Her ser vi størst afkastpotentiale på tværs af aktier og obligationer

QUARTERLY HOUSE VIEW VINTER 2021: Vi forventer, at de overvægtede aktiver vil klare sig bedre end markedet generelt i den kommende tid, og de undervægtede aktiver dårligere.




REGIONAL ALLOKERING: Overvægter amerikanske aktier

Inden for aktier anbefaler vi fortsat en overvægt i amerikanske aktier, mens vi undervægter japanske aktier. Vækstudsigterne for amerikansk økonomi er bedre end for de fleste andre regioner. USA er den eneste region, hvor nøgletallene i øjeblikket overrasker positivt – og det kan yderligere få næring af den infrastrukturpakke til 1200 mia. dollars, som Joe Biden for nylig hentede politisk flertal for.

Derudover forventer vi yderligere styrkelse af dollaren på grund af stigende amerikanske renter, og det giver ekstra afkast, hvis du har investeret i amerikanske aktiver (uden at afdække valutakursrisikoen). I Europa er der mindre inflationspres, og markedsrenterne forventes at stige mindre end i USA. Det presser alt andet lige dollarkursen opad.

Desuden er USA ofte en god region at overvægte i mere usikre tider. I perioder med ustabilitet og nervøsitet søger investorerne tit imod USA, og det kan afbøde kursfaldet i amerikanske aktier. Intet er sikkert, når man investerer i aktier, men hvis der opstår fornyet bekymring om de kinesiske byggemastodonter eller Covid-19, så vil vi hellere være i amerikanske aktier end så mange andre aktiemarkeder.

Vidste du at ...
... globale aktier er steget over 20 pct. i år, men den forventede indtjening i selskaberne er steget endnu mere. Det betyder, at målt på værdiansættelsen P/E (prisen pr. krones forventet indtjening i selskaberne de kommende 12 måneder) er globale aktier faktisk blevet lidt billigere – eller mindre dyre – end ved årets start.

REGIONAL ALLOKERING: Løfter emerging markets og sænker Europa
Det ser ud til, at især Europa kan blive påvirket negativt af Covid-19 denne vinter. Desuden har Europa en stor afhængighed af energi fra blandt andet Rusland, hvilket også er en risikofaktor, når vi er på vej ind i en vinter med lavere energilagre end normalt. Det er medvirkende årsager til, at vi nu fjerner vores overvægt fra Europa. Samtidig fjerner vi vores undervægt fra emerging markets, da emerging markets er attraktivt prissat, og det ser ud til, at usikkerheden omkring de kinesiske byggemastodonter vil blive håndteret.

Væksten i Kina er dog en risikofaktor. Den skuffer i øjeblikket og kan falde yderligere, hvis boligmarkedet taber pusten. De seneste par måneder er de kinesiske boligpriser faldet for første gang siden 2015, og handelsaktiviteten i nogle byer er faldet betydeligt. Lavere vækst i Kina kan også trække væksten i Europa med ned, da den eksporttunge europæiske økonomi er mere følsom over for udviklingen i Kina end amerikansk økonomi. Det er dog vores vurdering, at den kinesiske regering vil strække sig langt for at undgå en større nedgang i væksten fra det allerede lave niveau.



OBLIGATIONER: Fastholder overvægt i investment grade
Investorernes jagt på afkast har ikke kun presset aktiekurserne opad, men har også medvirket til at presse kursen på højtforrentede virksomhedsobligationer op og dermed rentespændene til statsobligationer ned. Vi anbefaler nu en neutral vægt i højtforrentede virksomhedsobligationer (high yield), hvor vi tidligere anbefalede en overvægt. Vi fastholder en overvægt i de mere sikre investment grade-virksomhedsobligationer, hvor den højere kreditværdighed bør sikre, at der selv i perioder med markedsuro kun sker beskedne spændudvidelser – dvs. en begrænset forøgelse af merrenten på investment grade-virksomhedsobligationer i forhold til mere sikre statsobligationer med potentielle kurstab til følge for investorerne.

Hvis man er nervøs for, at inflationen varer ved, kan man overveje at købe indeksobligationer, der beskytter mod inflation. Det er naturligvis ikke et ensidet ”væddemål”, for hvis markedets inflationsforventninger begynder at falde, vil kursen på indeksobligationer også falde. Vi fastholder indeksobligationer på neutral vægt.

Når man investerer i obligationer, skal man også være opmærksom på, at obligationer med høj varighed (lang løbetid) giver et højere forventet afkast, men samtidig har en betydelig renterisiko, med mindre man holder obligationen til udløb. Jo højere varighed, jo mere falder obligationskursen, hvis renten stiger. Er formålet med at investere en del af porteføljen i obligationer primært at bidrage med stabilitet, kan man derfor med fordel vælge obligationer med en relativ lav varighed.

Kommunikationsservice er den billigste sektor med strukturel vækst (baseret på forward P/E), som gør den mindre følsom over for de rentestigninger, vi forventer i de kommende måneder.  Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank
SEKTORALLOKERING: Fastholder en balanceret sektorfordeling
Vi holder fast i vores sektorallokering og fastholder dermed overvægte i kommunikationsservice og finans, hvor vi ser det bedste afkastpotentiale, samt vores undervægte i stabilt forbrug og råvarer. Vi anbefaler fortsat en balanceret tilgang mellem sektorer med strukturel vækst, defensive sektorer og cykliske sektorer.

Finans har nydt godt af de stigende renter i år og siden seneste Quarterly House View. Normalisering af centralbankernes pengepolitik samt den fortsat aktive finanspolitik i USA kan føre til fortsatte rentestigninger i de kommende måneder, mens indtjeningsvæksten også kan overraske positivt på baggrund af høj handelsaktivitet og tilbagerulning af hensættelser til tab på udlån.

Kommunikationsservice er den billigste sektor med strukturel vækst (baseret på forward P/E), som gør den mindre følsom over for de rentestigninger, vi forventer i de kommende måneder. Sektoren er en god blanding af den defensive telekom-undersektor, bliv hjemme-aktier og de amerikanske giganter som Facebook eller Alphabet, og det gør, at sektoren bør klare sig godt på trods af de stigende risici på markedet og/eller stigende antal Covid 19-tilfælde. Vi forventer, at frygten for den negative indflydelse på indtjeningsvækst fra reklamer er overdrevet, men holder fortsat øje med situationen.

Vi ser mindst potentiale i stabilt forbrug og råvarer. Stabilt forbrug har fortsat udsigter til relativt lavt indtjeningsvækst og forbliver prissat på lige fod med markedet (baseret på forward P/E), hvilket efter vores mening ikke ser særligt attraktivt ud i et miljø, hvor den økonomiske vækst forbliver solid. Råvaresektoren har fået kæmpe medvind af de stigende råvarepriser gennem det seneste halvandet år, men vi forventer, at prispresset på råvarer vil aftage i takt med, at forbruget gradvist skifter fra varer til tjenester. Risikoen i de kommende måneder er dog Covid 19-udbrud, som kan skubbe forbruget af varer opad på bekostning af tjenester.


Udgangspunktet for denne publikation er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og de finansielle markeder. Hvis udviklingen afviger fra vores forventninger, kan det potentielt påvirke afkastet på eventuelle investeringer negativt og give tab. Denne publikation udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. 

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.