REGIONER: Vi foretrækker amerikanske aktier frem for europæiske
Inden for aktier anbefaler vi aktuelt at overvægte amerikanske aktier og undervægte europæiske aktier.

Det amerikanske arbejdsmarked er fortsat stærkt med betydelig jobvækst, lav ledighed og pæne lønstigninger. Det kan holde en hånd under det amerikanske forbrug, hvis det kan fortsætte, og den amerikanske økonomi ser i øjeblikket ud til at have større modstandskraft end de fleste andre økonomier. Det amerikanske midtvejsvalg i november vil sandsynligvis betyde, at Joe Biden får et flertal imod sig i Repræsentanternes Hus og potentielt også i Senatet og derfor får svært ved at få ny lovgivning igennem. Der er ikke entydigt negativt for de børsnoterede virksomheder. Værdiansættelsen af amerikanske virksomheder er nu under sit historiske gennemsnit. Værdiansættelsen er stadig høj relativt til andre markeder. Det skyldes, at der er flere kvalitets- og vækstselskaber end i andre regioner.

Den europæiske økonomi står til gengæld over for en række udfordringer. Den største er manglen på naturgas til vinter. Prisen på naturgas er allerede meget høj som følge af krigen i Ukraine, og de høje priser kommer til at presse både husholdninger og virksomheder – ikke mindst i Tyskland. I værste fald kan det føre til rationering. Allerede nu er energipriserne markant højere i Europa end i USA. Det skyldes ikke kun de høje gaspriser. Udbredt tørke er også med til at presse elpriserne op. Desuden er der politisk uro og valg i Italien, og selv om vi ikke forventer en ny gældskrise, så kan det ikke fuldstændig udelukkes. Mens vi forventer en mild recession i USA, så forventer vi en dybere recession i Europa, og det er især her, vi ser risici.

Vi forventer også lidt yderligere dollarstyrkelse, hvilket i så fald kan give lidt ekstra afkast til europæiske investorer i amerikanske aktier. Der er desuden en stor andel af kvalitetsaktier i det amerikanske aktieindeks, hvilket vi godt kan lide, mens det europæiske aktiemarked er mere cyklisk.


Vi har hævet sektoren stabilt forbrug til overvægt. Stabilt forbrug er fx bleer og fødevarer, som vi har brug for, uanset hvordan det går med økonomien.

SEKTORER: Fokus på defensive sektorer og kvalitetsaktier
Hvis der kommer en recession, vil de defensive aktier normalt klare sig bedre end de cykliske aktier. Cykliske aktier er aktier i virksomheder, der har det godt under en højkonjunktur, men bliver ramt, når økonomien går ned i gear. Det kan fx være producenter af råvarer. Defensive aktier er til gengæld aktier i virksomheder, der er mindre afhængige af konjunkturerne. Det kan fx være forsyningsvirksomheder.

Vi tager et skridt i den defensive retning, idet vi sænker sektoren råvarer til undervægt, mens vi omvendt hæver stabilt forbrug til overvægt. Stabilt forbrug udgøres eksempelvis af bleer og fødevarer og er helt generelt varer, som vi har brug for, uanset hvordan det går med økonomien. Dermed anbefaler vi et tilt mod sektorer, der historisk gør det godt i perioder med lav vækst, da vi udover stabilt forbrug også har sundhed og forsyning på overvægt.

Vi anbefaler desuden at kigge efter kvalitetsaktier. Kvalitetsaktier er aktier i virksomheder, der har en række særlige kendetegn som fx stabil vækst i indtjeningen, et højt afkast af egenkapitalen og en lav finansiel gearing – dvs. et forholdsvis begrænset niveau af gæld. Samtidig har de ofte pæne og stabile udbyttebetalinger. I en periode med usikkerhed på de finansielle markeder giver det god mening at søge mod selskaber, der er kapitalstærke. De er fx mindre sårbare over for rentestigninger og kan optage lån billigere end andre selskaber. Hvis det går rigtig hårdt for sig, kan de også bedre sænke priserne og presse – og måske i sidste ende opkøbe – svagere konkurrenter. Alt i alt er denne type virksomheder godt rustet til usikre tider.

De høje energi- og fødevarepriser gør, at vi også ser et stort potentiale for løsninger inden for energieffektivisering og mere effektiv fødevareproduktion. Det er vi ikke de eneste, der har set, så her er det særligt vigtigt at vælge de rigtige aktier.

Foruden vores nylige undervægt i råvaresektoren anbefaler vi at have cyklisk forbrug og kommunikationsservice (bl.a. streaming) på undervægt. Råvarer (bl.a. metaller) gør det godt i perioder, hvor inflationen er høj og stigende. Vi forventer imidlertid, at inflationen har toppet eller er meget tæt på at toppe, og da vi samtidig ser, at fx metaller bliver ramt af den fortsatte ændring i forbruget fra varer til services, ser denne sektor mindre attraktiv ud. Inden for cyklisk forbrug er det især de varige forbrugsgoder som elektronik mv., vi anbefaler at undervægte. En række luksusgoder har stadig et stort og købestærkt publikum – fx i Mellemøsten, hvor der i øjeblikket er en meget høj indtjening.

Regionale forskelle på sektorer
Der er i øjeblikket stor forskel på, hvordan vi ser den regionale udvikling inden for nogle sektorer. Det gælder ikke mindst for cyklisk forbrug. Her er vi fx mindre bekymrede for de amerikanske bilproducenter end de europæiske bilproducenter, da sidstnævnte bliver ramt af meget høje energipriser i produktionen, og vi forventer en dybere recession på deres europæiske hjemmemarked end på det amerikanske.

OBLIGATIONER: Foretrækker også kvalitet i obligationsmarkedet
Når det gælder obligationer, har investorer tidligere i år oplevet betydelige kursfald som konsekvens af de stigende renter, men henover sommeren er renterne faldet igen og kurserne steget. De seneste uger er renterne dog skudt i vejret igen og er på et markant højere niveau end i starten af året, og det er i dag muligt at få et fornuftigt løbende afkast fra danske realkreditobligationer.

Danske realkreditobligationer er næsten lige så sikre som danske statsobligationer, men er et lidt mere kompliceret produkt og kan være mindre likvidt og giver derfor en højere rente. Derfor anbefaler vi aktuelt en overvægt i lokale – dvs. danske – obligationer. Vi forventer, at renterne kan stige lidt, men at vi har lagt de største rentestigninger bag os, og ser dermed begrænset risiko for store kurstab for investorer, der ikke vil holde realkreditobligationerne til udløb.

Ligesom vi aktuelt foretrækker kvalitetsaktier, så foretrækker vi også kvalitet i obligationsmarkedet. Derfor anbefaler vi at overvægte investment grade-obligationer og undervægte high yield-obligationer, hvor high yield er kendetegnet ved at være lån til virksomheder med en højere konkursrisiko end investment grade. I perioder med høj usikkerhed og økonomisk nedgang kan renterne på high yield-obligationer stige kraftigt med betydelige kurstab til følge.

Endelig anbefaler vi nu at undervægte emerging markets-obligationer, der også er kendetegnet ved høj risiko og kan blive negativt påvirket af dollarstyrkelse, rentestigninger og global vækstnedgang.Udgangspunktet for denne publikation er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og de finansielle markeder. Hvis udviklingen afviger fra vores forventninger, kan det potentielt påvirke afkastet på eventuelle investeringer negativt og give tab. Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.