EKSTRA WEBINAR: CORONA VIRUS & AKTIEMARKEDER

De globale aktiemarkeder er ramt af frygten for hvad Corona virus vil betyde for global vækst og selskabernes indtjening.  Lyt med på vores webinar hvor Chefstrateg Henrik Drusebjerg sammen med Investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen giver Danske Banks vurdering af udviklingen, og ikke mindst hvordan du som investor bør forholde dig.
719299f8-00090249-5161e40c

Om Webinaret

Webinaret bliver afholdt mandag den 2. marts kl. 16:00 2020 og forventes at vare omkring 30-40. min.

Du har mulighed for at sende spørgsmål undervejs i webinaret.

Ved tekniske udfordringer:

  • Hvis webinaret ikke starter op (sort skærm), så lav en "refresh"/genindlæsning af siden.
  • Hvis der ikke er lyd på siden, så tjek, om lyden er slået fra/skruet ned.
Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.