Danske Bank S&P500 Sprinter 2018

Danske Bank udsteder Danske Bank S&P500 Sprinter 2018.

DB S&P500 Sprinter er interessant og relevant for investorer, som:

  • søger efter et aktieprodukt med god risikospredning, enten som supplement til deres eksisterende beholdning eller som alternativ til investering i aktier på enkelt selskab.
  • har en stærk tro på fortsat (omend moderat) stigende aktiekurser i de amerikanske aktier
  • kan tåle, forstå og acceptere risikoen for at tabe hele eller dele af det investerede beløb
  • ikke forventer afkast på sine investeringer inden udløb
  • har en investeringshorisont, der er mindst lige så lang som produktets løbetid, og
  • vurderer, at denominering i USD ikke udgør en væsentlig gene eller risiko.

Prospektet kan findes under Vilkår

Læs statusrapporten   Læs brochure

 

 

Oversigt 

Danske Bank S&P500 Sprinter 2018

UdstederDanske Bank A/S
Fondskode
XS1172115096
Udstedelseskurs
100,00 USD - franko kurtage
Valuta
US Dollar (USD)
Indfrielsesbeløb

Indfrielseskursen ved udløb fastsættes som følger.

Hvis det underliggende indeks er steget eller uændret
100%+Deltagelsesgrad*Procentvis ændring i det underliggende indeks, dog maksimalt 25% indeksstigning.

Hvis det underliggende indeks er faldet
100%+ Procentvis ændring i det underliggende indeks.

Deltagelsesgrad
187% Fastsat endelig den 10. februar 2015
Mindste indfrielsesbeløb

USD 0,-

Største indfrielsesbeløb
 EUR 2.935,-
Stykstørrelsen
USD 2.000,-
Startdato
Den 12. Februar 2015 
Udløbsdato
Den 12. Februar 2018
Tegningsperiode
Fra den 26. januar 2015 til og med den 6. februar 2015
Underliggende aktivUnderliggende aktiv S&P500
I udgangspunktet er der 500 selskaber i referenceaktivet.
Startværdi
2.088,48
Slutværdi 2.853,53
Indfrielseskurs146,75
Omkostninger
Højst 2,5% af det investerede beløb, svarende til årlige omkostninger i procent (ÅOP) på 0,83% (afrundet til 2 decimaler), hvis obligationen holdes til udløb. Eventuelt salg før udløb vil medføre en højere ÅOP.

Der kan forekomme yderligere omkostninger for investor i forbindelse med eventuel omveksling af betalinger fra USD til DKK.
Risikomærkning
Rød
Fastsættes 6. november 2017

Historik og vilkår

Grafen viser sammenhængen mellem kursudvikling i det underliggende indeks og obligationens indfrielseskurs (givet en deltagelsesgrad på 187%).
Denne sammenhæng gælder kun på udløbstidspunktet og kan ikke bruges som illustration af sammenhængen mellem det underliggende indeks og obligationens kurs undervejs.

 

Vilkår

Obligationen udstedes af Danske Bank A/S. Investor har derfor en kreditrisiko på Danske Bank A/S, der er kreditvuderet hos Moody´s Investors Service (A2), S&P (A) og Fitch (A) på bankens langfristede usikrede gældsforpligtelser.

Obligationerne kan kun tegnes på grundlag af Preliminary Final Terms.

Læs Preliminary Final Terms (PDF 734 KB)
Læs Danske Bank Structured Note Prospectus


Afkast

Kursudvikling i underliggende

 -100%

-50% 

Uændret 

+10% 

+25% 

 Indfrielseskurs 0%50% 100%118,70%146,75%
Indfrielsesbeløb USD 0USD 1.000USD 1.000USD 2.374USD 2.935
Afkast i procent -100%-50%0%+18.70%+46,75%
Afkastbeløb USD -2.000USD -1.000USD 0USD 374USD 935
Effektivrente pr. år -100,00%-20,63%0,00%+5,88%+13,64%
Fastsættes 6. november 2017