorme finans- og pengepolitiske hjælpepakker fra politikere og centralbanker, og siden har de økonomiske data generelt overrasket til den positive side henover sommeren.

Genopretningen af den økonomiske aktivitet er med andre ord på rette vej, efter coronavirussen i foråret sendte den globale vækst i dybfryseren, da store dele af verden lukkede ned. Samtidig lader det til, at coronavirussen generelt kan holdes under kontrol med mere målrettede og lokale tiltag end de totale nedlukninger af samfund, vi så i foråret.

Selv om global økonomi fortsat lider under coronakrisen, har udviklingen generelt bekræftet de finansielle markeder i, at der er lys for enden af tunnelen – og i Danske Bank forventer vi trods de hidtidige kursstigninger, at der er mere at komme efter som investor.


Forventet afkast fremover

Vores hovedscenarie er, at vi overordnet set fortsat vil se en solid økonomisk fremgang det kommende år og gradvist vil nærme os niveauet før coronakrisen – og en effektiv vaccine mod coronavirus må forventes at understøtte en positiv udvikling, når den er tilgængelig. Her lader der til at ske en hastig og lovende udvikling. Samtidig kan økonomisk fremgang være selvforstærkende. Gode væksttal, øget erhvervstillid og bedring af arbejdsmarkedet kan tilskynde forbrugere til at bruge flere penge og virksomheder til at øge investeringerne.

Fortsat lempelig pengepolitik fra centralbankerne samt finanspolitiske lempelser er andre faktorer, der kan drive økonomien yderligere fremad, og alt i alt ser vi derfor potentiale for yderligere aktiestigninger.

Konkret forventer vi et afkast fra globale aktier i niveaet 6-11 pct. i løbet af de kommende 12 måneder, og derfor fastholder vi vores moderate overvægt i aktier – dvs. at vi fortsat har lidt flere aktier i vores porteføljer, end vi forventer at have på lang sigt. Modsat fastholder vi vores moderate undervægt i obligationer.

Her ser vi interessant afkastpotentiale i øjeblikket

  • AMERIKANSKE AKTIER: Gode vækstudsigter og attraktive sektorer
  • EMERGING MARKETS-AKTIER: Kina bidrager til at løfte de asiatiske markeder
  • EMERGING MARKETS-OBLIGATIONER: Vi ser potentiale for yderligere fremgang
  • INVESTMENT GRADE-OBLIGATIONER: Obligationsopkøb lægger bund under obligationerne

Læs mere her

Aktier er det bedste alternativ

Centralbankernes lempelige pengepolitik har bidraget til, at det forventede afkast fra mange obligationer er meget lavt eller negativt, og faktisk vurderer vi, at afkastet vil blive reduceret yderligere i det kommende år. Her forventer vi svagt stigende lange renter – og dermed faldende obligationskurser – i takt med den fortsatte genopretning af økonomien.

Vi ser derfor stadig aktier som det bedste alternativ for investorer, der ønsker muligheden for et fornuftigt afkast – og vi forventer, at det vil være med til at understøtte aktiekurserne. Generelt ønsker vi dog yderligere bekræftelse af den økonomiske genopretning og mindre usikkerhed, før vi evt. måtte overveje at øge vores overvægt af aktier.

Dyre aktier skræmmer os ikke

Mens aktierne i store træk har indhentet det tabte siden foråret, er selskabernes indtjening endnu ikke fulgt med. Det betyder, at aktierne generelt er dyrt værdiansat i øjeblikket målt på P/E – dvs. den pris, man som investor betaler for en krones indtjening i selskaberne. I den kommende tid forventer vi dog et løft i selskabernes indtjening, der vil retfærdiggøre værdiansættelsen:

  • Dels fordi vi forventer, at der kommer yderligere gang i den økonomiske aktivitet.
  • Dels fordi selskaberne har været gode til at reducere deres omkostninger under coronakrisen, og det vil give et ekstra løft i indtjeningen, når omsætningen begynder at accelerere igen.

De største risici

Trods den positive udvikling er der nemlig væsentlige risici, der kan føre til nye perioder med kursfald i løbet af efteråret. Det gælder ikke mindst coronavirussen, hvor nye smittebølger fortsat vil kunne lægge en markant dæmper på væksten og forårsage nye skader på økonomien, selv om vi som nævnt ikke forventer nye nedlukninger af hele samfund.

Samtidig vil de finansielle markeder være meget følsomme over for udviklingen i de økonomiske data. Viser fremgangen tegn på at miste pusten, kan markedsstemningen hurtigt vende fra positiv til negativ.

Der er også fortsat væsentlige politiske risici, der kan udløse markedsuro. Et hårdt Brexit er stadig en risiko, for EU og Storbritannien er fortsat ikke blevet enige om de fremtidige samarbejdsvilkår, når briterne efter planen skal forlade EU endegyldigt ved årets udgang. Samtidig er relationerne mellem USA og Kina stadig særdeles anstrengte, og handelskonflikten mellem landene kan til stadighed blusse op igen – fx hvis Donald Trump føler behov for at markere sig politisk frem mod præsidentvalget i USA i november.

Vi forventer dog, at eventuelle tilbagefald i økonomien og på de finansielle markeder vil være midlertidige, og som langsigtede investorer er vi alt i alt forsigtige optimister.

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.