Del

Forældrekøb - så lidt kan det koste

Det kan være mere end svært at skaffe dit barn en leje- eller andelslejlighed i København eller Aarhus. Men med de lave renter kan det være muligt at lave et forældrekøb – uden at det koster dig dyrt hver måned. I videoen herunder kan du se et eksempel på, hvordan det kunne hænge sammen.

afb66de4-00090249-42d169be

Et eksempel: 80 m2 delelejlighed i København

 

Hvis du har en sund økonomi og en bolig uden for meget gæld, kan du sandsynligvis hjælpe dine børn til at få adgang til en lejlighed og ende med et overskud på lidt over 500 kr. om måneden. 

Det viser beregninger fra Realkredit Danmark. 

Beregningerne tager udgangspunkt i, at du køber en 80 m2 lejlighed, som der bor to unge mennesker i sammen. Sådan en ejerlejlighed i cykelafstand fra Rådhuspladsen i København koster i dette eksempel 3.254.000 kr.

Man kan naturligvis også købe lejligheder til et barn i andre byer end København. Længere nede i artiklen finder du en oversigt over nogle eksempler på, hvad det kunne koste. Men fordi København er landets største studieby, benytter vi den som eksempel.

Børnenes økonomi

Forældrekøb er ikke noget, man skal lave for at spekulere i lejlighedspriser. Man skal lave et forældrekøb, hvis man vil hjælpe sine børn. Derfor starter vi med at kigge på børnenes økonomi. 

Hvert barn skal i dette eksempel kunne betale en månedlig husleje på 3.683 kr. Du må ikke lade dine børn bo gratis i en lejlighed, da det vil være en gave, som udløser gaveafgift. De skal betale en minimumshusleje på omkring 1.300 kr. pr. m2 om året. Minimumslejen fastsættes af huslejenævnet og kan variere landet over. 

Når man fratrækker boligstøtte, som børnene bør kunne få, ender man med, at de to beboere i lejligheden skal betale 3.683 kr. hver om måneden.

Forældrenes økonomi

I eksemplet her finansierer forældrene købet med et 1% fastforrentet realkreditlån uden afdrag. Vi benytter afdragsfrit lån i eksemplet, fordi det giver forældrene frihed til at vælge, hvor de vil spare op. De belåner lejligheden med 80%, og de resterende 20% låner de med samme type lån i friværdien i deres hus. 

Det giver dem en årlig renteudgift på 68.484 kr. 

Til gengæld har de så en årlig indtægt fra leje på 104.000 kr. Her fra skal trækkes fællesudgifter, ejendomsskat og andre skatter. Det ender med et årligt overskud på 6.388 kr. – eller 532 kr. i overskud hver måned.

Hvad koster forældrekøb i andre byer?

I denne tabel udarbejdet af Realkredit Danmark kan du se regneeksempler fra andre byer i Danmark og andre typer af lejligheder.

 

Skatteberegning er baseret på en antagelse om topskatbetaling. Hele lånet er finansieret ved realkreditlån. Bemærk at forældrekøb altid bør drøftes med din rådgiver og ofte også en revisor. Ovenstående er et generelt eksempel. 

 

Hvad skal der til, for at dette er muligt?

Om du kan lave et forældrekøb som det i eksemplet her afhænger af din økonomi, men det er blandt andet nødvendigt, at du har en relativt stor friværdi i din nuværende bolig, en indkomst og et vist rådighedsbeløb. Vi anbefaler derfor, at du taler med din rådgiver om din konkrete situation. 

Husk risikoen!

Inden du laver et forældrekøb, er der mindst et par ting, du bør overveje. Det første er risikoen. Der er altid en risiko forbundet med at købe fast ejendom. Og det kan være, at du ikke kan sælge lejligheden for det samme beløb, du købte den for.

Det kan derfor være værd at overveje, om der kan være andre i familien, der kan have glæde af lejligheden på sigt, hvis det ikke er fordelagtigt at sælge den, når dine børn er klar til at forlade den.

Derfor er det vigtigt at understrege, at grunden til at lave et forældrekøb er for at hjælpe dit barn. Ikke for at spekulere i prisstigninger på boligmarkedet.

Læs mere på rd.dk

Få alle fordelene i dag. Bliv Private Banking kunde i Danske Bank