Strukturerede produkter

Mulighed for godt afkast med en kendt og begrænset risiko.

  • Du kender tidshorisonten
  • Du kender risikoen
  • Du får mulighed for godt afkast

Book møde

   - eller ring 70 123 456


Strukturerede produkter

Et struktureret produkt er sammensat af en obligation og en option – dvs. en mulighed. Muligheden opstår, fordi renten på obligationen bliver investeret i noget andet. Det kan f.eks. dreje sig om aktier, ædelmetaller eller valuta, som giver mulighed for et højere afkast end obligationer.

Når du investerer i et struktureret produkt, køber du en mulighed, men muligheden bliver kun udnyttet, hvis aktiverne udvikler sig på en måde, så det kan svare sig for dig. På den måde kan du kombinere sikkerheden ved obligationen med muligheden for et højere afkast, når du investerer i et struktureret produkt.

Din tidshorisont og risiko

Når du køber et struktureret produkt, aftaler du samtidigt, hvor længe investeringen skal løbe – f.eks. i ét, tre eller fem år. Derfor kender du altid din tidshorisont.

Der kan også være risiko for tab forbundet med strukturerede produkter. Det drejer sig om:

Kreditrisiko: At udstederen af obligationen ikke kan betale lånet tilbage på udløbsdagen, som vi kender det fra alle obligationer.
Afkastrisiko: At aktivet bag investeringen ikke udvikler sig som forventet, så rente og omkostninger er tabt
Alternativt afkast: At du kunne have fået et højere afkast ved at investere på en anden måde.

Før du køber et struktureret produkt, skal du først have afdækket din risikoprofil ved hjælp af en investeringsrådgiver.

Risikomærkning
Ifølge ”Bekendtgørelse for risikomærkning af investeringsprodukter” er denne produkttype mærket RØD.

Produkter med dette mærke er: ”Investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller produkttyper som er vanskelige at gennemskue”.

Mærkningsordningen er kun et supplement til den information og rådgivning, som vi altid anbefaler, at du indhenter, inden du foretager en investering.

Åbne produkter

Vil du vide mere om åbne produkter? Du kan se en oversigt over og beskrivelse af alle åbne produkter.

Læs mere

Udløbne produkter

Vil du vide hvad afkastet blev? Se indfrielseskurser og lukke niveauer på udløbne produkter.

Læs mere