Hovedbudskaber

Aktierne er kommet stærkt igen efter bankkollaps og kursfald i marts.
 Der er dog stadig betydelig usikkerhed om de økonomiske udsigter.
 Vi mener derfor fortsat, at en god balance mellem aktier og obligationer er vejen frem.

Både inden for aktier og obligationer anbefaler vi fokus på kvalitet. 

OVERORDNET ALLOKERING: Vi anbefaler aktuelt investorer at have samme fordeling mellem aktier og obligationer i deres portefølje, som de forventer at have på længere sigt.

AKTIER: 
Vi ser aktuelt det bedste afkastpotentiale i japanske aktier. Vi har derudover fokus på selskaber, der kan skabe deres egen vækst – ikke mindst kvalitetsselskaber. Især sektoren kommunikationsservice ser interessant ud. 

OBLIGATIONER: Inden for obligationer holder vi os fra det mest risikofyldte og ser bedst potentiale i danske realkreditobligationer samt i investment grade-virksomhedsobligationer.HUSK, at hvis du har investeret i en pasningsløsning som fx Danske Porteføljepleje, Danske Porteføljepleje GPS og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer, så du ikke selv behøver at foretage dig noget. Det kan du bl.a. holde dig opdateret om i Investor Update, der i begyndelsen af hvert kvartal udsendes til kunder i pasningsløsninger, og i vores jævnlige webinarer for udvalgte pasningsløsninger. 

Anbefalingerne her i Quarterly House View er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. LÆS Quarterly House View Sommer 2023 som PDF

2023 har indtil videre budt på lidt af en rutsjebanetur. Årets første to måneder var præget af optimisme på grund af en overraskende stærk økonomi. Det blev i marts afløst af nærmest panikagtig stemning efter kollapset af den amerikanske Silicon Valley Bank, og siden fulgte schweiziske Credit Suisse og et par andre mindre regionale amerikanske banker med i faldet.

Stemningen vendte dog relativt hurtigt igen med troen på, at problemerne ikke vil sprede sig til resten af den finansielle sektor. Det er ikke i sig selv bekymrende eller uventet, at nogle selskaber får problemer efter det seneste års kraftige rentestigninger. Som den amerikanske investor Warren Buffet engang sagde: Når tidevandet trækker sig tilbage, finder man ud af, hvem der svømmer nøgne.

Træet er blevet rystet, og et par rådne æbler er faldet ned, men selve træet står endnu – godt støttet af den regulering, der siden finanskrisen har styrket den finansielle sektors robusthed.

Historien har vist os, at arbejdsløsheden, som i øjeblikket er ekstremt lav i både USA og Europa, hurtigt kan begynde at stige. Vi står dog med et stærkt økonomisk udgangspunkt. Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank.
LÆS MERE: Bedst og dårligst afkastpotentiale
Få overblik over, hvor vi anbefaler overvægt og undervægt på tværs af hhv. aktieregioner og obligationstyper:
Aktieregioner
Obligationer

Vores overordnede anbefaling til investorer
Diskussionen om recession eller en såkaldt blød landing bølger stadig frem og tilbage, og det er svært at afgøre, hvem der får ret. På den korte bane ligner det en blød landing, men der kan stadig komme udfordringer på lidt længere sigt, når den fulde effekt af renteforhøjelserne slår igennem på økonomien.

Vi har siden slutningen af 2021 haft en forsigtig tilgang til aktier, og det har vi til dels stadig. Konkret anbefaler vi i øjeblikket en balanceret tilgang mellem aktier og obligationer. Det betyder, at vi anbefaler investorer at have den samme fordeling mellem aktier og obligationer i deres portefølje, som de forventer at have på lang sigt. Det mener vi er det rigtige, når vejen frem er belagt med både muligheder og risici. Så er midten af vejen efter vores vurdering den rigtige vej frem.

Kvalitetsselskaber med en stabil vækst i indtjeningen, et højt afkast af egenkapitalen og en lav gæld er en farbar vej i en usikker tid. Kvalitetsselskaber kan vinde markedsandele eller opkøbe svagere konkurrenter, som kan komme under pres på grund af høje renter og stigende omkostninger.

