OVERVÆGT I USA:
Vi forventer en mildere recession end i de øvrige regioner
Vi forventer en mild recession i USA – og mildere end i de øvrige regioner. Amerikansk økonomi er ikke i lige så høj grad som europæisk økonomi påvirket af krigen i Ukraine og høje energipriser, og takket være et stærkt arbejdsmarked og et højt opsparingsniveau er de amerikanske forbrugere forholdsvist godt stillet. Der er dog også områder, der giver anledning til bekymring – især det svage boligmarked. Inflationen synes at have toppet, og vi forventer, at den amerikanske centralbanks aggressive renteforhøjelser vil aftage i starten af 2023. Det er dog formentlig for sent at undgå en recession, og i takt med at de højere renter påvirker økonomien mere og mere, kommer væksten under stadig mere pres. Ikke desto mindre ser vi fortsat det bedste afkastpotentiale i amerikanske aktier set i forhold til risikoen og fastholder vores overvægt i amerikanske aktier.

UNDERVÆGT I EUROPA:
Energikrise og global recession er en dårlig cocktail
Europæiske aktier har klaret sig pænt i 2022 støttet af det europæiske aktiemarkeds tilt mod valueaktier samt de defensive dele af det europæiske aktiemarked. De europæiske makrotal tyder dog på en dyster udvikling for økonomien i Europa. Regionen risikerer også en voldsom energikrise denne vinter på grund af de høje energipriser, som Ruslands krig i Ukraine har medført. Mangel på gas kan eventuelt føre til rationering, som kan skabe en alvorlig situation for forbrugerne samt for fremstillingsindustrien. Inflationen er tocifret, forbrugertilliden er historisk lav, og PMI-tallet for industriens ordreindgang tyder på, at efterspørgslen er kollapset. Samtidig kan de cykliske og meget eksportorienterede dele af markedet blive hårdt ramt, når den aftagende globale vækst begynder at påvirke virksomhedernes ordrebøger og forventninger. Vi fastholder derfor vores undervægt.

NEUTRAL VÆGT I EMERGING MARKETS:
Fortsat billigt prisfastsat, men det er der gode grunde til
Emerging markets-aktier har klaret sig dårligere end andre regioner de seneste to år på grund af blandt andet stigende renter og en styrket amerikansk dollar, der har medført øgede finansieringsomkostninger for emerging markets med gæld i dollar. Samtidig ser vi tydelige svaghedstegn i regionens vigtigste marked, Kina, hvor særligt boligmarkedet og byggeriet skaber vækstbekymringer. De kinesiske myndigheder har dog annonceret betydelig hjælp til den skrantende byggesektor, hvilket er positivt. Det vigtigste for det kinesiske marked fremadrettet er dog, hvorvidt Kina vil lempe sin nultolerance over for Covid-19. Uden en ændring af denne politik bliver det vanskeligt for regeringen at stimulere økonomien og derved skabe en modvægt til det svage boligmarked. Forholdet mellem Kina og USA er fortsat køligt og udgør også en væsentlig risiko for såvel Kina som resten af regionen, og den aftagende globale vækst udgør også et problem for mange af emerging markets, da de er svært eksportafhængige. Selv om emerging markets-aktier er lavt prissat både absolut og relativt set, vurderer vi, at denne situation vil vare ved noget tid endnu på grund af ovennævnte faktorer. Vi fastholder derfor en neutral vægt i emerging markets.

NEUTRAL VÆGT I JAPAN:
Lav vækst kan ramme det cykliske japanske marked
Japanske aktier er billige målt på P/E-tal – dvs. prisen pr. krones forventet indtjening i selskaberne –både i forhold til det historiske gennemsnit og relativt til andre regioner. Japanske virksomheder er generelt ganske konservative og velkonsoliderede og bør være i stand til at modstå en global recession. Dog er det japanske aktiemarked ganske cyklisk, og virksomhederne vil således blive forholdsvist hårdt ramt på indtjeningen, når væksten aftager. Kina er Japans vigtigste eksportmarked, så det vil være positivt for landet, hvis Kina er i stand til at stimulere sin økonomi. Modsat vil fortsatte corona-nedlukninger i Kina være negativt. Den japanske yen er løbende blevet svækket trods regeringens indsats for at støtte valutaen. Vi forventer, at den japanske yen vil styrkes inden for de kommende 12 måneder, hvilket vil være positivt for europæiske investorer, omend det naturligvis vil svække japanske eksportørers konkurrencedygtighed. Vi fastholder en neutral vægt i japanske aktier. 


Udgangspunktet for denne publikation er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og de finansielle markeder og anbefalingerne i vores rådgivningsporteføljer. Hvis udviklingen afviger fra vores forventninger, kan det potentielt påvirke afkastet på eventuelle investeringer negativt og give tab. Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.