Kort overblik

> OVERORDNET ALLOKERING: Vi anbefaler aktuelt investorer at have samme fordeling mellem aktier og obligationer i deres portefølje, som de forventer at have på længere sigt (også betegnet neutral vægt i hhv. aktier og obligationer).

> AKTIER: Vi ser aktuelt det bedste afkastpotentiale i japanske og amerikanske aktier, herunder amerikanske small cap-aktier. Også sektorerne IT og kommunikationsservice ser interessante ud. Hav fokus på kvalitet.

> OBLIGATIONER: Vi forventer, at centralbankerne sænker renterne i 2024. Vi er forsigtige med de mest risikofyldte obligationer og ser bedst potentiale i investment grade-virksomhedsobligationer.



HUSK, at anbefalingerne her i Quarterly House View
er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en pasningsløsning om fx Danske Porteføljepleje, Danske Porteføljepleje GPS og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer.


LÆS Quarterly House View Vinter 2023 som PDF

1. Fornuftige udsigter for både aktier og obligationer i 2024
Global økonomi har været mere robust end ventet, og her har især den amerikanske økonomi overrasket positivt. Arbejdsløsheden er fortsat lav, inflationen er på vej ned, og renterne ser også ud til at være bøjet af. Der er derfor en reel mulighed for, at økonomien lander blødt, og at vi undgår den hårde landing, dvs. en recession. En blød landing vil betyde lavere vækst, men ikke så lav, at økonomien går i stå, og vi får en stor stigning i ledigheden.

Da vi samtidig forventer, at renterne har toppet, ser vi generelt gode forudsætninger for, at både aktier og obligationer kan give fornuftige afkast i 2024. Samtidig forventer vi – som beskrevet i punkt 2 – at en balanceret portefølje med aktier og obligationer vil begynde at vise sin styrke igen. Har du kontanter på sidelinjen, kan det derfor være et godt tidspunkt at investere, hvis du vælger de rette investeringer i forhold til din risikoprofil og tidshorisont.

Selvom en blød landing er vores hovedscenarie, kan en recession dog ikke udelukkes. Centralbankernes pengepolitiske opstramninger virker med forsinkelse, så vi har ikke set den fulde effekt af rentestigningerne endnu. For at investorerne skal fortsætte med at tro på den bløde landing, skal væksten være lige præcis stærk nok til at undgå en recession, men ikke så stærk, at inflationsfrygten blusser op igen. 

Der er også en risiko for, at renterne vil være høje i længere tid end ventet – fx hvis økonomien fortsætter med at være stærk, og centralbankerne ikke sænker de pengepolitiske renter så hurtigt som ventet. Dermed er det ikke givet, at der kommer store kursgevinster på obligationer lige foreløbig, og i værste fald kan vi få yderligere rentestigninger, der kan give kurstab på obligationer.

LÆS MERE: Bedst og dårligst afkastpotentiale
Få overblik over, hvor vi anbefaler overvægt og undervægt på tværs af aktieregioner og obligationstyper:
Aktieregioner
Obligationer

2. Den balancerede portefølje kan virke igen
Historisk set har aktier givet et højere gennemsnitligt afkast end obligationer, men en balanceret portefølje med en kombination af aktier og obligationer har været en god strategi, når man ser på afkast i forhold til risiko – også kaldet risikojusteret afkast. 

Det skyldes, at aktier og obligationer typisk trækker i hver sin retning, så hvis man taber på det ene, vinder man på det andet. Den sammenhæng ophører dog i perioder, hvor centralbankerne bekæmper tårnhøj inflation ved at hæve renterne. I det scenarie vil både aktier og obligationer typisk have det svært, og det så vi i særlig udtalt grad i 2022, hvor begge aktivklasser faldt markant. Her havde en balanceret portefølje et historisk dårligt år – men efter vores vurdering var det undtagelsen snarere end reglen.  

Fremover forventer vi, at den balancerede portefølje kan virke igen. Efter de seneste års markante rentestigninger kan obligationer nu både bidrage med afkast og reducere den samlede risiko. Inflationsfrygten er også ved at aftage, og det er altafgørende, da markedet så vil vende tilbage til mere normale tilstande, hvor gode nøgletal sende aktier op og obligationer ned, mens dårlige data vil gøre det modsatte. 

Det samme vil gælde, hvis investorerne i højere grad begynder at handle på recessionsfrygten. Her vil den balancerede portefølje typisk virke igen, og den kan endda virke rigtig godt. 


Efter massive renteforhøjelser er der nu en udbredt forventning om, at renterne har toppet, og at vi får de første rentesænkninger fra centralbankerne i 2024. Det har ført til rentefald og aktiestigninger. Her er det Federal Reserve-chef Jerome Powell. Foto: Haiyun Jiang/New York Times/Ritzau Scanpix.