Splittelse mellem optimisme og pessimisme
Det amerikanske S&P 500-indeks har efterhånden indhentet de betydelige kursfald tilbage i første del af marts og har nu givet et pænt afkast hidtil i år. Samme udvikling har vi set i Europa.

Regnskabssæsonen for første kvartal viste, at virksomhederne stadig kan overraske positivt – dog hjulpet behørigt på vej af, at der på forhånd var skruet ned for forventningerne til virksomhedernes indtjening. Er forventningerne lave nok, skal der som bekendt mindre til at overraske positivt.

Forventningerne til den fremtidige indtjening i virksomhederne virker dog en tand optimistiske, når man sammenholder dem med de økonomiske vækstudsigter og risici. Til gengæld viser data fra USA, at de amerikanske fundmanagere generelt ligger positioneret til en recession og holder mange kontanter på sidelinjen – og det kan understøtte aktiemarkedet, hvis deres recessionsfrygt viser sig ubegrundet, og de begynder at skrue op for aktieandelen i deres porteføljer.

Denne splittelse mellem optimisme og pessimisme understøtter en balanceret tilgang mellem aktier og obligationer med fokus på kvalitet begge steder.

Kunstig intelligens er det helt store tema i øjeblikket med interessante investeringsmuligheder. Her robotfodbold ved World Intelligence Congress, der er en kæmpe kinesisk event inden for kunstig intelligens, som netop er blevet afholdt.

To ting vi kommer til at tale om – også som investorer

VEJRET er altid et godt emne for small talk, men kan desværre blive meget mere end small talk i den kommende tid. Høje temperaturer har allerede ramt det sydlige Europa i år, og i horisonten lurer vejrfænomenet El Niño, som ifølge den europæiske klimaovervågning Copernicus vil ramme os denne sommer og medføre højere temperaturer en god tid fremover. Det kan medføre fornyet fokus på det blå guld, nemlig vores rene vand, samt på klimaforandringer, hvilket vil understøtte den grønne dagsorden. Selskaber inden for disse temaer vil være blandt løsningerne på vores udfordringer, og vi ser interessante investeringsmuligheder inden for begge temaer. 

• KUNSTIG INTELLIGENS er allerede et hot topic som følge af ChatGPT – og det bliver det ved med at være. Vi har gennem længere tid haft fokus på automation og robotteknologi som et tema, der nyder godt af kunstig intelligens. Men tiden er til at se mere bredt på området som investor. Brugen af kunstig intelligens og den øgede effektivitet, som teknologien medfører, er efterhånden relevant for stort set alle selskaber. 85 pct. af de amerikanske selskaber, der netop har aflagt regnskab, vil øge investeringerne inden for kunstig intelligens for at drage fordel af teknologien. 

LÆS OGSÅ: Kunstig intelligens er rødglødende på aktiemarkedet
Recession eller en blød landing?

Økonomisk set forventer vi en periode med beskeden vækst i USA og Europa, hvor inflationen gradvist forventes at falde, da presset på priserne fra mad, fragt og energi er aftaget. USA er lidt længere fremme i processen og kan formentlig nå målet om en inflation på 2 pct. hurtigere end euroområdet.

Det er alt andet lige et scenarie, som kommer tæt på en såkaldt blød landing i økonomien, men det er en forudsigelse med stor usikkerhed i begge retninger. Der er risiko for både en dybere krise eller en utilstrækkelig afkøling af økonomien – dvs. en overophedning – som danner kimen til problemer senere.

Vi har i over et år været vidne til markante renteforhøjelser fra centralbankerne for at få bugt med den høje inflation, og pengepolitik påvirker økonomien med forsinkelse. Historien har vist os, at arbejdsløsheden, som i øjeblikket er ekstremt lav i både USA og Europa, hurtigt kan begynde at stige. Vi står dog med et stærkt økonomisk udgangspunkt. Selv om jobskabelsen svækkes, behøver det ikke at betyde, at den bløde landing afløses af dyb recession – og der er grund til at tro, at centralbankerne snart er færdige med at hæve renterne. Den amerikanske centralbank (Fed) er formentligt færdig for denne gang, mens Den Europæiske Centralbank (ECB) efter vores vurdering har lidt flere renteforhøjelser i ærmet.

