Danske Bank Russiske Rubler Offensiv 2018

Danske Bank udsteder Danske Bank Danske Bank udsteder Danske Bank Russiske Rubler Offensiv 2018.

Danske Bank introducerer en valutaindekseret obligation på Russiske Rubler.

Prospektet kan findes under Vilkår.


Læs statusrapporten     Læs brochure


Oversigt 

Danske Bank Russiske Rubler Offensiv 2018

UdstederDanske Bank A/S
Fondskode
DK0030395876
Udstedelseskurs
100,00 EUR - franko kurtage
Valuta
Euro (EUR)
Indfrielsesbeløb

Indfrielsesbeløbet for hver obligation á EUR 1.000 bliver fastsat ud fra følgende formel: EUR 1.000*FX.

FX
RUBEUR (relevant vurderingsdag)/RUBEUR (Udstedelsesdag).
Kupon

7,80%

Mindste indfrielsesbeløb
 EUR 0,-
Stykstørrelsen
EUR 1.000,-
Startdato
Den 20. Februar 2017 
Udløbsdato
Den 20. Februar 2018
Tegningsperiode
Fra den 9. februar 2017 til og med den 15. februar 2017
Underliggende aktivRussiske Rubler, RUBEUR (værdien af en RUB, målt i EUR) Bloomberg Ticker: RUBEUR Currency
Startværdi
Fastsat den 20. februar 2017 til 0,0162283114715
SlutværdiFastsat den 9. februar 2018 til 0,0140622325085
Indfrielseskurs86,65
Omkostninger
Højst 1,00% af det investerede beløb, svarende til årlige omkostninger i procent (ÅOP) på 1,00% (afrundet til 2 decimaler), hvis obligationen holdes til udløb. Eventuelt salg før udløb vil medføre en højere ÅOP.
Risikomærkning
Rød

Historik og vilkår

Grafen viser sammenhæng mellem kursudviklingen på det underliggende Referenceaktiv og obligationens indfrielseskurs og rentebetaling (givet en Betinget kupon på 7,80%).
Denne sammenhæng gælder kun på udløbstidspunktet og kan ikke bruges til illustration af sammenhængen mellem det underliggende Referenceaktiv og obligationens kurs i løbetiden.

 

Vilkår

Obligationen udstedes af Danske Bank A/S. Investor har derfor en kreditrisiko på Danske Bank A/S, der er kreditvuderet hos Moody´s Investors Service (A2), S&P (A) og Fitch (A) på bankens langfristede usikrede gældsforpligtelser.

Obligationerne kan kun tegnes på grundlag af Preliminary Final Terms.

Læs Preliminary Final Terms (PDF 734 KB)
Læs Danske Bank Structured Note Prospectus

Afkast

Kursudvikling i underliggende

 -100%

-50% 

Uændret

+20%

 Indfrielseskurs 0%50% 100%120%
Indfrielsesbeløb EUR 0EUR 500EUR 1.000EUR 1.200
Kuponbetaling*0397893,60
Afkastbeløb EUR -1.000EUR 461EUR +78,00EUR 293,60
Afkast i procent -100%-46,10%+7,80%+29,36%
Effektivrente pr. år -100%-46,10%  +7,80%  +29,36% 
Fastsættes 6. november 2017