Afkast ved Bankvalg

Her kan du se afkast for Puljeinvest med Bankvalg for forskellige perioder.

Puljeinvest

 • Når du sammenligner dit afkast

  Når du sammenligner dit eget afkast i Danske Netbank og Årsoversigten med afkastet her på siden og i Investor Update – Puljeinvest, er der nævnt en række forhold nedenfor, som du skal være opmærksom på.

  Dit afkast er beregnet ud fra netop de forhold, der har været gældende for din Puljeinvest-ordning, mens afkastene her på siden er beregnet ud fra mere generelle forhold.

  Når du sammenligner afkastene med dit personlige afkast, skal du derfor være opmærksom på:

  • Afkastet i din aftale er beregnet 28. december 2020 og gælder for perioden 24. december 2019 – 28. december 2020 (begge dage inklusiv), hvis din Puljeinvest-ordning har været tilmeldt i hele perioden. Har du tilmeldt dig Puljeinvest i løbet af året, er dit afkast beregnet fra datoen for første investering til og med den 28. december 2020. Afkastet for resten af 2020 tilskrives i den kommende afkastperiode, der starter den 29. december 2020.
  • Afkastet i din aftale om Puljeinvest er beregnet i forhold til aftalens gennemsnitlige markedsværdi. Den gennemsnitlige markedsværdi opgøres en gang om ugen i løbet af året.
  • Afkast her på siden er beregnet i forhold til værdien i starten af året og beregnet måned for måned sidste dag i måneden.
  • Afkast her på siden gælder for en aftale om Puljeinvest med konstant saldo i hele perioden. Det vil sige, at dit samlede afkast vil blive anderledes end i tabellerne, hvis der i løbet af perioden har været indbetalinger eller udbetalinger på din konto.
  • Puljeinvest med Bankvalg, hvor saldoen i perioden har været under 5.000 kroner, kan være tilknyttet Kontantpuljen.
  • Afkast her på siden gælder for en aftale om Puljeinvest med samme risikoprofil i hele perioden – det vil sige, at dit afkast bliver anderledes end i tabellerne, hvis du i perioden har ændret din risikoprofil i Bankvalg.
  • Afkast her på siden gælder for en aftale om Puljeinvest med samme udbetalingsprofil i hele perioden – det vil sige, at dit afkast kan blive anderledes end i tabellerne, hvis du i perioden fx har fået ændret din udbetalingsprofil i din aftale om Puljeinvest.

  Danske Bank har beregnet afkastprocenterne ud fra puljernes afkast i Puljeinvest. 
    
  Historiske afkast giver ikke en pålidelig indikation af, hvordan et fremtidigt afkast vil se ud. 

 • Afkast 2021
  Her kan du se afkast før omkostninger for Puljeinvest med Bankvalg for 2021.
  *Perioden dækker januar måned til og med seneste måned, som er angivet i tabellen til venstre.
  Afkast måned for måned i 2021
 • Afkast 2020
  Her kan du se afkast før omkostninger for Puljeinvest med Bankvalg for 2020.

  *Perioden dækker januar måned til og med seneste måned, som er angivet i tabellen til venstre.
  Afkast måned for måned i 2020

 • Afkast 2019

  Her kan du se afkast før omkostninger for Puljeinvest med Bankvalg for 2019.

  *Perioden dækker januar måned til og med seneste måned, som er angivet i tabellen til venstre.
  Afkast måned for måned i 2019

 • Afkast 2018

  Her kan du se afkast før omkostninger for Puljeinvest med Bankvalg for 2018.

  *Perioden dækker januar måned til og med seneste måned, som er angivet i tabellen til venstre.
  Afkast måned for måned i 2018

 • Afkast 2017

  Her kan du se afkast før omkostninger for Puljeinvest med Bankvalg for 2017.

  *Perioden dækker januar måned til og med seneste måned, som er angivet i tabellen til venstre.
  Afkast måned for måned i 2017

 • Afkast 2016

  Her kan du se afkast før omkostninger for Puljeinvest med Bankvalg for 2016.

  *Perioden dækker januar måned til og med seneste måned, som er angivet i tabellen til venstre.
  Afkast måned for måned i 2016

 • Afkast 2015

  Her kan du se afkast før omkostninger for Puljeinvest med Bankvalg for 2015.

  *Perioden dækker januar måned til og med seneste måned, som er angivet i tabellen til venstre.

  Afkast måned for måned i 2015

 • Afkast 2014

  Her kan du se afkast før omkostninger for Puljeinvest Bankvalg for 2014.

  Vær opmærksom på at afkastene er opdelt i to skemaer - et skema for perioden januar-oktober og et skema for perioden november-december.

  *Afkast fra januar til og med oktober 2014

  *Afkast fra november 2014

 • Afkast 2011-2013

  Her kan se det årlige afkast i procent for Puljeinvest med Bankvalg for 2011, 2012 og 2013.

  Afkastet vises for konti med en investeringshorisont over otte år. Afkastene er før pensionsafkastskat. For børneopsparing sker der ingen beskatning af puljeafkast.

  Puljeafkastene opgøres på basis af kurserne den 4. sidste bankdag i december og den sidste bankdag  i månederne januar til november.

 • Afkast 2001-2010

  Her kan du se afkastet efter handelsomkostninger og indirekte omkostninger for Puljeinvest med Bankvalg for 2001 til 2010.

  Afkastet vises for konti med en investeringshorisont over otte år. Afkastene er før pensionsafkastskat. For børneopsparing sker der ingen beskatning af puljeafkast

  Puljeafkastene opgøres på basis af kurserne den 4. sidste bankdag i december og den sidste bankdag i månederne januar til november. 

  Danske Bank har beregnet  afkastprocenterne ud fra puljernes afkast i Puljeinvest. Afkastene er til og med 2010 opgjort efter handelsomkostninger og indirekte omkostninger.

  Årlige afkast i procent

  * Bankvalg med høj og lav aktieandel er oprettet den 1. marts 2004.


  Gennemsnitlige afkast i procent

Andre har også set