Sådan navigerer vi gennem krig og rentechok

QUARTERLY HOUSE VIEW FORÅR 2022: Trods krigen i Ukraine, rentechok og udbredt fokus på det negative i årets første måneder er vi fortsat fortrøstningsfulde i forhold til de finansielle markeder i 2022.Aktiemarkederne er faldet betydeligt siden årets start – og siden seneste Quarterly House View for tre måneder siden. Først var høj inflation og stigende renter med til at sende aktiekurserne ned, og siden har Ruslands invasion af Ukraine ført til yderligere markedsuro.

Invasionen af Ukraine samt de annoncerede sanktioner er nu mere eller mindre indregnet i aktiekurserne. Aktierne kan godt falde yderligere i de kommende dage og uger, men på 3-6 måneders sigt forventer vi, at aktiekurserne er højere, end de er i dag – selv om det selvfølgelig ikke er en garanti.

Trods den udbredte usikkerhed i øjeblikket vurderer vi derfor også, at yderligere kursfald kan være en anledning til at købe op i aktier. VI har tidligere set, at lignende begivenheder, fx Golfkrigen, har udløst et kraftigt kursfald, hvorefter markedet har rettet sig, så aktiekurserne seks måneder senere var betydeligt højere end før krigens start.

Når centralbankerne har skiftet mening så hurtigt, kan vi ikke vide, hvor meget mere de flytter sig i løbet af de kommende måneder. Det er bekymrende ...Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank
LÆS OGSÅ: Her ser vi de bedste investeringsmuligheder
Se vores vurdering af, hvor vi aktuelt ser bedst og dårlig afkastpotentiale på tværs af aktieregioner, sektorer og obligationer.
Læs her

Udsigt til øget vækst trods krig
Ruslands invasion af Ukraine har blandt andet sendt de høje europæiske gaspriser yderligere i vejret og olieprisen et godt stykke over 100 dollar pr. tønde. Det kan smitte af på fødevarepriser, fragtrater mv. og føre til højere inflation på kort sigt.

Det er dog ikke vores aktuelle vurdering, at krigen ændrer radikalt på det aktuelle globale vækstbillede, selv om det naturligvis vil være en negativ faktor for primært Europa. Forårets varmere vejr vil imidlertid snart reducere efterspørgslen efter gas og gøre os mindre sårbare i tilfælde af, at Rusland stopper deres gasleverancer til Europa, og derudover har EU en relativt begrænset eksport til Rusland.

SE VIDEO: Update på krigens betydning for aktierne og økonomien

Samtidig nærmer vi os lyset for enden af tunnelen, når det gælder Covid-19. Siden seneste Quarterly House View har Omikron-varianten ført til meget høje smittetal, men har til gengæld vist sig langt mildere end tidligere varianter. Dermed synes der nu at være en vej ud af pandemien, og smittetal følges ikke længere tæt af investorerne. I takt med at foråret kommer, og smitten aftager yderligere, giver det grobund for en normalisering af forbrugsmønstre og en stigning i deltagelsen i arbejdsmarkedet, hvilket kan give plads til øget global vækst.

Væsentlige RISICI for aktierne i den kommende tid
Den fortsatte udvikling i Ukraine, herunder ift. sanktioner og energipriser.
Den høje inflation trækker i langdrag eller forværres, så centralbankerne må stramme pengepolitikken endnu mere eller hurtigere end ventet.
Lønstigninger udvikler sig til en selvforstærkende løn-pris spiral.

Væsentlige potentielle DRIVKRÆFTER for aktierne
Tegn på at inflationen er på vej ned igen (lavere råvare- og energipriser, skifte i forbrug fra varer til serviceydelser).
Indtjeningsfremgangen i virksomhederne aftager mindre end forventet.
Bedring i arbejdsudbuddet, så lønpresset dæmpes.

Inflation overskygger nu pandemien
Alt i alt er Covid-19 trådt i baggrunden som et tema for de finansielle markeder, men til gengæld er inflation blevet et vigtigt tema.

I USA er inflationen steget til 7,5 pct. og der er stadig flere tegn på, at den ikke forsvinder af sig selv. Inflationen er ved at sprede sig fra varer til tjenester. Lønstigningerne er også hurtigt på vej op, da arbejdsmarkedet er meget stramt – dvs. ledigheden er lav – og det skaber bekymring for en begyndende løn-pris spiral og mere permanent inflation. Det har fået den amerikanske centralbank til at vende på en tallerken og signalere, at den vil stramme pengepolitikken aggressivt for at få inflationen ned igen, og også i Europa har høj inflation ført til forventninger om hurtigere stramninger fra Den Europæiske Centralbank. Vores forventning er nu, at Federal Reserve vil hæve renten ca. syv gange i år, og at Den Europæiske Centralbank også vil hæve renten i slutningen af året.

Kombinationen af høj inflation og forventninger om pengepolitiske stramninger har de første måneder af 2022 sendt markedsrenterne markant i vejret både i USA og Europa. Den seneste uge har de dog taget et pænt dyk igen, fordi investorer som følge af krigen i Ukraine har søgt sikker havn i statsobligationer og dermed har presset kurserne op og renterne ned.

Derfor bekymrer stigende renter
Når centralbankerne har skiftet mening så hurtigt, kan vi ikke vide, hvor meget mere de flytter sig i løbet af de kommende måneder. Det er bekymrende, fordi en kraftig opstramning af pengepolitikken er en modvind for både økonomien og aktiemarkedet.

De stigende renter er en modvind for aktiemarkederne af flere grunde:

• Den såkaldte nutidsværdi af selskabernes fremtidige indtjening bliver mindre værd. Derfor er det også vækstaktier, hvor en stor del af indtjeningen ligger langt ude i fremtiden, der er blevet hårdest ramt af kursfald. Det betyder også, at aktiemarkeder med en stor andel af vækstaktier, som fx det amerikanske aktiemarked, har haft de største kursfald.

• Desuden er højere renter en bremse for økonomien. Det er ikke et problem, hvis centralbankerne træder varsomt på bremsen, fordi økonomien er ved at overophede, men hvis der på grund af inflationsbekymringer trædes hårdere på bremsen, end økonomien egentlig tilsiger, kan det blive en udfordring for væksten og i værste fald medføre en recession.

Her og nu forventer vi dog, at de positive effekter af vigende coronasmitte, normalisering af forbrugeradfærd og højere deltagelsesgrad på arbejdsmarkedet kan overskygge de økonomiske effekter af sanktionerne imod Rusland, stigende energipriser og de rentestigninger, som vi allerede har set.Betydning for vores overordnede anbefaling

Der er dog en risiko for, at inflationen i den kommende tid forbliver på et meget højt niveau, forstærket af den seneste udvikling i Ukraine, og at investorerne indregner en endnu mere aggressiv pengepolitik. Desuden er det vores forventning, at virksomhedernes indtjeningsvækst bliver væsentligt lavere i de kommende kvartaler, end den var sidste år.

Derfor holder vi fast i vores anbefaling om en neutral vægt i aktier. Det vil sige, at andelen af aktier i vores rådgivningsporteføljer er den samme, som vi forventer at have på lang sigt – og tilsvarende med andelen af obligationer.

Vi forventer et pænt afkast fra globale aktier på 12 måneders sigt, men efter vores vurdering er der på kortere sigt en øget risiko for perioder med usikkerhed og kursfald.


Udgangspunktet for denne publikation er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og de finansielle markeder. Hvis udviklingen afviger fra vores forventninger, kan det potentielt påvirke afkastet på eventuelle investeringer negativt og give tab. Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. 

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.