Coronakrisen gjorde første halvår af 2020 til en prøvelse for investorer med voldsomme kursfald på både aktier og mange obligationer – og siden et solidt comeback, hvor investorerne indhentede en betydelig del af det tabte.

Vi har spurgt Danske Banks chefstrateg, Henrik Drusebjerg, hvad investorer kan forvente i andet halvår af 2020.

”Vores forventning er, at vi fortsat vil se en genopretning af den globale økonomiske aktivitet, i takt med at samfundene åbner stadig mere op, og vi gradvist vender tilbage til normale tilstande. De enorme økonomiske hjælpepakker rundt omkring i verden giver et godt afsæt for at få væksten op i gear igen, selv om det nok ikke bliver i 2020, at vi når helt tilbage til niveauet før coronakrisen,” siger han.

Hvad forventer Danske Bank af udviklingen på de finansielle markeder i andet halvår?

”Med de betydelige stigninger siden bunden i marts har investorerne allerede taget forskud på en stor del af glæderne i forhold til de økonomiske hjælpepakker og genåbningerne af samfund rundt omkring i verden – og pessimister vil nok sige, at stigningerne er kommet lige lovligt hurtigt. Derfor er der heller ikke plads til de store skuffelser i den kommende tid. Vi skal se økonomisk fremgang, men det regner vi også med, og i så fald forventer vi stadig, at der er plads til stigninger på aktiemarkederne. Derfor har vi en lidt højere andel af aktier i vores porteføljer, end vi forventer at have på længere sigt, mens vi modsat har en lidt lavere andel af obligationer.”

Hvor nervøse er I for en såkaldt anden bølge af coronavirussen?

”Det er selvfølgelig en væsentlig risikofaktor, som i værste fald kan give et nyt stort tilbageslag for global økonomi og de finansielle markeder – og i juni har vi fået et par forvarsler med nye klynger af smittespredning i blandt andet Kina og Tyskland, efter økonomierne er blevet genåbnet der. Samtidig er der fortsat mange andre steder i verden, hvor coronavirussen fortsat ikke er under kontrol – blandt andet i dele af Sydamerika og en række stater i USA. Vi forventer dog generelt, at politikere og befolkninger har gjort sig vigtige erfaringer og kan håndtere en evt. anden bølge mere effektivt. Samtidig har vi set markante fremskridt inden for behandling af coronavirus og kommer tættere på en vaccine.”

Hvad ser I ellers af risikofaktorer i de kommende måneder?

”Både den fortsatte udvikling i Brexit-sagaen og handelskrigen mellem USA og Kina er politiske risici, der pludselig kan tage til i styrke igen. Derudover agerer vi som følge af coronavirussen og de økonomiske genåbninger stadig med en betydelig usikkerhed i forhold til, hvordan den økonomiske vækst og virksomhedernes indtjening vil udvikle sig i resten af 2020. I midten af juli skydes den kommende regnskabssæson i gang i USA, og her kan det meget vel vise sig, at nogle selskaber og sektorer er steget for meget de seneste måneder i forhold til, hvad den reelle økonomiske udvikling indtil videre berettiger til. Samtidig kan der være stor forskel på, hvor hårdt de enkelte selskaber bliver ramt af coronavirussen, alt afhængig af hvilke markeder de hver især afsætter deres varer på, og alt i alt kan det potentielt give betydelige markedsudsving henover sommeren.”

Man kan få indtryk af, at I ser mange risici i øjeblikket. Hvorfor fastholder I alligevel en moderat overvægt i aktier?

”Det er korrekt, at der er mange potentielle risici, men i Danske Bank er vi ikke desto mindre ret fortrøstningsfulde i forhold til, at global økonomi overordnet set vil bevæge sig i den rigtige retning, når vi ser et halvt eller helt år frem. Vi er mere usikre på selve tempoet i den økonomiske genopretning, og hvad der kan komme af tilbagefald undervejs.

Politikere og centralbanker er fortsat væsentlige medspillere, der vil være med til at holde hånden under den økonomiske udvikling. Eksempelvis har den amerikanske centralbank nu også påbegyndt direkte opkøb af virksomhedsobligationer for at understøtte virksomhedernes finansieringsmuligheder, mens Den Europæiske Centralbank har øget sin beløbsramme for obligationsopkøb for at sikre likviditet og holde renterne nede.

Endeligt er det forventede afkast fra alternativet – dvs. obligationer – yderst begrænset. På mange obligationer er renterne ekstremt lave eller negative, og da vi samtidig forventer svagt stigende renter i takt med den økonomiske genopretning de kommende 6-12 måneder, vil det yderligere udhule afkastpotentialet, da stigende renter er ensbetydende med faldende obligationskurser.”

Hvad har indtil videre overrasket dig mest ved coronakrisen?

”Det er, at den overhovedet opstod. Ingen havde ved årets start forestillet sig en så omfattende, global viruskrise, men til gengæld har den i høj grad udviklet sig, som vi forventede, da den først brød ud. Først en ekstremt hård økonomisk opbremsning, derefter gradvis fremgang. Nedturen blev dog mere voldsom, end vi i første omgang havde regnet med, men til gengæld er det også gået forholdsvis stærkt med at indhente meget af det tabte. Det er dog vigtigt, at investorer ikke bliver alt for forvænte efter de seneste måneders fremgang. Der vil utvivlsomt komme nye perioder med tilbagefald i de kommende måneder – ligesom vi har set i juni, hvor aktierne har oplevet flere dyk på grund af genopblusset frygt for coronavirussens udvikling.”