OVERVÆGT I LOKALE OBLIGATIONER:
Attraktivt løbende afkast fra realkreditobligationer
Danske realkreditobligationer er næsten på niveau med danske statsobligationer hvad angår kreditkvalitet, men de giver en højere rente. Renterne på realkreditobligationer er ligeledes på et niveau, hvor det er muligt at få et fornuftigt løbende afkast. Som dansk investor undgår du også valutakursrisikoen, som er forbundet med at investere i udenlandske obligationer. Da vi forventer, at de største rentestigninger og dermed også kurstab er bag os, har vi lokale obligationer på overvægt.

OVERVÆGT I INVESTMENT GRADE-OBLIGATIONER:
Stadig attraktive i et usikkert marked
Investment grade er virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet, og de tilbyder derfor en større sikkerhed end emerging markets- og high yield-obligationer. Andelen af lavere vurderede investment grade-obligationer har været stigende, hvilket kan være bekymrende. Vi mener dog stadig, at investment grade-obligationer tilbyder attraktive renter sammenlignet med statsobligationer, og risikoen er mindre end HY, EMD og aktier. Derfor fastholder vi vores overvægt i investment grade-obligationer.

UNDERVÆGT I EMERGING MARKETS-OBLIGATIONER:
For mange modvinde i øjeblikket
Selvom emerging markets-obligationer tilbyder et pænt merafkast i forhold til mere sikre statsobligationer, så mener vi ikke, at merafkastet er højt nok til at kompensere for risikoen. De stigende renter og styrkelsen af den amerikanske dollar har været de to største grunde til, at emerging markets-obligationer har været den aktivklasse, der har klaret sig dårligst i obligationsverdenen indtil videre i år. Vi tror ikke, at dette vender foreløbigt, og fastholder derfor vores undervægt i emerging markets-obligationer.

UNDERVÆGT I HIGH YIELD-OBLIGATIONER:
Stigende risiko for konkurser kan være problematisk
High yield er virksomhedsobligationer med lav kreditkvalitet. Risikoen ved at investere i dem er derfor stor, og derfor giver de en forholdsvis høj rente. High yield-obligationer er specielt risikable under recessioner, hvor kreditspændet (dvs. merrenten i forhold til mere sikre statsobligationer) kan udvide sig markant med kursfald til følge for investorerne. Vi tror, at vi ikke er langt væk fra en global recession, hvor risikoen for især konkurser kan stige betragteligt. Derfor fastholder vi vores undervægt i high yield-obligationer.

NEUTRAL VÆGT I STATSOBLIGATIONER / INDEKSOBLIGATIONER:
Statsobligationer er en sikker og likvid aktivklasse
Statsobligationer er en meget sikker og likvid aktivklasse, som historisk har klaret sig godt under recessioner. Renterne er steget markant i 2022, men vi forventer, at vi er ved at nå toppen i de lange renter. Det er understøttende for aktivklassen samtidig med, at de højere renter giver mulighed for et attraktivt løbende afkast. Selvom der er tegn på, at inflationen har toppet i USA, forbliver yderligere høgeagtige signaler fra den amerikanske centralbank en risikofaktor, og vi fastholder vores neutrale vægt i statsobligationer. Indeksobligationer har givet et lavt afkast i 2022 på grund af faldende inflationsforventninger og stigende realrenter. Hvis der kommer en recession i 2023, kan det føre til yderligere fald i inflationsforventningerne. Vi anbefaler derfor neutral vægt i indeksobligationer.


Udgangspunktet for denne publikation er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og de finansielle markeder og anbefalingerne i vores rådgivningsporteføljer. Hvis udviklingen afviger fra vores forventninger, kan det potentielt påvirke afkastet på eventuelle investeringer negativt og give tab. Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.