NEUTRAL VÆGT I USA:
Mild recession og slut med renteforhøjelser
Vi forventer en mild recession i USA senere i år, men i øjeblikket er arbejdsløsheden fortsat rekordlav, og forbrugerne er relativt robuste trods høje renter og inflation. Arbejdsmarkedet har dog vist nogle svaghedstegn på det seneste, om end det fortsat er stramt i et historisk perspektiv. Den amerikanske centralbank er efter alt at dømme gået på pause, hvilket vil sige, at de er færdige med at hæve renten. Det er de, fordi inflationen tydeligt er på vej ned, om end der forsat hersker usikkerhed om, hvilket niveau inflationen vil stabiliseres på. Vi forventer dog ikke rentenedsættelser allerede i 2023.

De store renteforhøjelser har ikke haft deres fulde indvirkning på økonomien endnu, hvilket kan sætte de amerikanske vækstudsigter under pres. Derudover er amerikanske aktier fortsat dyrt prisfastsat, og uroen omkring det amerikanske gældsloft er en risikofaktor. Vi fastholder en neutral vægt i amerikanske aktier.

UNDERVÆGT I EUROPA:
Svag vækst vil tynge det cykliske europæiske marked
Europæiske aktier har klaret sig godt siden oktober, da makrodata har overrasket positivt og fordi gassituationen i vinters ikke blev så slem som frygtet. På det seneste er makrodataene dog begyndt at vise svaghedstegn, og Den Europæiske Centralbank vil hæve renten yderligere i kampen mod den fortsat høje inflation, hvilket vil være en modvind for væksten. Vi forventer, at inflation, pengepolitik og lav vækst vil være en modvind for det cykliske europæiske aktiemarked. Dertil er der fortsat krig i Europa, og det bliver efterår og vinter igen, hvor energipriserne potentielt kan skyde til vejrs. Værdiansættelserne er lave, men indtjeningsvæksten forventes at være negativ i de kommende kvartaler. Vi fastholder vores undervægt i europæiske aktier.

NEUTRAL VÆGT I EMERGING MARKETS:
Luften er gået lidt af ballonen
Kina er regionens vigtigste marked, og væksten i Kina har stor betydning for de øvrige lande i regionen. Kinesisk vækst fik et boost oven på genåbningen af samfundet, men væksten ser ud til at tabe lidt momentum, og regionen er også udfordret af en mulig dollarstyrkelse. Forholdet mellem Kina og USA er fortsat en risiko, og en eventuel eskalering i deres kølige forhold vil påvirke Kina såvel som andre emerging markets negativt, idet det mindsker investorernes risikoappetit. En fordel for emerging markets-aktier er, at mange emerging markets er længere fremme i deres pengepolitik sammenlignet med vestlige økonomier, da de begyndte at hæve renten tidligere. Derudover er værdiansættelserne lave sammenlignet med andre regioner. Vi ser stadig noget afkastpotentiale i emerging markets-aktier, men ikke lige så meget som før og sænker til en neutral vægt.

OVERVÆGT VÆGT I JAPAN:
Japanske aktier er blevet interessante
Japansk økonomi vil få et løft af genåbningen efter covid-19, flere turister og en stærk lønvækst. Bank of Japan er så småt begyndt at stramme pengepolitikken, og der forventes yderligere stramninger senere på året. Det vil styrke yen og være en fordel for udenlandske investorer, omend det naturligvis vil svække japanske eksportørers konkurrencedygtighed. Pengepolitikken ventes dog ikke at blive strammet i sådan en grad, at det går væsentligt ud over væksten. Japanske aktier har længe været billige målt på P/E – dvs. prisen pr. krones forventet indtjening i selskaberne – både i forhold til det historiske gennemsnit og relativt til andre regioner.

Japanske virksomheder er velkonsoliderede og bør være i stand til at modstå en eventuel global recession. Dog er det japanske aktiemarked ganske cyklisk, og virksomhederne kan således blive ramt på indtjeningen, når væksten aftager. Virksomhederne er blevet mere aktionærvenlige og har øget udbetalingen af udbytter. Vi er blevet mere positive på japanske aktier og hæver til en overvægt.


Udgangspunktet for denne publikation er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og de finansielle markeder og anbefalingerne i vores rådgivningsporteføljer. Hvis udviklingen afviger fra vores forventninger, kan det potentielt påvirke afkastet på eventuelle investeringer negativt og give tab. Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.