Forventer først rentenedsættelser næste år
Efter vores vurdering er det dog for tidligt at forvente rentenedsættelser i år. Der må vi vente til næste år.

Det stærke arbejdsmarked presser lønningerne op og øger risikoen for en løn-pris-spiral, hvor højere lønninger fører til højere priser, der fører til yderligere lønstigninger. Så risikerer centralbankerne at måtte hæve renterne endnu mere for at få inflationen ned igen.

Derfor vil ECB og Fed formentlig gerne se tegn på et svagere arbejdsmarked med mindre opadgående pres på lønningerne, før de begynder at sænke renterne igen.

Lidt inflation og lønvækst er noget, man har higet efter i årtier i Japan, og det ser endelig ud til at være på vej. Det er understøttende for japanske aktier, som ligeledes er billigt prisfastsat Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank.
Japan kører sit eget løb – og det er positivt
Den japanske centralbank, Bank of Japan (BoJ), er i en lidt anden position end ECB og Fed. I Japan er inflationen og lønvæksten endelig kommet til landet efter årtier med lav vækst og perioder med deflation.

Økonomien i Japan blev ikke ramt af covid-19 på samme måde som i Europa og USA med først en kæmpe nedgang afløst af et massivt økonomisk opsving. Det har været medvirkende til, at inflationen heller ikke har været et problem på samme måde som i Europa og USA.

Genåbningen ovenpå covid-19 er først virkelig begyndt nu, og befolkningen har en stor opsparing at bruge af. Derudover er grænserne først for alvor blevet åbnet, og hvis turismen vender tilbage til normale niveauer, kan det give et yderligere boost til væksten.

Lidt inflation og lønvækst er noget, man har higet efter i årtier i Japan, og det ser endelig ud til at være på vej. Det er understøttende for japanske aktier, som ligeledes er billigt prisfastsat. Derudover er der tegn på, at de adskillige japanske reformer for at øge virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne er ved at have en effekt. Det kan bidrage til en bedre indtjeningsvækst og højere værdiansættelser på sigt.

Inden for aktier ser vi derfor det bedste afkastpotentiale i japanske aktier i øjeblikket.
Husk de alternative muligheder i porteføljen
Selv om aktier og obligationer udgør fundamentet i en portefølje af investeringer, behøver det ikke være de eneste byggeklodser. Ved at tilføje alternative investeringer til porteføljen kan du sprede din risiko yderligere og potentielt øge dit risikojusterede afkast – dvs. det afkast du opnår i forhold til dit valgte niveau af risiko.

Alternative investeringer er et begreb, der dækker over et meget bredt investeringsunivers af aktiver, herunder fx hedgefonde, private equity, private credit og infrastruktur. Og ligesom det er tilfældet for aktier og obligationer, gælder det også om at have god spredning i sine investeringer inden for alternativer. Derfor anbefaler vi som udgangspunkt at investere i alternativer via fonde.

I Danske Bank har vi en række investeringsmuligheder inden for alternativer. Du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver for at høre om mulighederne og få afklaret, om de passer i forhold til din investeringsprofil. 
Fokus på selskaber der kan skabe deres egen vækst
Når det gælder sektorer, har vi særligt fokus på aktier i sektoren kommunikationsservice, der omfatter store dele af vores digitale forbrug lige fra sociale medier og søgemaskiner til streaming og mobilabonnementer.

Med udsigt til en periode med moderat vækst ønsker vi at fokusere på selskaber, der kan skabe deres egen vækst. Her ser vi interessante digitale vækstselskaber inden for kommunikationsservice. Sektoren rummer dog også mere stabile teleselskaber, der har et defensivt præg – dvs. ikke er så følsomme over for konjunkturudsving. Det er efter vores vurdering et godt miks i øjeblikket. Derudover har sektoren oplevet en forbedring i den forventede indtjeningsvækst, og kunstig intelligens skaber nye vækstmuligheder.

