> OVERVÆGT I INVESTMENT GRADE-OBLIGATIONER: 
Den gyldne mellemvej taget risiko og rente i betragtning
Investment grade (IG) er virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet, og de er vores foretrukne aktivklasse blandt obligationer. IG-selskaber har typisk nogle forholdsvis sunde balancer, så de ikke bliver så hårdt ramt af de igangværende kreditopstramninger. Da vi forventer en blød landing i økonomien, ser vi IG-obligationer som den gyldne mellemvej mellem de sikre statsobligationer og de mere risikable high yield-obligationer, som er virksomhedsobligationer med lav kreditkvalitet. Skulle vi mod forventning blive ramt af en recession, plejer IG-obligationer ikke at blive ramt lige så hårdt som high yield-obligationer og emerging markets-obligationer. Vi fastholder derfor vores overvægt i IG-obligationer. 


> NEUTRAL VÆGT I EMERGING MARKETS-OBLIGATIONER: 
Fanget imellem en medvind fra renter og modvind fra dollaren
Efter en stærk start på året havde emerging markets-obligationer (EM-obligationer) en hård periode fra august til oktober, hvor de blev ramt af både stigende renter og stærkere dollar. EM-obligationer er ret risikable, men de er historisk set relativt billige sammenlignet med fx high yield-obligationer. Renten i både USA og Europa har, efter vores vurdering, toppet, hvilket vil være en medvind for EM-obligationer. Vi forventer dog stadig en stærkere dollar over det næste års tid, hvilket trækker den anden vej. Vi fastholder derfor vores neutrale vægt i EM-obligationer. 


> UNDERVÆGT I HIGH YIELD-OBLIGATIONER: 
For lav kompensation i forhold til de høje risici 
High yield (HY) er virksomhedsobligationer med lav kreditkvalitet, og de er blandt de mest risikofyldte obligationer. Merrenten i forhold til mere sikre obligationer er dog historisk set lav i øjeblikket, hvilket afspejler et meget positivt scenarie for økonomien og aktivklassen. HY-obligationer har klaret sig fornuftigt i år, da aktivklassen typisk har en relativt lav varighed – dvs. korte løbetider på lånene – hvilket gør dem mindre rentefølsomme. Dermed bliver de ikke ramt lige så negativt af stigende renter som mange andre obligationstyper. Antallet af konkurser blandt selskaber i HY-segmentet har dog været stigende, og de igangværende kreditopstramninger samt lav økonomisk vækst kan blive udfordrende. Vi ser bedre muligheder i andre aktivklasser og fastholder HY-obligationer på undervægt.


> NEUTRAL VÆGT I STATSOBLIGATIONER/INDEKSOBLIGATIONER:
Renten har toppet, men rentenedsættelser bliver gradvise
Inflationen er faldet betydeligt, og vi forventer, at centralbankerne er færdige med at hæve renterne i denne omgang. Investorernes fokus er skiftet fra, hvor mange renteforhøjelser der kommer, til hvor længe renterne bliver på det nuværende niveau. De løbende rentebetalinger er på det højeste niveau i årevis, så selvom vi kun forventer gradvise rentenedsættelser næste år og dermed begrænsede kursstigninger, vil det ikke desto mindre være ensbetydende med et forventet afkast på de højeste niveauer i adskillige år. Inflationsforventningerne forbliver på et højere niveau end før pandemien, og vi tror ikke på, at vi kommer til at se meget markante tilbagefald i inflationsforventninger og renter over de kommende måneder, da inflationen fortsat er på et relativt højt niveau sammenlignet med tiden før Covid-19. Vi fastholder neutral allokering til både globale statsobligationer og indeksobligationer. 


> NEUTRAL VÆGT I LOKALE OBLIGATIONER:
Bedst potentiale i de danske realkreditter 
Vi forventer gradvise rentenedsættelser næste år, hvilket giver grundlag for visse kursstigninger på obligationerne foruden de pæne løbende rentebetalinger. Fordelen ved at vælge danske obligationer frem for de globale er, at man ikke påtager sig nogle valutarisici. Vi anbefaler at købe ind i danske obligationer med mellemlang løbetid, herunder især danske realkreditobligationer, som tilbyder en højere rente end statsobligationer og har næsten den samme kreditkvalitet. Derudover tilbyder de korte obligationer nu en rente, der er blevet et interessant alternativ til kontanter. 


Udgangspunktet for denne publikation er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og de finansielle markeder og anbefalingerne i vores rådgivningsporteføljer. Hvis udviklingen afviger fra vores forventninger, kan det potentielt påvirke afkastet på eventuelle investeringer negativt og give tab. Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.