3. Vi forventer, at centralbankerne sænker renterne

Inflationen vil sandsynligvis falde i 2024 i både USA og i euroområdet i takt med, at væksten aftager. Vi har også set tegn på, at den underliggende inflation og lønvækst er begyndt at aftage – særligt i USA. Arbejdsmarkederne er dog fortsat stramme med meget lav ledighed, og dermed kan vi ikke udelukke et opadgående pres på lønningerne. Men overordnet vurderer vi, at inflationen er på rette vej i forhold til centralbankernes inflationsmål på 2 pct. Det øger sandsynligheden for, at centralbankerne snart kan begynde at sænke renterne. 

Vi forventer de første gradvise rentenedsættelser fra den amerikanske centralbank, Fed, og Den Europæiske Centralbank, ECB, omkring midten af 2024. Det er også vores vurdering, at pilen peger nedad for markedsrenterne i 2024.

Den japanske centralbank (BoJ) er et andet sted end Fed og ECB. Her venter investorerne på, hvornår centralbanken strammer pengepolitikken. For BoJ gælder det dog om at sikre, at de ikke strammer pengepolitikken for tidligt og dermed risikerer at dræbe den vækst og inflation, som endelig er kommet til Japan efter årtier med lav inflation og decideret deflation. 

4. Japan er på mange måder anderledes – og det er godt
Japansk økonomi er på mange måder anderledes stillet end økonomierne i Europa og USA. Nedturen og det efterfølgende opsving under og efter Covid-19-pandemien var mere afdæmpet, og derfor har inflation heller ikke været et problem på samme måde som i Europa og USA. Faktisk har man i Japan længe ønsket sig lidt inflation og lønvækst efter mange år med meget lav inflation og ligefrem deflation. 

De økonomiske udsigter i Japan er også pæne, idet genåbningen og øget turisme kan holde en hånd under væksten. Yderligere er det understøttende for japanske aktier, at flere reformer for at øge virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne ser ud til at virke. Det kan medvirke til en bedre indtjeningsvækst på sigt. Og endeligt er det japanske aktiemarked generelt karakteriseret ved virksomheder med sunde balancer, som også kan stå imod, hvis den økonomiske cyklus vender. 

Japanske aktier er derfor et af de geografiske områder, hvor vi ser det mest interessante afkastpotentiale i øjeblikket. En risiko for japanske aktier er dog den svage kinesiske vækst, idet Kina er en stor handelspartner.

Vores hovedscenarie er en blød landing, men selv hvis der kommer en global recession, kan amerikanske aktier klare sig relativt godt i forhold til andre regioner. Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank.
5. Der er fortsat potentiale i amerikanske aktier

Amerikansk økonomi er overraskende robust, og trods de massive renteforhøjelser er arbejdsløsheden fortsat lav. Inflationen ser også ud til at være på vej ned, og vi vurderer, at renterne har toppet, hvilket gavner de mange vækstselskaber i USA. Vækstaktier bliver som regel ramt hårdere af stigende renter, hvilket vi blandt andet har set i perioder i år og sidste år. Ser vi på de amerikanske virksomheders regnskaber for tredje kvartal, var de mere end godkendte – ikke mindst sammenlignet med den sløje indtjening i Europa – og indtjeningsforventningerne ser også positive ud. 

Vores hovedscenarie er en blød landing i økonomien, men selv hvis der kommer en global recession, kan amerikanske aktier ofte klare sig relativt godt i forhold til andre regioner. Det amerikanske aktiemarked er kendetegnet ved høj kvalitet og en vis status af ”sikker havn”, og derfor kan amerikanske aktier meget vel falde mindre i værdi under en recession i forhold til andre regioner.

Foruden Japan er USA aktuelt der, hvor vi ser det bedste afkastpotentiale. Modsat finder vi europæiske aktier mindst attraktive i øjeblikket.

6. Husk også de mindre amerikanske selskaber i din portefølje
Udover en bred eksponering mod amerikanske aktier anbefaler vi at fokusere på de dele af det amerikanske aktiemarked, som ikke på samme måde har taget del af opturen. Set i et historisk perspektiv er aktier i de amerikanske small cap-selskaber (mindre selskaber målt på markedsværdi) usædvanligt billige i forhold til de store large cap-selskaber. 

En blød landing for økonomien kan være et positivt scenarie for de mindre og mellemstore amerikanske selskaber, da de normalt klarer sig bedre end large cap, når der er positivt vækstmomentum. Vi vurderer, at amerikanske small cap-selskaber har noget at indhente, hvis den bløde landing bliver en realitet. Hvis renterne har toppet, er det også noget, disse selskaber kan nyde godt af.

At investere i de mindre selskaber inden for amerikanske aktier går dog hånd i hånd med en højere risiko. Derfor bør en investering i amerikansk small cap alene være et supplement til en bredere eksponering mod amerikanske aktier, og desuden anbefaler vi at have særligt fokus på såkaldte kvalitetsaktier inden for small cap, da de typisk er mere robuste i usikre tider – fx hvis den økonomiske landing bliver hårdere end ventet.


