Her ser vi størst afkastpotentiale på tværs af aktier og obligationer

QUARTERLY HOUSE VIEW FORÅR 2022: Vi forventer, at de overvægtede aktiver vil klare sig bedre end markedet generelt i den kommende tid, og de undervægtede aktiver dårligere.

AKTIEREGIONER: Ser størst potentiale i Asien

Når det gælder vores regionale anbefalinger, er centralbankerne i emerging markets denne gang foran de vestlige markeder med at hæve renterne, så fremadrettet får de måske mindre modvind fra pengepolitikken. En styrkelse af dollaren har været en anden modvind for emerging markets, og den er sandsynligvis også aftagende.

Kinesisk vækst kan overraske positivt i år, da præsident Xi Jinping formentlig gerne vil levere nogle gode vækstrater til partikongressen til efteråret. Der er samtidig kommet lidt mere ro på det kinesiske boligmarked, hvilket også giver håb om, at krisen i byggesektoren i Kina vil blive håndteret uden at have en stor og bred negativ påvirkning på økonomien og aktiemarkedet. Endelig er værdiansættelsen af emerging markets-aktier også relativ attraktiv, ikke mindst hvis vi får ret i, at vækstudsigterne for Kina er ved at blive mere positive. Vi reducerer derfor vores overvægt i amerikanske aktier til neutral vægt og anbefaler i stedet at overvægte emerging markets-aktier, vel at mærke med fokus på Asien.

Især efter den seneste uges rentefald er afkastet på korte statsobligationer stadig lavt, og på obligationer med lang løbetid er der risiko for kurstab, når renterne begynder at stige igen.  Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank
AKTIESEKTORER: Øget fokus på industrisektoren
Når det gælder vores sektoranbefalinger, anbefaler vi en lidt større eksponering mod cykliske aktier – blandt andet understøttet af vores hovedscenarie med pæn økonomisk vækst i løbet af foråret og sommeren. Vi fastholder vores overvægt i finanssektoren, der i parentes bemærket også nyder godt af stigende renter, og derudover har vi for nylig løftet industrisektoren til overvægt (og modsat reduceret sektoren kommunikationsservice til neutral vægt).

Selv om industrisektoren bliver ramt af højere priser på råvarer og komponenter, forventer vi blandt andet, at den vil nyde godt af øget investeringsaktivitet inden for sektorerne råvarer og energi som følge af stigende priser, mens andre dele af industrisektoren kan nyde godt af en genåbning af verden.

OBLIGATIONER: Foretrækker investment grade
Især efter den seneste uges rentefald er afkastet på korte statsobligationer stadig lavt, og på obligationer med lang løbetid er der risiko for kurstab, når renterne begynder at stige igen. Vi fastholder derfor statsobligationer på undervægt.

Vi fastholder en overvægt i investment grade-virksomhedsobligationer, der ikke er så sikre som statsobligationer og derfor giver en højere rente, men samtidig har en højere kreditværdighed end high yield virksomhedsobligationer og emerging markets-obligationer. Den højere kreditværdighed bør sikre, at der selv i perioder med markedsuro kun sker beskedne spændudvidelser – dvs. en begrænset forøgelse af merrenten på investment grade-virksomhedsobligationer i forhold til mere sikre statsobligationer med potentielle kurstab til følge for investorerne.

Hvis man forventer, at inflationen varer ved eller ligefrem stiger yderligere, så kan man overveje at købe indeksobligationer, der beskytter mod inflation. Det er naturligvis ikke et ensidet ”væddemål”, for hvis markedets inflationsforventninger begynder at falde, vil kursen på indeksobligationer også falde. Vi fastholder indeksobligationer på neutral vægt.


Udgangspunktet for denne publikation er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og de finansielle markeder. Hvis udviklingen afviger fra vores forventninger, kan det potentielt påvirke afkastet på eventuelle investeringer negativt og give tab. Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. 

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.