Øget regulering og det faktum, at sektoren er domineret af få usædvanligt store virksomheder, er dog en risiko, men indekset har til gengæld en stor andel af kvalitetsselskaber. Historisk set har sektoren da også klaret sig relativt godt i perioder med lavere økonomisk vækst.

Mens vi ser bedst afkastpotentiale i kommunikationsservice, er vi mest forsigtige med finanssektoren i øjeblikket, hvor bankerne kan lide under perioder med lavere økonomisk vækst og aktivitet. Det kan give større tab på udlån, og et fald i låneefterspørgslen kan lægge pres på nettorenteindtægterne. Yderligere er der risiko for, at uroen i banksektoren kan blusse op igen.

Undgå de mest risikable obligationer

Inden for obligationer har vi ligeledes fokus på kvalitet. Vi er meget forsigtige med high yield-obligationer, som er de mest risikofyldte virksomhedsobligationer, og foretrækker i stedet investment grade, som er virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet. De giver en noget lavere rente, men til gengæld er risikoen også lavere. De kan betragtes som en gylden middelvej.

Aktuelt finder vi dog særligt danske realkredit- og statsobligationer attraktive. Efter de seneste halvandets års rentestigninger kan de nu for alvor bidrage til afkastet i en portefølje, samtidig med at de har en meget høj grad af sikkerhed.

Afkastet fra obligationer afhænger ikke kun af de løbende rentebetalinger, men også af renteudviklingen. Når renterne stiger, falder obligationskurserne – og omvendt. Og jo længere løbetid obligationer har, jo mere kursfølsomme er de som hovedregel over for renteændringer.

LÆS OGSÅ: Hvor meget giver danske obligationer i afkast?

Vi forventer, at de lange renter i løbet af det næste år vil bøje af og falde en smule tilbage, hvilket kan give mulighed for kursstigninger. Derfor anbefaler vi primært mellemlange obligationer i øjeblikket og betragter i højere grad korte obligationer som et muligt alternativ til kontante indeståender.

Gældsloftet i USA – en lille risiko med store konsekvenser

Det amerikanske gældsloft har gennem noget tid rumlet i kulissen på de finansielle markeder. Vi nærmer os tidspunktet, hvor statskassen i USA er tom, hvis ikke de amerikanske politikere kan blive enige om at hæve gældsloftet. Og hvis den amerikanske stat ikke længere kan betale sine regninger – herunder renter og afdrag på amerikanske statsobligationer – kan det få alvorlige konsekvenser for både økonomien og de finansielle markeder. Det er en lille risiko, men med potentielt meget store konsekvenser.

Alene det at komme tæt på en statsbankerot kan skabe massiv uro på de finansielle markeder. Ugen op til gældsloftet blev hævet i 2011 var en af de mest volatile på det amerikanske aktiemarked siden finanskrisen.

Senest blev præsident Joe Biden og Kevin McCarthy, som er flertalsleder for Republikanerne i Repræsentanternes Hus, i weekenden enige om en aftale for at øge gældsloftet. I skrivende stund har den dog stadig til gode at blive vedtaget af politikerne i Kongressen. Det forventer vi, men ellers kan vi gå en turbulent tid i møde. Er du langsigtet investor, er vores overordnede anbefaling, at du ser igennem denne midlertidige støj.

Amerikansk statsgæld på himmelflugt
De seneste årtier har der været store stigninger i den amerikanske statsgæld både opgjort i absolutte tal og som andel af det amerikanske bruttonationalprodukt.
Udgangspunktet for denne publikation er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og de finansielle markeder og anbefalingerne i vores rådgivningsporteføljer. Hvis udviklingen afviger fra vores forventninger, kan det potentielt påvirke afkastet på eventuelle investeringer negativt og give tab. Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.