Geopolitiske konflikter som fx krigen i Gaza kan have en markant effekt på de finansielle markeder og oliepriserne, men historien viser, at det oftest er meget midlertidigt. Her israelske soldater nær grænsen til Gaza. Foto: Gil Cohen-Magen/AFP/Ritzau Scanpix.


7. Undlad at investere på baggrund af geopolitiske konflikter

De finansielle markeder reagerer ofte prompte på store geopolitiske begivenheder, der trækker de helt store overskrifter. Det så vi fx, da Hamas angreb Israel i starten af oktober, hvilket sendte olieprisen i vejret, ligesom Ruslands angreb på Ukraine i februar 2022 sendte rystelser igennem de finansielle markeder med betydelige aktiekursfald.

Historisk set har lignende begivenheder også udløst kraftige kursfald eller bevægelser i olieprisen, hvis der er tale om uroligheder i Mellemøsten – men historien viser dog også, at markederne typisk retter sig igen forholdsvis hurtigt. Senest har vi set det efter angrebet i Israel, hvor olieprisen hurtigt faldt tilbage igen.

Vores budskab er, at som langsigtet investor bør du ikke træffe investeringsbeslutninger på baggrund af de geopolitiske begivenheder, som er præget af stor uforudsigelighed. Investér dine penge i forhold til din risikovillighed og tidshorisont med fokus på god spredning på aktivklasser og regioner.

8. Vælg de mest sikre virksomhedsobligationer
Indenfor obligationer foretrækker vi investment grade-obligationer, som er virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet. De tilbyder en større sikkerhed end de mere risikofyldte high yield-virksomhedsobligationer og højere renter end de mere sikre statsobligationer.

Hvis du ønsker lidt mere risiko i din obligationsportefølje, anbefaler vi emerging markets-obligationer fremfor high yield-obligationer, som ellers har klaret sig godt i år. Vi vurderer, at high yield-obligationer er dyre i øjeblikket, og hvis de amerikanske renter har toppet vil emerging market-obligationer nyde godt af det.  

Som med aktier anbefaler vi også en god spredning inden for obligationer. Det betyder både spredning på tværs af obligationstyper, geografi og løbetider. Derudover vurderer vi, at korte danske obligationer kan være et attraktivt alternativ til kontanter i banken.

På den lidt længere bane kan kunstig intelligens afbøde de negative økonomiske effekter af den demografiske udvikling med flere ældre og færre på arbejdsmarkedet ... Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank.

9. Kunstig intelligens kan være en gevinst på både kort og lang sigt
2023 har været året, hvor kunstig intelligens er kommet på alles læber, anført af ChatGPT. Kunstig intelligens er dog ikke et nyt fænomen, men de nye sprogmodeller som ChatGPT kan sætte skub i implementeringen af teknologien i mange virksomheder. På kortere sigt kan det afbøde noget af det fald, vi forventer i den økonomiske vækst.

På den lidt længere bane kan kunstig intelligens afbøde de negative økonomiske effekter af den demografiske udvikling med flere ældre og færre på arbejdsmarkedet samt tendensen til, at virksomheder prioriterer robuste forsyningskæder og en produktion, der er tættere på. Begge dele kræver en smartere tilgang til produktionen, og her kan kunstig intelligens være en del af løsningen. 

Ifølge en undersøgelse fra investeringsbanken Bank of America forventer 75 pct. af de store selskaber, at kunstig intelligens vil bidrage til deres indtjening over de næste 5 år. Vi er ikke i tvivl om, at kunstig intelligens er en megatrend, som er værd at investere i. 

10. Fokusér på kvalitet og selskaber, der kan skabe deres egen vækst
Vi ser ind i en periode med lavere vækst, men omvendt forventer vi ikke, at den økonomiske vækst går voldsomt ned i gear. Derfor vurderer vi heller ikke, at det er de rent defensive sektorer på aktiemarkedet som stabilt forbrug og sundhed, der vil gøre det bedst i den kommende tid. Vi foretrækker sektorerne IT og kommunikationsservice, da mange selskaber i disse sektorer i højere grad har evnen til at skabe deres egen vækst. 

Samtidig vurderer vi, at renterne har toppet, og det gavner generelt vækstaktier, som man finder en del af inden for IT og kommunikationsservice. Vores forventning om, at renterne bøjer af, har også gjort os mindre negative i vores syn på forsyningssektoren, der er præget af selskaber med høj gæld.

Derudover anbefaler vi også investorer at have fokus på kvalitetsaktier, som er aktier i selskaber med en stabil vækst i indtjeningen, et højt afkast af egenkapitalen og lav gæld. De er typisk mere robuste i usikre tider på de finansielle markeder og kan derfor være et godt sted at være, mens vi venter på afklaring om, hvor økonomien lander.

Foto øverst: John Angelillo/Shutterstock/Ritzau Scanpix


Udgangspunktet for denne publikation er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og de finansielle markeder og anbefalingerne i vores rådgivningsporteføljer. Hvis udviklingen afviger fra vores forventninger, kan det potentielt påvirke afkastet på eventuelle investeringer negativt og give tab. Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.