OVERVÆGT I INVESTMENT GRADE:
Den gyldne mellemvej taget risiko og rente i betragtning
Vi ser investment grade som vores klart foretrukne valg blandt de mere risikofyldte obligationsklasser. Investment grade er virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet, hvilket betyder, at de er lidt mindre sikre end statsobligationer, men mere sikre end high yield og emerging markets-obligationer. Investment grade-selskaber kendetegnes ved sunde balancer, hvilket betyder, at de har betydelig mindre risiko for at komme under markant pres i et miljø med aftagende vækst. De tilbyder en betydelig merrente i forhold til statsobligationer, og kreditspændet – dvs. merrenten i forhold til statsobligationer – plejer i perioder med markedsuro at blive udvidet mindre end for de mere risikofyldte obligationsklasser, hvilket er ensbetydende med mindre kurstab i disse perioder. Vi fastholder derfor vores overvægt i investment grade.

NEUTRAL VÆGT I EMERGING MARKETS-OBLIGATIONER: 
Fanget imellem en medvind fra renter og modvind fra dollaren
Efter en stærk start på året har emerging markets-obligationer klaret sig mindre godt over de seneste par måneder, da kreditspændet er blev udvidet lidt siden marts. Emerging markets-obligationer er ret risikofyldte, men aktuelt er de historisk set relativt billige sammenlignet med fx high yield-obligationer. Økonomien i emerging markets er sårbar over for en økonomisk nedtur, men generelt har emerging markets igennem årtier været vant til at håndtere høj inflation, hvilket har bidraget til, at centralbankerne har reageret meget hurtigere end i mange udviklede økonomier. Det kan føre til, at de også vil være i stand til at sænke renterne tidligere, hvilket kan understøtte væksten fremover. Derudover forventer vi, at renten i både USA og Europa snart har toppet, hvilket er en medvind for emerging markets-obligationer. På den anden side forventer vi stadig en stærkere dollar over de kommende 12 måneders tid, hvilket er negativt, og tilsammen udmønter det sig i en neutral vægt i aktivklassen.

DOBBELT UNDERVÆGT I HIGH YIELD-OBLIGATIONER:
For lav kompensation i forhold til de høje risici
High yield er virksomhedsobligationer med lav kreditkvalitet. De giver en forholdsvis høj rente, da kreditspændet (dvs. merrenten i forhold til statsobligationer) er højere end for investment grade og emerging markets-obligationer. Kreditspændet er dog kun lidt højere end det historiske gennemsnit, og vi mener derfor ikke, at man bliver betalt nok for alle de risici, der er forbundet med at investere i high yield-obligationer i øjeblikket. Væksten forventes at være lav i år, og selskaber med lav kreditkvalitet er mest sårbare over for en eventuel vækstnedtur. I takt med at tiden går, vil selskaberne være tvunget til at refinansiere deres gæld, og dermed bliver de i stigende grad ramt af de højere renter. Dette kan tilsammen med de igangværende kreditopstramninger føre til en markant højere andel af konkurser. Vi ser bedre muligheder i andre obligationsklasser for tiden og fastholder vores dobbelte undervægt i high yield-obligationer.

NEUTRAL VÆGT I STATSOBLIGATIONER/INDEKSOBLIGATIONER:
Ikke udsigt til rentenedsættelser i år
Statsobligationer er de mest sikre obligationer og samtidig meget likvide. Inflationen er på vej ned i både Europa og USA, hvilket gør, at centralbankerne forhåbentligt snart kan stoppe deres massive renteforhøjelser. Vi forventer, at Fed allerede har leveret sin sidste renteforhøjelse her i maj, og at ECB afslutter sine renteforhøjelser senere på året. Vi forventer dog, at centralbankerne vil fastholde renterne på et højt niveau i noget tid endnu.

Efter de seneste halvandet års rentestigninger tilbyder statsobligationer efterhånden pæne løbende renter, og falder renterne tilbage, vil det give en kursgevinst for investorerne. Modsat vil yderligere rentestigninger naturligvis give et kurstab. Inflationsforventningerne er omkring det historiske gennemsnit i USA, mens de ligger noget højere i Europa. Medmindre den økonomiske vækst aftager mere end ventet, tror vi ikke på, at vi kommer til at se meget markante fald i hverken inflationsforventninger eller renter de kommende måneder. Derfor fastholder vi en neutral allokering mod både globale statsobligationer og indeksobligationer.

OVERVÆGT I DANSKE OBLIGATIONER:
Bedst potentiale i de danske realkreditter
Vi ser et godt potentiale i danske obligationer, herunder især danske realkreditobligationer, som tilbyder en højere rente og har næsten den samme kreditkvalitet som de danske statsobligationer. Vi forventer, at renterne er tæt på at toppe og vi forventer dermed ikke markant stigende renter herfra. Dette bør begrænse kurstabsrisikoen for investorerne, da stigende renter er ensbetydende med faldende kurser og omvendt. I takt med at renterne falder tilbage, vil realkreditobligationer med de højeste kuponrenter gradvist blive trukket ud af markedet som følge af konverteringer. Vi anbefaler på nuværende tidspunkt at købe danske obligationer med mellemlang løbetid.


Udgangspunktet for denne publikation er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og de finansielle markeder og anbefalingerne i vores rådgivningsporteføljer. Hvis udviklingen afviger fra vores forventninger, kan det potentielt påvirke afkastet på eventuelle investeringer negativt og give tab. Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.